Zaloguj się do konta

Pamięci sochaczewskich powstańców

Urząd Miasta w Sochaczewie
2013-01-15
Historia i tradycja

150 lat temu, 22 stycznia 1863 roku, wybuchło powstanie styczniowe, ogłoszone manifestem wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Trwało do jesieni 1864 r. Także Sochaczew i jego mieszkańcy mają swój udział w tym zrywie narodowym, gdyż ze względu na obecność dużych kompleksów leśnych w okolicy Puszczy Kampinoskiej i Bolimowskiej, odbyło się tu wiele potyczek powstańców z Rosjanami w latach 1863-64.

Miejskie obchody 150 rocznicy wybuchu powstania organizują, 19 stycznia br.: Burmistrz Miasta, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Sochaczewie, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą oraz Muzealna Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. II/ 18 pp. Oto ich program:

 

Powstanie 1863 r., na ziemi sochaczewskiej.

Rodzinne spotkania z historią z okazji 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

sobota, 19 stycznia 2013 r.

 

godz. 15.30  Cmentarz parafii św. Wawrzyńca, ul. Traugutta

Złożenie kwiatów przez burmistrza miasta Sochaczew Piotra Osieckiego na grobach powstańców: Wincentego Smoleńskiego oraz Bolesława i Leonarda Garbolewskich.

Wincenty Smoleński (1846-1924). Dziedzic dóbr ziemskich Kuznocin i uczestnik powstania styczniowego. Po upadku powstania przebywał w Chęcinach, gdzie rozpoczął pracę w zawodzie prawnika. Przeniesiony do Sieradza, a w 1876 roku na stanowisko sędziego śledczego w Turku. Po kilku latach pracy przenosi się do Warszawy, gdzie zakłada lombard, udziela pożyczek pod zastaw nieruchomości i papierów wartościowych, zajmuje się też parcelacją majątków ziemskich. Po osiągnięciu odpowiedniego statusu majątkowego wycofał się z interesów, opuszcza stolica i 1910 roku kupuje folwark Kuznocin. Z czasem stał się Wincenty Smoleński człowiekiem znanym i szanowanym w tutejszych sferach ziemskich i prawniczych. Przez wiele lat pełnił funkcję sędziego pokoju miasta Sochaczewa i był honorowym prezesem Towarzystwa Rolniczego Sochaczewskiego.

Bolesław Garbolewski (1824-1910). Uczestnik powstania styczniowego. Grób jego został zniszczony. Zachowała się tylko tablica nagrobna, którą ustawiono na grobie Garbolewskich.

Leonard Garbolewski (1839-1895). Dziedzic dóbr Czerwonka. Brał udział w powstaniu styczniowym.

 

godz. 16:30  Park im. I. W. Garbolewskiego, ul. Głowackiego 

Odczyt historyczny Powstanie Styczniowe na ziemi sochaczewskiej 1863 r. - Jakub Wojewoda, Muzeum ZSiPBnB (uzbrojenie, działania powstańcze, bohaterowie walk)

 

godz. 16.40 Park im. I. W. Garbolewskiego, ul. Głowackiego

Zwiedzanie obozowiska powstańczego Stowarzyszenie Historyczno-Edukacyjne im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich  (a tam m.in. broń skałkowa i armata),

 

godz. 17.00 Państwowa Szkoła Muzyczna im. F. Chopina, ul. Głowackiego 

koncert patriotyczny pt. Pieśni Ojczyźniane w wykonaniu chóru i orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej, pod dyrekcją Iwony Niemyjskiej i Daniela Zielińskiego.

 

Powstanie styczniowe było największym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zostało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało.

 

Życiorysy powstańców na podstawie: Aleksander Grzegorz Turczyk - "Cmentarz parafii Św. Wawrzyńca w Sochaczewie", Sochaczew 2010.

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020 cmc