Zaloguj się do konta

„OGRODNIK” - bez tajemnic...

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
2014-04-10
Edukacja
Przyszła wiosna, a wraz z nią... dylematy młodych ludzi, jaką szkołę wybrać? Już na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej uczniowie podejmują, jakże ważne dla nich, życiowe decyzje. Rynek pracy obecnie poszukuje ludzi wykształconych, ale nie tylko. Ceniona jest kreatywność, praca w zespole i elastyczność. Pracodawcy zwracają uwagę na empatię i umiejętność współpracy z drugim człowiekiem. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego za jeden z najważniejszych celów, oprócz nauki, stawia na kształtowanie postaw prospołecznych uczniów.

Włączamy się w akcje charytatywne, organizujemy koncerty na rzecz osób potrzebujących. Uwrażliwiamy młodzież na otaczający świat. W „Ogrodniku” prężnie działa wolontariat. Nasi uczniowie w swojej codziennej, pozalekcyjnej pracy, stykają się z negatywnymi zjawiskami społecznymi. Pomagają w świetlicy Caritas, organizują kiermasze, loterie i pokazy. Szkoła promuje i wspiera akcje typu: sprzątanie świata, życie w zgodzie z ekologią (konkursy: Bateriada, Eko-mistrz, Eko-planeta), akcje krwiodawstwa i przeszczepów szpiku kostnego, działania na rzecz dzieci autystycznych. Współpracujemy ze schroniskiem „Azorek”, które mieści się w miejscowości Kożuszki Parcele.

Nasz ostatni sukces to trzy laureatki w konkursie „Ośmiu wspaniałych” (Natalia Deptuła, Aleksandra Smółka, Weronika Kujawa). To nie jest przypadkowy wybór! Swoją codzienną pracą na rzecz potrzebujących, nasze uczennice udowodniły, że są NAJLEPSZE.

Absolwenci „Ogrodnika” twierdzą, że u NAS panuje „dobry klimat”. Każdy, kto posiada jakiś „talent”, ma możliwość rozwinięcia go w ZS RCKU. Dopingujemy naszych uczniów, uczestniczymy z nimi w przeglądach i konkursach o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. Dzięki temu, wielu z nich, zostało dostrzeżonych i wyróżnionych. Jako szkoła promujemy teatr, „ambitne kino”, spotkania z ciekawymi ludźmi i zachęcamy do czytelnictwa (w ostatnim konkursie powiatowym „Tę książkę warto przeczytać”, zajęliśmy I i II miejsce). Pokazujemy, jak twórczo spędzać wolny czas – kształtujemy świadome i odpowiedzialne postawy obywatelskie uczniów.

Dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej możemy pochwalić się sukcesami w dziedzinach artystycznych (muzycznych, literackich, historycznych, plastycznych, fotograficznych), gastronomicznych, florystycznych i sportowych. Działające w ZS RCKU „Koło Historyczne” skupia pasjonatów historii. Badają historię sochaczewskich ulic, cmentarza żydowskiego, parafii św. Wawrzyńca, ratusza i innych obiektów na terenie miasta. Raz w miesiącu (w soboty), w szkole odbywają się zajęcia fakultatywne dla maturzystów. Udział w nich jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny.


Szkoła nie może istnieć bez gruntownej wiedzy edukacyjnej. Swoim kandydatom proponujemy szeroki wachlarz możliwości. Kształcimy, zarówno w Liceach Ogólnokształcących, jak i Technikach.
Proponujemy Licea Ogólnokształcące o profilach: humanistycznym, matematyczno-geograficznym i biologiczno-chemicznym oraz Technika:

1. Ekonomiczne;
2. Ogrodnicze;
3. Żywienia i Usług Gastronomicznych;
4. Geodezji;
5. Cyfrowych Procesów Graficznych.

Do Technikum Ekonomicznego zapraszamy kandydatów, marzących w przyszłości o pracy w bankowości, księgowości, ubezpieczeniach i sektorze finansowym. W związku z dofinansowaniem sektorów rolnictwa i ogrodnictwa z dotacji Unii Europejskiej, obecnie „renesans” przeżywa Technikum Ogrodnicze. Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych kształci potencjalnych pracowników zatrudnionych w instytucjach gastronomicznych, zaopatrzeniowych i rozliczeniowych. Warto prześledzić ofertę nowego kierunku kształcenia – Technikum Geodezji. Obecnie prężnie rozwijająca się branża budownictwa potrzebuje ludzi o tej specjalizacji, a nasza szkoła „zapełnia tę niszę” na rynku pracy. Technik Cyfrowych Procesów Graficznych to zawód nowej generacji. Zdobyte kwalifikacje uprawniają do podjęcia pracy w przemyśle poligraficznym, wydawniczym i reklamowym.

Pracownie w naszej szkole wyposażone są w nowoczesny sprzęt, cała szkoła jest wyremontowana, w poprzednim roku zakończył się proces termomodernizacji budynku. Warto podkreślić, że uczniowie klas technikum zdobywają praktykę zawodową nie tylko na terenie Polski. Umowy z zaprzyjaźnionymi szkołami niemieckimi i norweskimi, dają możliwość praktyk zagranicznych, a w perspektywie zdobycie atrakcyjnej pracy. Nie bez znaczenia jest doskonałe usytuowanie „Ogrodnika” - tuż obok stacji PKP i PKS.

Atuty naszej szkoły to: WIEDZA, WIARA W UCZNIA i JEGO MOŻLIWOŚCI TWÓRCZE!!!


Dyrekcja i kadra pedagogiczna ZS RCKU

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020 cmc