Opadajace tynki z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą

/ 16 komentarzy

Tegoroczne obchody 70-rocznicy bitwy nad Bzurą i VIII Rekonstrukcja Bzura będą miały miejsce w dniu 13 września 2009 roku w Brochowie. Tegoroczna rekonstrukcja weszła w skład oficjalnych obchodów 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i 20 rocznicy upadku komunizmu, co jest dla naszego miasta i powiatu wielkim wyróżnieniem, że pośród wielu rekonstrukcji tylko jedna, Bzura 2009, znalazła się w oficjalnym kalendarzu imprez.

W toku przygotowań, warto byłoby zastanowić się jak wyremontować budynek Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, który od zeszłego roku straszy, nie tylko Sochaczewian, opadającymi tynkami. Warto by może pomyśleć o jakiejś publicznej zbiórce, bo będzie wstyd, że pamiątki po bitwie nad Bzurą przechowywane są przez nas w niszczejącym budynku...

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (16)

dreptakdreptak
0
O jakiej kwocie myślisz? (2009-03-06 19:25)
JazlowiakJazlowiak
0
Myślę, że trzeba zastanowić się jaki zakres robót budowlanych niezbędny jest do przywrócenia budynkowi pełnego blasku, a potem ogłosić ściepę sochanarodową. (2009-03-06 23:09)
dreptakdreptak
0
Czy mam rozumieć, że tego jeszcze nikt nie wie? (2009-03-07 07:35)
kubicakubica
0
...podpowiedź dla Wszystkich zainteresowanych jak można w sumie szybko wyremontować ten obiekt;)
Jeżeli z budynku rzeczywiście odpadają tynki i tym samym jest zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi to należy o takim przypadku poinformować Powiatowego inspektora Nadzoru Budowlanego. Organ ten po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w tej sprawie jest właściwy do nakazania (decyzją administracyjną wydaną na podstawie art. 66 Prawa budowlanego) włascicielowi takiego obiektu do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (jeżeli oczywiście takowe stwierdzi).

Art. 66. 1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt budowlany:
1)może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska albo
2)jest użytkowany w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowisku, albo
3)jest w nieodpowiednim stanie technicznym, albo
4)powoduje swym wyglądem oszpecenie otoczenia
- właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego obowiązku.
2. W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, właściwy organ może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Decyzja o zakazie użytkowania obiektu, jeżeli występują okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie.

Mając taką decyzję w ręku Właściciel tego obiektu jest zobowiązany do wykonania obowiązku....nie może się od niego uchylać....bowiem wszczęte zostałoby postępowanie egzekucyjne (przez tego samego PINB-a) a to wiąże się z grzywnami i takie tam.
A zatem pomimo, że powiedzmy Właściciel nie może znaleźć pieniedzy w budżecie....to tak naprawdę musi je znaleźć;) (2009-03-07 09:27)
dreptakdreptak
0
Mistrzu Kubico- z całym szacunkiem, ale na podstawie przepisów, które przytaczasz, należałoby zamknąć pół Polsk, a w Sochaczewie zacząć od Urzędu Miasta. Najbardziej martwy jest punkt 4. Szkoda, że na tym forum nie można publikować zdjęć, bo z samego centrum miasta uzbierałoby się przynajmniej 50 budynków, które wołają o pomstę do nieba. Chodźmy po ziemi. Jazłowiak ma dobry pomysł, więc może trzeba mu pomóc. (2009-03-07 16:40)
kubicakubica
0
Dreptak.... Ja sobie tych przepisów nie wymyśliłem...a to że w Sochaczewie jest dużo takich obiektów to już tylko świadczy o wieloletnich zaniedbaniach, czy też o braku funduszy na utrzymanie obiektów. (2009-03-07 21:27)
dreptakdreptak
0
Mistrzu Kubico - w moim wpisie nie ma jednego słowa, że Ty wymyśliłeś te przepisy. Więc spokojnie. O przepisach mających się nijak do życia i rzeczywistości możemy godzinami. Najlepszy przykład to konstytucyjny, równy dostęp wszystkich obywateli do lecznictwa.
Ale my trzymajmy się tematu. Bo rodzi się wiele pytań.
1/ kiedy zaobserwowano pierwsze odpadnięcia tynku
2/ kto, komu i kiedy to zgłosił
3/ czy zostali o tym powiadomieni radni, kto, komu, kiedy i w jakiej formie
4/ kiedy był robiony ostatni remont (ja pamiętam, że chyba 4 lata temu przy okazji zakładania iluminacji)
Pytań jest wiele.
Następne, czy przy takim stanie miejskich obiektów uzasadnione są wydatki typu lodowisko?

Co sądzisz o pomyśle Jazłowiaka?
(2009-03-08 08:52)
kubicakubica
0
Mistrzu Dreptaku... z tym lodowiskiem to masz rację;) Co do reszty oczywiście też - na twoje pytania oczywiście trzeba odpowiedzieć...tylko powiedz mi ile to będzie trwało ? Znając kompetencję radnych i Burmistrza to na rozmowach się skończy... Panowie spotkają się na posiedzeniu, złapią "za mordy" i tyle. PINB na twoje pytania odpowiedziałby robiąc jedną kontrolę, z której spisałby protokół i już. Oczywiście gdyby się okazało, że ten budynek nikomu nie zagraża, no to pewnie na tym by swoje działania zakończył, ale chyba jednak lepiej jeżeli oceny stanu technicznego tego obiektu dokonałaby osoba posiadająca uprawnienia budowlane;)
Nie zgodzę się ze stwierdzeniem "O przepisach mających się nijak do życia i rzeczywistości możemy godzinami" - akurat art. 66 Pb to bardzo realny przepis...chyba nie miałeś "przyjemności" z nadzorem budowlanym. (2009-03-08 16:44)
dreptakdreptak
0
Mistrzu Kubico - nie odpowiedziałeś mi na ostatnie pytanie, a tak naprawdę to ono jest istotą tego wątku. PINB to nie moja sprawa. (2009-03-08 17:37)
kubicakubica
0
Mistrzu Dreptaku...tak popieram ten pomysł!!! Pozdro
(2009-03-08 17:49)
dreptakdreptak
0
Mistrzu Kubico - w przeciwieństwie do Ciebie nie jestem mistrzem, ale dzięki z awans. PZDR (2009-03-08 19:01)
enfieldenfield
0
Wedle moich danych , sprawa, wraz ze stosowną dokumentacją została zgłoszona do Urzedu Miasta już na poczatku roku 2007. Nie ma narazie żadnej decyzji w tej sprawie. Elewacja budynku wygląda okropnie. (2009-03-09 15:42)
dreptakdreptak
0
Na Boga, to dwa lata temu. A kiedy był poprzedni remont, czy dobrze kojarzę, że przy okazji iluminacji? (2009-03-09 17:35)
enfieldenfield
0
Remont odbył się w roku 1984 (2009-03-12 15:15)
dreptakdreptak
0
A kiedy była instalowana iluminacja? (2009-03-13 21:13)
JazlowiakJazlowiak
0
Postaram się w takim razie aby Kuba opublikował konkrety na temat kosztów remontu. (2009-03-14 22:30)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy