Obwodnica OTWARTA!

/ 3 komentarzy / 12 zdjęć
Zdjęcia i foto: Obwodnica OTWARTA! Komunikacja publiczna sochaczew
+7

Ponad 9 kilometrowa obwodnica Sochaczewa, droga oczekiwana przez mieszkańców naszego miasta od co najmniej kilkunastu lat, została dziś oddana do użytku. Na uroczystość zorganizowaną przez inwestora, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie zaproszono kilkudziesięciu gości, w tym: Andrzeja Piłata - Sekretarza Senatu w Ministerstwie Infrastruktury, posła na Sejm RP; Janusza Piechocińskiego – posła na Sejm RP, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury; senator Jolantę Popiołek; posła Zbigniewa Komorowskiego; Dariusza Skowrońskiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Dyrektora Generalnego GDDKiA; Leszka Mizielińskiego – Wojewodę Mazowieckiego; Burmistrza Bogumiła Czubackiego; Starostę Józefa Gołębiowskiego; prezesów firm budujących obwodnicę; radnych; mieszkańców miasta. Trasę poświęcił Jego Ekscelencja Biskup Alojzy Orszulik, Ordynariusz Diecezji Łowickiej.

Przedstawiciel inwestora, Wojciech Dąbrowski dyrektor warszawskiego Oddziału GDDKiA powiedział, że przekazywana dziś do użytku obwodnica Sochaczewa jest ostatnim elementem wieloletniej inwestycji pod hasłem „Budowa 19,6 km ciągu obwodnicowego Młodzieszyn – Sochaczew” składającej się z:
- 3 kilometrowej obwodnicy Młodzieszyna oddanej do ruchu w listopadzie 2002 r., której wykonawcą było WPRD S.A.
- zmodernizowanego 7,5 km odcinka drogi nr 50 (Młodzieszyn – Kąty). Prace obejmowały także przebudowę skrzyżowania na rondo kompaktowe w Ruszkach. Wykonawcą prac także było WPRD S.A.
- budowy 9,1 kilometra obwodnicy Sochaczewa, która była realizowana w 2 etapach:
1. Etap od 1 do 4 kilometra, na odcinku od Kątów do mostu na rzece Bzurze. Wykonała go firma BUDIMEX – DROMEX S.A. w 2002 r.
2. Etap od 2 do 5,1 kilometra, odcinek od mostu na rz. Bzurze do powiązania z istniejącą drogą nr 2. Wykonawca WRPD S.A. i MOSTY – ŁODŹ S.A.
Łączny koszt ciągu obwodnicowego to 115 mln zł, w tym obwodnica Sochaczewa kosztowała 80 mln zł.
„Budowa obwodnicy Sochaczewa przejdzie do historii jako zadanie, którego realizacja trwała aż 9 lat. 6 lat zajęły prace przygotowawcze. W tym czasie funkcjonowały dwa komitety społeczne: jeden domagający się szybkiej budowy obwodnicy i natychmiastowego wprowadzenia zakazu wjazdu ciężarówkom do Sochaczewa; drugi blokujący przygotowanie budowy. Przypomnę, że w 1995r. poseł Bogusław Liberadzki, wówczas Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, podjął decyzję o budowie obwodnicy. Jednak na skutek protestów części mieszkańców Sochaczewa, którzy domagali się zmiany jej lokalizacji, sprawa oparła się o NSA, który musiał orzec zgodność decyzji o warunkach zabudowy z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. To umożliwiło byłej Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych rozpoczęcie procesu wykupu gruntów, które to prace nie były też łatwymi ani szybkimi. Pozwolenie na budowę dla pierwszego etapu uzyskano w 2000r., a dla drugiego w 2002r.
Szanowni Państwo
Nie ma inwestycji doskonałych. Budując obwodnicę miast nie unikniemy sytuacji (…) żeby ktoś nie czuł się pokrzywdzony. Ale podejmujemy takie działania, które zmierzają do ograniczenia uciążliwości nowo wybudowanego odcinka na otoczenie. Uważam, że takim przykładem jest dzisiaj oddawana obwodnica Sochaczewa. Chcę tutaj zapewnić tych mieszkańców Sochaczewa, którzy nie zgadzali się na jej budowę, że zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę będziemy w ciągu 12 miesięcy monitorować obwodnicę i badać jej oddziaływanie na otoczenie. Pozwoli to ocenić, czy przyjęte zabezpieczenia ekologiczne są wystarczające, a jeśli nie, to wprowadzimy - zgodnie z zaleceniami raportu - dodatkowe rozwiązania minimalizujące oddziaływanie obwodnicy na otoczenie. Podtrzymuję również nasze wcześniejsze ustalenia dotyczące poprawy przejezdności ul. Bojowników. Aktualnie trwa proces wyboru wykonawcy projektu budowlanego. Jeżeli w pierwszym półroczu uzyskamy pozwolenie na budowę, to w III kwartale wykonamy nowy 500 m. odcinek ul. Bojowników wraz z chodnikami łączący obie części ulicy przerwanej obwodnicą.
Panie, Panowie
Od dzisiaj nie będzie już trzeba czekać w długich kolejkach na wjazd do Sochaczewa, nie będzie trzeba przebijać się przez zatłoczoną ul. Warszawską i Traugutta. Wyrażam nadzieję, że oddana dziś obwodnica Sochaczewa dobrze służyć będzie użytkownikom dróg.”


Minister Andrzej Piłat przypomniał o rządowych planach budowy autostrad oraz obwodnic, które nie znajdują się wyłącznie na papierze, ale są wdrażane. Powiedział, że wbrew powszechnej opinii, w kraju przybywa obwodnic, coraz więcej miast może odetchnąć od nieustannego ruchu tirów. Szef sejmowej Komisji Infrastruktury Janusz Piechociński poinformował, że obecnie w kraju potrzebne jest 250 obwodnic. Do końca tej kadencji sejmu mają zostać oddane do użytku aż 42. Życzył miastu, aby obwodnica pozytywnie wpłynęła na jego rozwój, a w szczególności na pomyślny wynik starań o zlokalizowanie w Bielicach koło Sochaczewa lotniska zapasowego dla Warszawy. Wojewoda Mazowiecki Leszek Mizieliński podkreślił, że nasze województwo jest w szczególnie dobrej sytuacji, gdyż środki przeznaczane na poprawę infrastruktury drogowej są znaczące. Mazowsze ma ogromne potrzeby w tym względzie, ale w miarę możliwości władze wojewódzkie i drogowe starają się je zaspokajać.
Z kolei Burmistrz Miasta Bogumił Czubacki podkreślił w swym wystąpieniu, że Sochaczew nareszcie przestanie być newralgicznym punktem na drogowej mapie Polski i przejazd przez miasto stanie się spokojny i nieuciążliwy. Odniósł się do nieuniknionych przy tak dużych inwestycjach protestów mieszkańców Boryszewa i Zatorza.
- Jest to ogromna inwestycja i w jej projekcie trudno było przewidzieć wszystkie trudności, które pojawiły się w trakcie budowy. Należało więc wprowadzić uzupełnienia. Dlatego chciałem podziękować Generalnej Dyrekcji za wyrozumiałość, cierpliwość i wprowadzanie korekt, a także za terminowe oddanie obwodnicy. Trasa budowy przebiegała przez dzielnicę mieszkaniową, a więc i uciążliwość z tego powodu była duża. Wielkie słowa uznania i podziękowania za cierpliwość i przetrzymanie tego trudnego okresu należą się wszystkim mieszkańcom Boryszewa i Zatorze - powiedział. Burmistrz wyraził nadzieję, że dobra współpraca pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych a samorządem lokalnym przeniesie się na rozwiązanie problemu poprawy nawierzchni zniszczonej ulicy Warszawskiej.
Na koniec, w krótkim słowie wstępnym ks. Biskup Alojzy Orszulik wyraził nadzieję, że nowa trasa z zachodu na wschód będzie symbolem drogi nadprzyrodzonej, drogi do Chrystusa. Nowemu mostowi na Bzurze nadał znaczenie symboliczne mówiąc, że to przeprawa łącząca ludzi, zbliżająca ich do siebie. Niech Pan kieruje waszymi podróżami – powiedział ks. Biskup. Po tych słowach obwodnica została oddana do użytku. Pierwsi skorzystali z niej zaproszeni goście.

Daniel Wachowski
Rzecznik Prasowy Burmistrza

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (3)

kongakonga
0
Gdyby tę trasę poświęcił biskup Zawitkowski to chyba byłoby lepiej. O Orszuliku kudzie mówią najgorsze rzeczy... (2003-12-09 00:00)
WachWach
0
Ponieważ, jak coraz częściej ostatnio, "źródło" UM ppominęło wystąpienie starosty sochaczewskiego Józefa Gołębiowskiego, pozwolę je sobie przytoczyć:
" W dniu dzisiejszym oddajemy do użytkowania kolejny odcinek inwestycji drogowej na terenie powiatu sochaczewskiego.
Należy w tym miejscu przypomnieć, że staraniem Ministerstwa Infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z państwowych i unijnych środków budżetowych wybudowano na terenie naszego powiatu takie inwestycje, jak
most na Wiśle w Wyszogrodzie,
zmodernizowano drogę łączącą ten most z Młodzieszynem,
wybudowano obwodnicę Młodzieszyna,
zmodernizowano odcinek drogi Ruszki – Żdżarów
oraz drogę nr 50 Sochaczew – Żyrardów.
Inwestycje te – wraz z obwodnicą Sochaczewa – w znakomity sposób poprawiają komunikację kołową na terenie naszego powiatu. Podnoszą bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszych, zwłaszcza dzieci w gminach i mieście Sochaczewie.
Korzystając z tej, jakże doniosłej okazji pragnę podziękować Ministerstwu Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz wykonawcom, za włożony trud w realizację tej inwestycji.
Mieszkańcom powiatu sochaczewskiego dziękuję za wytrwałość i znoszenie niedogodności i utrudnień związanych z tymi budowami.
Użytkownikom zas życzę przyjemnego i bezpiecznego z nich korzystania.
(2003-12-10 00:00)
GEDEONGEDEON
0
Obserwując uroczystość SPOŁECZNEGO OTWARCIA OBWODNICY,nie mogłem oprzeć się wrażeniu że oto mamy do czynienia z inicjatywą która nie potrzebuje urzędowego nadania ani okrasy w postaci przyjezdnych notabli.W ostatnim okresie możemy zaobserwować w naszym mieście wzmożone uczestnictwo na wielu,,otwarciach i odsłonięciach,, ludzi dla których jesteśmy ważni raz na cztery lata,no cóż mam nadzieję że w nadchodzących wyborach parlamentarnych twarze znane nam wszystkim wrzucimy do urn.Wracając do meritum,uważam że wysiłek społeczeństwa naszego miasta i oczywiście komitetu protestacyjnego obronił się sam a protest mieszkańców Boryszewa i Zatorza przyśpieszy rzetelne dokończenie prac.Nie do mnie należy ocena czy ,,oficjalna uroczystość,,brodziła w mętnej wodzie czy też zawiódł urzędowy pas transmisyjny,ale dwa otwarcia jednej obwodnicy w jednym mieście,przyznacie państwo że to demokracja w najczystszej formie.Światła Jupiterów,klaka-nawet przy obchodach przysłowiowego ,,dnia dyszla,, nie były potrzebne ludziom aby się spotkać i podsumować lata ,,walki,, o normalne życie.Oddanie do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej transparentu który od początku towarzyszył w protestach stało się symbolem zakończenia ,,Dobrej Walki,, o wyprowadzenie Tirów z naszego miasta, a jednocześnie niech ten transparent przypomina ile może zdziałać inicjatywa społeczna.Dla człowieka interesującego się problemami Sochaczewa,dla którego co raz wyraźniej widać podział na :MY elita polityczno-biznesowa i ,,oni,, nie bez znaczenia jest deklaracja komitetu protestacyjnego o przekształceniu się w stowarzyszenie,które będzie dbało o dobro mieszkańców i o rozwój Sochaczewa.Społeczne otwarcie Obwodnicy dało czytelny sygnał władzą,że to WY jesteście naszymi ,,sługami,, a o kształcie i kierunkach rozwoju naszego miasta będziemy decydować WSPÓLNIE ,albo stracicie mandat zaufania i za trzy lata spotkamy się w kolejce po pracę.
Józef Siwak. (2003-12-10 00:00)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy