Odznaka honorowa dla Wójta

Zdjęcia i foto: Odznaka honorowa dla Wójta Wiadomości z UM sochaczew

W dniu 2 października Wójt Gminy Iłów Roman Kujawa otrzymał z rąk Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego Odznakę Honorową Za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Uroczystość wręczenia odznak odbyła się gmachu L.O im. Stanisława Małachowskiego w Płocku, w najstarszej z istniejących nieprzerwanie w tym samym miejscu szkół w Polsce i jednej z najstarszych w Europie. Odznaki przyznano prezydentom, starostom, burmistrzom, wójtom i radnym, którzy przyczynili się do budowania samorządu terytorialnego na Mazowszu. Roman Kujawa znalazł się wśród 24 wyróżnionych w Płocku samorządowców. Został on doceniony za zaangażowanie, trud i bezinteresowne oddanie w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i samorządu terytorialnego. Nie bez znaczenia dla przyznania odznaki było doświadczenie Romana Kujawy, który funkcję wójta sprawuje już V kadencję.

Odznaka została ustanowiona w roku 2015 w celu uhonorowania zasłużonych w pracy na rzecz samorządu terytorialnego, w szczególności za działalność w organach JST, związkach i stowarzyszeniach JST, za prace naukowe i badawcze dotyczące zagadnień związanych z działalnością samorządu terytorialnego, a także za wykonywanie zadań dotyczących samorządu w urzędach administracji publicznej oraz w urzędach organów władzy publicznej. Dotychczas brak było wyróżnienia stanowiącego nagrodę za pracę i służbę dla samorządu terytorialnego, traktowanego jako część administracji i służby publicznej. Ustanowienie Odznaki w roku, w którym przypada 25 rocznica powołania do życia samorządu terytorialnego w odrodzonej, wolnej Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi nie tylko instrument uhonorowania za pracę na rzecz samorządu, ale także podkreślenie jego rangi i roli w rozwoju kraju.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy