Otwarcie powiatowej inwestycji w Erminowie

/ 30 zdjęć
Zdjęcia i foto: Otwarcie powiatowej inwestycji w Erminowie Inwestycje sochaczew
+25

Szkoła na miarę XXI wieku

1 września 2010 roku to historyczna data dla samorządu powiatowego, ale przede wszystkim dla społeczności szkolnej Zespołu Szkół - jeszcze do niedawna z ul. Ziemowita w Sochaczewie. Tego dnia bowiem byliśmy świadkami wielkiego wydarzenia – otwarcia powiatowej inwestycji – Zespołu Szkół w Erminowie, na którą składają się Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Szkoła Przysposabiająca do pracy.


Podczas inauguracji nowego roku szkolnego w wyremontowanej i rozbudowanej erminowskiej szkole spotkali się zaproszeni goście, w tym władze powiatu, lokalni samorządowcy, budowniczy tego obiektu a przede wszystkim nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

Nie zabrakło wystąpień, wśród których głos zabierali gospodarz szkoły - dyrektor Hanna Milcarz, przewodnicząca Rady Rodziców Barbara Bryła, wizytator z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Danuta Tretter. List w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odczytał jego asystent.
Głos zabrał również starosta sochaczewski Tadeusz Koryś, który m.in. podziękował członkom Zarządu i radnym powiatowym za zrozumienie i przychylność w realizacji tej inwestycji. Szczególne podziękowania skierował do władz Rybna oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Budowa tej pięknej szkoły nie byłaby możliwa, gdyby nie praca i przychylność wielu osób, którzy swą postawą przyczyniły się do powstania szkoły w Erminowie. Dlatego też, kilkunastu osobom wręczone zostały okolicznościowe, pamiątkowe medale. Otrzymali je: Grzegorz Kropiak – Wójt Gminy Rybno, Henryka Jędrzejczak – Przewodnicząca Rady Gminy w Rybnie, Andrzej Grabarek – Przewodniczący Rady Powiatu, Piotr Osiecki – Wicestarosta Sochaczewski, Janusz Ciura, Ryszard Ambroziak i Tomasz Połeć – członkowie Zarządu Powiatu, Marek Fergiński – dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji, Stefan Grefkowicz – dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Barbara Bryła – Przewodnicząca Rady Rodziców, Hanna Milcarz dyrektor ZS w Erminowie i jej zastępca Iwona Stachlewska, Remigiusz Owczarek – projektant z firmy Ekobud, Grzegorz Trybuł – inspektor nadzoru, Krzysztof Białobrzeski z firmy PPHU Okno-Bud, Beata Brymora z firmy Mars Polska. Medal okolicznościowy z rąk pań dyrektorek otrzymał również starosta Tadeusz Koryś.

W dalszej części uroczystości poświęcenia murów szkoły dokonał proboszcz parafii w Rybnie ks. dziekan Stanisław Łubian. Nie zabrakło też występów artystycznych przygotowanych przez samych uczniów pod pilnym okiem nauczycieli. Było też symboliczne przecięcie wstęgi a następnie goście udali się na zwiedzanie nowych sal lekcyjnych i dydaktycznych erminowskiej szkoły.


Słowa, które skierował do obecnych podczas uroczystości w Erminowie starosta sochaczewski Tadeusz Koryś

Szanowni Państwo,

1 września 2010 roku to pamiętna i historyczna data nie tylko dla samorządu powiatowego, ale przede wszystkim dla społeczności szkolnej Zespołu Szkół. Jesteśmy dziś świadkami naprawdę wielkiego wydarzenia.

Dla Zarządu Powiatu obecnej kadencji sprawa stworzenia europejskich warunków dla dzieci i pracowników Zespołu Szkół z ul. Ziemowita w Sochaczewie stała się jednym z priorytetów. Stąd też Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeniesieniu placówki, która nie spełniała żadnych wymogów bezpieczeństwa, ani nie zapewniała podstawowych standardów nauczania - do Erminowia, gdzie dziś się znajdujemy. Zdawaliśmy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności i presji, jaka na nas spoczywa. Zdawaliśmy sobie sprawę, że dotychczasowe warunki techniczne i bytowe Zespołu Szkół w Sochaczewie utrudniały prace dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Największą bolączką szkoły był brak miejsca na prowadzenie zajęć specjalistycznych.

Odbyliśmy wiele burzliwych, ale w konsekwencji owocnych dyskusji. Dotrzymaliśmy słowa danego dyrekcji szkoły, nauczycielom i pracownikom a przede wszystkim uczniom i ich rodzicom. Dziękujemy dziś za zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Wiem, że były trudne i ciężkie momenty, ale tylko odważna, a jednocześnie przemyślana decyzja pozwoliła nam spełnić marzenia społeczności tej szkoły – zapewnienie uczniom i kadrze pedagogicznej jak najlepszych warunków nauczania i pracy – taki cel nam przyświecał.
Duży wysiłek inwestycyjny i olbrzymie pieniądze zarezerwowane w budżecie powiatu przyniosły długo oczekiwany i ważny społecznie efekt.

Nie ukrywam, że sam miałem obawy… A jednak… A jednak… proszę Państwa udało się. Nie chcę dziś mówić zbyt wiele, bo gdy są efekty działań, to słów już nie potrzeba. Zresztą Państwo nie lubią przechwałek, lecz czyny… Więc powiem tylko o czynach. Może nie jesteśmy bogatym Powiatem, ale bez wątpienia zaradnym. Razem potrafimy rozwiązywać problemy, snuć plany na przyszłość, a także cieszyć się z sukcesów.

Nie wszystko można od razu, bo na to oprócz chęci potrzeba pieniędzy, ale chcę wszystkich Państwa tu zgromadzonych zapewnić, że ani ja, ani Zarząd Powiatu nie patrzy na Powiat przez pryzmat kadencji, lecz tego, co jest konieczne do zrobienia…

W tym miejscu pragnę podziękować radnym Rady Powiatu za wsparcie, zrozumienie i przychylność w realizacji tej inwestycji. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Wójta Gminy Rybno Grzegorza Kropiaka i radnych tej gminy. Nie pozwoliliście, aby trud pracy włożony wiele lat temu w budowę Szkoły Podstawowej w Erminowie został zaprzepaszczony. Jestem przekonany, że nowi lokatorzy zyskają Waszą sympatię i zaufanie.

Słowa podziękowania kieruję także w stronę Pana Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika za okazane wsparcie finansowe otwieranej dziś inwestycji.

Nowa powiatowa placówka oświatowa to nowoczesna szkoła na miarę XXI wieku. W pełni przystosowana dla uczniów niepełnosprawnych, z bardzo dobrze wyposażonymi salami lekcyjnymi oraz do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych. Nowej funkcjonalności dotychczasowemu budynkowi w Erminowie nadała jego rozbudowa – od fundamentów i ścian do wykonania kompletnych instalacji elektrycznych, teletechnicznych, centralnego ogrzewania i wodnokanalizacyjnych. Realizacja powiatowej inwestycji obejmowała również budowę nowej kotłowni, wykonanie prac porządkowych oraz nader istotne, zagospodarowanie terenu wokół.
Przestronne klasy, szerokie korytarze, winda oraz dużo przestrzeni wokół to atuty nowej szkoły, dzięki którym możliwe będzie przyjęcie większej ilości uczniów.

Na efekty pracy nie czekaliśmy długo – 5 lutego 2009 roku minął termin składania ofert na adaptację i rozbudowę Zespołu Szkół w Erminowie, 13 maja 2009 roku podpisana został umowa z wykonawcą - firmą PPHU OKNO-BUD z Sochaczewa i tego samego dnia nastąpiło przekazanie placu budowy, a za chwilę usłyszymy pierwszy lekcyjny dzwonek. Dziś, wspólnie z wykonawcą Panem Krzysztofem Białobrzeskim spełniliśmy marzenie wielu, naprawdę wielu osób.

Słowa podziękowania kieruję także w stronę Dyrektora Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Stefana Grefkowicza odpowiedzialnego ze strony Zarządu Powiatu za sprawne kierowanie pracami.

Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej i pracownikom Szkoły życzę sukcesów, realizacji zamierzonych planów i zadowolenia z pracy a uczniom samych szóstek w dzienniku, wzorowego zachowania i czerpania radości oraz przyjemności ze zdobywania wiedzy w murach nowej, erminowskiej szkoły. Życzę Nauczycielom, by byli dumni ze swych uczniów, a uczniom, by byli dumni ze swej szkoły.

Dziękuję za uwagę


 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy