Plecewice – wydobycie kopalin i rekultywacje terenu

Zdjęcia i foto: Plecewice – wydobycie kopalin i rekultywacje terenu  Sprawy urzędowo-administracyjne sochaczew

Przedsiębiorstwo Przerobu Złomu i Metali Segromet sp. z o. o.  z Sokołowa Podlaskiego, właściciel dawnej cegielni w Plecewicach, stara się o wydanie wniosku dotyczącej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża Plecewice i rekultywacji terenów przekształconych wydobyciem. Obszar objęty wnioskiem znajduje się na terenie miasta Sochaczew oraz gminy Brochów. 


Przedsiębiorstwo złożyło stosowne, zgodne z wytycznymi rozporządzeń wnioski, aby na terenie byłej cegielni wydobywać glinę. Materiałami jaki miałyby być używane do rekultywacji są odpady powstające przy płukaniu kopalin, przy cięciu i obróbce skał, sucha i mokra ziemia, gleba i ziemia w tym kamienie, itp. Dokładne warunki rekultywacji określa Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. 


Urząd Miasta zanim podejmie decyzję musi podjąć procedurę działania, która obejmuje kilka stron działania. Urząd Miasta Sochaczew oraz gmina Brochów muszą powiadomić o wszczęciu postępowania zainteresowane strony i  umieścić stosowne obwieszczenia znajdziemy szczególnie przy ulicach Smolnej i Krzywej, na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego, a także Urzędu Gminy Brochów. 


Zawiadomienia o prowadzonych procedurach zamieszczono także w Biuletynie Informacji Publicznej. Kolejnym krokiem to przekazanie kopii wniosku Przedsiębiorstwa Segromet do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ), Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” (RZGW) w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie. 


UM wystąpił z wnioskiem do w/w instytucji o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Jeśli okaże się, że tak, firma starająca się o pozwolenie będzie musiała przedstawić raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Ratusz rozpatruje również możliwość wystąpienia do firmy Segroment o raport środowiskowy bez wskazań w/w służb. 


Jak informuje ratusz - Już dziewięć lat temu burmistrz deklarował, że Chodaków zostanie uwolniony od odpadów i słowa dotrzymał. Ostatnie koncesje, wydane przez ówczesnego starostę firmom śmieciowym mającym bazy w dawnym Chemitexie, wygasają w tym roku. Przez zmianę przepisów, jaka nastąpiła w ostatnich latach, jest szansa, że firmy opuszczą ten teren wcześniej niż zakładano i zamiast w listopadzie może się to stać nawet w marcu lub kwietniu 2020 roku. 


Na terenie byłego Chemiteksu znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z którego korzystają również mieszkańcy miasta Sochaczew oraz całego powiatu. PSZOK ma działać tylko do końca lutego 2020 roku. Gdzie będzie znajdował się taki punkt dla mieszkańców miasta tego nie wiadomo. 


O działaniach w Chodakowie oraz w Plecewicach mówi burmistrz Piotr Osiecki - Moje stanowisko było i jest jednoznaczne. Gospodarka odpadami powinna się odbywać poza gęstą zabudową, a z taką mamy do czynienia zarówno w centrum Chodakowa jak i w rejonie ulic Smolnej i Krzywej. To zbyt poważna sprawa, by odstąpić od dokładnych analiz, dlatego już teraz mogę zapowiedzieć, że nałożę na firmę obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Oczywiście całą procedurę rozpatrywania wniosku przeprowadzimy zgodnie z przepisami, rzetelnie, wyjątkowo skrupulatnie. Sprawdzimy każdy szczegół przedłożonej nam dokumentacji.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy