Oferta pracy - na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie

Wójt Gminy Rybno

Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora

Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie

 

 

Oferty w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym z dopiskiem:

„ Konkurs na kandydata na Dyrektora Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie ”

należy przesłać na adres: Urząd Gminy Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

 do dnia 6 lipca 2017 r. do godziny 12:00

lub

składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rybno, pok. nr 10  w terminie wpływu

do dnia 6 lipca  2017 r.  do godziny 12:00

 

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się :

na stronie Urzędu: www.rybno.e-sochaczew.pl w załączniku ,na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w BIP Kuratorium Oświaty w Warszawie 

 0
Oceń
(0 głosów)

 Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy