Podsumowanie 2008 roku

/ 8 zdjęć
Zdjęcia i foto: Podsumowanie 2008 roku Radni i rady samorządowe sochaczew
+3

W dniu 28.01.2009r. odbyła się ważna odprawa, która podsumowała pracę wszystkich policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. W odprawie wzięli udział także zaproszeni goście: I Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Rafał Batkowski, Starosta Sochaczewski Tadeusz Koryś, Burmistrz Miasta Sochaczew Bogumił Czubacki, Prokurator Rejonowy w Sochaczewie Beata Sobieraj-Skonieczna oraz policjanci z KPP w Sochaczewie. Jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy Policji nadkom. Dariusz Sipak, który powitał wszystkich przybyłych na odprawę. W dalszej kolejności rok 2008 podsumował I Zastępca Komendanta podinsp. Marek Wójcik. Na koniec przemówili zaproszeni goście, którzy podziękowali za dotychczasową współpracę, byli z niej zadowoleni i życzyli dalszych sukcesów. Zwrócili uwagę na to, że przestępczość na terenie miasta spadła i że jest to przede wszystkim efekt wytężonej pracy policjantów tut. komendy.

Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie przyjęła jako priorytetowe następujące cele do realizacji:


 • skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw i wykroczeń z szczególnie uciążliwych dla społeczności lokalnych
 • rozpoznanie i zwalczanie przestępczości kryminalnej, gospodarczej i korupcyjnej w tym przede wszystkim o charakterze zorganizowanym
 • doskonalenie przygotowań Policji do działań w sytuacjach kryzysowych
 • modernizacja Policji ukierunkowana na poprawę środowiska pracy policjantów i pracowników Policji
 • utrzymanie wysokiej społecznej oceny pracy Policji i podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa.

W dalszej kolejności zostały omówione wyniki służb dodatkowych pełnionych na terenie Sochaczewa, na które środki finansowe zostały przekazane z Urzędu Miasta w Sochaczewie. Służby były pełnione od lipca do grudnia 2008r. W czasie tych służb odnotowano następujące wyniki:

 • ujawniono 714 wykroczeń, w tym 326 porządkowych
 • nałożono 298 mandatów karnych na kwotę 44.450 zł
 • sporządzono 17 wniosków o ukaranie do sądu
 • zatrzymano 10 nietrzeźwych kierujących
 • zatrzymano 30 dowodów rejestracyjnych
 • wylegitymowano 1030 osób, w tym 61 nieletnich.

Analizując rok 2008 należy stwierdzić, że dużą rolę odegrała również współpraca z Centrum Monitoringu przy Urzędzie Miasta w Sochaczewie. W samym tylko grudniu ujawniono:

 • 35 wykroczeń w ruch drogowym (nie stosowanie się do obowiązujących znaków, parkowanie w niedozwolonym miejscu),
 • 39 wykroczeń porządkowych (spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, nieobyczajne zachowanie, zakłócanie ładu i porządku),
 • przekazywano także informacje dotyczące zdarzeń kryminalnych (kradzieży, niszczenia mienia, bójek i rozbojów).

Omówiona również została przestępczość na terenie działania KPP w Sochaczewie m.in. ilość popełnionych przestępstw oraz ilość wykrytych.

Szczegółowe dane i wykresy znajdują się w załączonym dokumencie.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Dokumenty (1)Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy