OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - 17.09.2013

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W POSTEPOWANIU O UDZIALE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI

BUDYNKU MUZEUM ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ I POLA BITWY NAD BZURĄ

W SOCHACZEWIE ETAP II

Dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, działający jako

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie

Termomodernizacji budynku Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w

Sochaczewie etap II uprzejmie informuje, iż w  niniejszym  postępowaniu wpłynęła jedna

oferta a mianowicie:

HAMILTON

Joanna Śpiewakowska  cena oferty brutto 44 280,00

Ul. Szczerbca 15 liczba przyznanych punktów 100

03 105 Warszawa  najniższa cena oferty

W związku z powyższym Oferent pozyskał zamówienie. Termin podpisania umowy

Zamawiający wyznacza na dzień 18.09.2013r. Jednocześnie dziękujemy za udział w

postępowaniu.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy