Odprawa podsumowująca pracę sochaczewskich policjantów w 2009r.

/ 7 zdjęć
Zdjęcia i foto: Odprawa podsumowująca pracę sochaczewskich policjantów w 2009r. Radni i rady samorządowe sochaczew
+2

W dniu 22.01.2010r. odbyła się ważna odprawa, która podsumowała pracę wszystkich policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. W odprawie wzięli udział także zaproszeni goście: I Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Rafał Batkowski, Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś, Burmistrz Miasta Sochaczew Bogumił Czubacki, Prokurator Rejonowy w Sochaczewie Beata Sobieraj-Skonieczna, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Radzie Powiatu Wiesław Domagalski oraz policjanci z KPP w Sochaczewie.

Jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy Policji nadkom. Dariusz Sipak, który powitał wszystkich przybyłych na odprawę. W dalszej kolejności rok 2009 podsumował I Zastępca Komendanta podinsp. Marek Wójcik. Następnie przemówili zaproszeni goście, którzy podziękowali za dotychczasową współpracę, byli z niej zadowoleni i życzyli dalszych sukcesów. Zwrócili uwagę na to, że przestępczość na terenie miasta spadła i że jest to przede wszystkim efekt wytężonej pracy policjantów tut. komendy. Na koniec głos zabrał podinsp. Rafał Batkowski, który podziękował za dotychczasową służbę i jej wyniki. Stwierdził, że jednym z celów nadrzędnych policjantów KPP w Sochaczewie jest praca dla mieszkańców ich powiatu.

Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie przyjęła jako priorytetowe następujące cele do realizacji:

• skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczności lokalnych
• rozpoznanie i zwalczanie przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej w tym przede wszystkim o charakterze zorganizowanym
• doskonalenie przygotowań Policji do działań w sytuacjach kryzysowych
• modernizacja Policji ukierunkowana na poprawę środowiska pracy policjantów i pracowników Policji
• utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji i podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa.


W dalszej kolejności zostały omówione wyniki służb dodatkowych pełnionych na terenie Sochaczewa, na które środki finansowe zostały przekazane z Urzędu Miasta w Sochaczewie. Służby były pełnione od kwietnia do grudnia 2009r. W czasie tych służb odnotowano następujące wyniki:

• ujawniono 714 wykroczeń, w tym 341 porządkowych
• nałożono 258 mandatów karnych na kwotę 33.340 zł
• sporządzono 24 wniosków o ukaranie do sądu
• zatrzymano 2 nietrzeźwych kierujących
• zatrzymano 18 dowodów rejestracyjnych
• wylegitymowano 1012 osób, w tym 52 nieletnich.


Omówiona również została przestępczość na terenie działania KPP w Sochaczewie m.in. ilość popełnionych przestępstw oraz ilość wykrytych.

Szczegółowe dane i wykresy znajdują się w załączonym dokumencie.


 0
Oceń
(0 głosów)

 

Dokumenty (1)Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy