OSP Brzozów staje na nogi

/ 4 zdjęć
Zdjęcia i foto: OSP Brzozów staje na nogi Sprawy urzędowo-administracyjne sochaczew

Nie jest tajemnicą, że przez ostatnie kilka lat w OSP Brzozów nie działo się dobrze. Jednostką targały konflikty wewnętrzne, a także konflikty z władzami gminy. W rezultacie decyzją Zarządu Gminnego ZOSP RP jednostka została zawieszona w strukturach związkowych. Decyzja ta zapadła w 2011r. Jednostka wprawdzie składała liczne odwołania, ale nie przyniosły one pożądanego rezultatu. Jako warunek przywrócenia OSP Brzozów do struktur związkowych postawiono dokonanie zmiany w składzie zarządu. Na spełnienie tego warunku  przyszedł czas na początku 2014r. Chcąc stanąć na nogi, OSP Brzozów postawiła na Andrzeja Leszka Kalisiaka, którego w dniu 29.03.2014r wybrano na Prezesa Zarządu. Wybór ten musiał być jednak poprzedzony przywróceniem mu członkostwa w rodzimej jednostce.

Andrzej Leszek Kalisiak prawie od zawsze był strażakiem. Już jako czternastolatek wstąpił do młodzieżowej drużyny strażackiej działającej przy OSP Brzozów, a po ukończeniu 18 roku życia został przyjęty w poczet członków tejże jednostki i od początku pełnił w niej funkcję Wiceprezesa. W międzyczasie przeszedł cykl szkoleń od podstawowego przez dowódcę sekcji po szkolenie naczelników. W 2000 roku został wybrany na Prezesa ZG ZOSP RP w Iłowie i w tym samym roku został członkiem Zarządu Związku Powiatowego.

W 2004r Andrzej Leszek Kalisiak został jednak skreślony z listy członków OSP Brzozów. „Nie chcieli mnie w jednostce, bo stałem się niewygodny” – wyjaśnia Andrzej Leszek Kalisiak, który jeszcze w tym samym roku wstąpił do OSP Suchodół, gdzie obdarzony zaufaniem od początku pełnił funkcję naczelnika. W OSP Suchodół udzielał się aż do 22.03.2014r, kiedy to decyzją Zarządu OSP Brzozów powrócił do dawnej jednostki. Tydzień później na posiedzeniu walnego zebrania członków, które odbyło się 29.03.2014r. został wybrany na Prezesa Zarządu. Oprócz niego w nowym Zarządzie znaleźli się: Marcin Kaliński - Wiceprzezes i Naczelnik, Sławomir Tomaszewski - Wiceprzezes, Dariusz Pisarek - Z-ca Naczelnika, Andrzej Orliński - Skarbnik, Andrzej Grabarek - Sekretarz, Justyna Jedut - Gospodarz, Stanisław Chojnacki - Członek Zarządu i Cezary Widyński - Członek Zarządu.

Działalność nowego Zarządu stała się widoczna od samego początku. Zaraz  po zarejestrowaniu w KRS w Warszawie, które nastąpiło 28.05.2014r. rozpoczęto planowanie remontu strażnicy. Szybko też, bo już 3 - go lipca przywrócono  jednostce członkostwo w strukturach Związku. Podczas wakacji przeprowadzono całkowity remont sali w strażnicy, na który wydatkowano wyłącznie środki własne. Wyremontowane zostały ściany i podłogi. Scena na sali została wyłożona panelami. W tym czasie został także wymalowany garaż z przeznaczeniem na samochód pożarniczy (jednostka dysponuje obecnie wozem strażackim marki MAN, w miejsce poprzedniego Jelcza). W garażu została zainstalowana szafka na nowe umundurowanie bojowe. Podkreślić dodatkowo trzeba, że wszystkie prace remontowe jednostka wykonała we własnym zakresie posługując się pracą druhów, którzy w remont strażnicy angażowali się społecznie.

W najbliższych planach jednostki, jak wyjaśnia Andrzej Leszek Kalisiak - jest dalszy remont garażu, w którym zostanie wymieniona podłoga. W miejsce połamanego betonu wyłożona zostanie kostka, która znajdzie się także na podjeździe i całym placu przed strażnicą. Kostka przeznaczona na ten cel już została zakupiona. W tym zakresie jednostka skorzystała z dofinansowania UG, podobnie jak przy zakupie nowego umundurowania bojowego. Jednakże, położenie kostki jednostka wzięła już na siebie. W dalszych planach OSP Brzozów jest remont korytarza strażnicy, który obejmować będzie wymianę podłogi i odnowienie ścian. Ponadto, jednostka przymierza się do zakupu nowego samochodu bojowego.

„Przez ostatnich pięć miesięcy zrobiliśmy bardzo dużo. Mamy jednak jeszcze więcej planów, które będziemy realizować stopniowo, w miarę posiadanych środków” – wyjaśnił Andrzej Leszek Kalisiak. Najważniejsze zdaniem nowego Prezesa jest jednak to, że współpraca tak pomiędzy samymi członkami jednostki oraz jej Zarządem a władzami Gminy i Związkiem Gminnym układa się bardzo dobrze.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy