Odbyło się XVIII posiedzenie RG

/ 5 zdjęć
+0

Zasady higienicznej produkcji żywności były treścią prelekcji, którą zaprezentowały na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 24 maja 2016 roku przedstawicielki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie. Dyrekcja Sanepidu wyjaśniała min., iż gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące produkcję pierwotną i sprzedaż bezpośrednią obowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednocześnie poinformowano, że jak dotąd z terenu powiatu sochaczewskiego wpłynęło 177 wniosków o zarejestrowanie produkcji pierwotnej i 80 dot. sprzedaży bezpośredniej. Z terenu gminy Iłów w Sanepidzie zostało zarejestrowanych zaledwie 22 producentów. Sanepid przypomina, że rolnicy, którzy nie załatwili tych formalności, są do tego zobowiązani. Dla ułatwienia ich dopełnienia, jak wyjaśnił sekretarz gminy stosowne wnioski będą do pobrania w Biurze Obsługi Mieszkańca lub na stronie internetowej UG. 

Kolejnym punktem w porządku obrad była informacja kół łowieckich z wykonania planu odstrzału zwierzyny leśnej na terenie gminy Iłów. Sprawozdanie z działalności koła łowieckiego Żbik przedstawił łowczy koła, który poinformował uczestników sesji, że założone plany zostały wykonane w 100%. Wątpliwości rolników, które referował jeden z radnych dotyczyły prowadzenia polowań zgodnie z przepisami, tj. w odpowiedniej odległości od zabudowań, jak również informowania mieszkańców o zamiarze polowania na danym obszarze i naliczania odszkodowań, które zdaniem wielu poszkodowanych są za niskie. W tej ostatniej kwestii, jak wyjaśnił sekretarz gminy uchwalane są istotne zmiany na poziomie ustawowym polegające na przeniesieniu ciężaru obliczania i wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie z kół łowieckich na wojewodę. Z kolei w sprawie przedłużenia kołom umowy dzierżawy terenu obwodów łowieckich głos zabrała radna powiatu, która wyjaśniła, że ta sprawa będzie dyskutowana przez Radę Powiatu w III kwartale b.r. Dotychczas obowiązujące umowy dzierżawy wygasają bowiem w marcu 2017 roku. 

W dalszej  kolejności radni i sołtysi omawiali sprawy różne, a następnie przeszli do projektów uchwał, nad którymi dyskutowali, by przyjąć następujące akty prawa lokalnego: w sprawie zmiany uchwały budżetowej, zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej (sprawy bezpieczeństwa na obiektach sportowych) zmiany uchwały o opłacie targowej (zmianie uległa podstawa prawna) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi (zmiany dokonane w trybie nadzoru wojewody). Sesja zakończyła się przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia RG. Następna sesja, odbędzie się 28 czerwca.

 

0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy