Podsumowanie kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego

Zdjęcia i foto: Podsumowanie kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego Opieka społeczna sochaczew

 Poniżej prezentujemy działania jakie zostały podjęte w 2018 roku na rzecz pozyskiwania rodzin zastępczych i rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu sochaczewskiego. Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować Stowarzyszeniu " Stacja Dom" za zaangażowanie i wspólną realizację naszej kampanii. Dziękujemy również panu Danielowi Rogowiec, fotografowi, którego zdjęcia były wizytówką zeszłorocznych działań. Efektem naszej pracy było rozpoczęcie we wrześniu szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, które zakończyło się pomyślnie dla trzech rodzin.

Również w tym roku zapraszamy wszystkie osoby, które chcą otworzyć swoje serca i domy na potrzeby dzieci  do kontaktu z nami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinnie w Sochaczewie

tel. 46 864 18 01

e-mail: pcprsoch@powiatsochaczew.pl 

Planowane działanie

Czas

Miejsce

Rodzaj działania

Osoby odpowiedzialne

Kampania w mediach:

radio

08.02.2018r.

16.02.2018r.

17.04.2018r


 

13.02.2018r

Radio Sochaczew

 

 

 

 

 Radio Niepokalanów

Audycje radiowe

PCPR/Stowarzyszenie

 

marzec-listopad

 

Radio Sochaczew

Spoty radiowe

PCPR

Kampania w mediach:

prasa

Luty-czerwiec i wrzesień- listopad

  

„Echo powiatu”

Artykuł/ulotka dot. rodzicielstwa zastępczego

 

PCPR/Stowarzyszenie

 

marzec-listopad

 

 

„Informator Samorządowy Starostwa Powiatowego”

Artykuł/ulotka

dot. rodzicielstwa zastępczego

PCPR

 

marzec-listopad 

„Ziemia Sochaczewska”

 

  

Artykuł/ulotka

dot. rodzicielstwa zastępczego

PCPR/Stowarzyszenie

Kampania Internet

luty-listopad

 

luty-listopad

 

 

luty-listopad

Strona PCPR

   

Strona Starostwa Powiatowego

  

Strona Stowarzyszenia        „ Stacja Dom” i FB Stowarzyszenia

 

Artykuły i informacje dot. kampanii i RZ   


Artykuły i informacje dot. kampanii i RZ

 

Artykuły i informacje dot. kampanii i RZ

PCPR

 Stowarzyszenie

 

Kampania zewnętrzna

Ulotki

 

 

 

 

 

Dystrybucja ulotek

 

 

 

 

 

 

  

marzec

 

 

    marzec

 

 

 

 

marzec

 

 

 

 

marzec

 

 

8 marzec

 

15 marzec

 

 PCPR

 

  

Stowarzyszenie Stacja Dom

 

 

 

Jednostki użyt.pub.

 

 

Szkoły uczestniczące w kampanii

 

Kościół w Sochaczewie

 

Kościół w Niepokalanowie

  

Zlecenie i druk ulotki

 

 

Opracowanie i druk ulotki

 

 

 


Rozprowadzenie

 

 

Rozprowadzenie

 

 

 

Rozprowadzenie, promocja

  

PCPR

 

 

Stowarzyszenie

 

 

 

 

 

PCPR/Stowarzyszenie

 

 

PCPR/Stowarzyszenie

 

 

 

PCPR/Stowarzyszenie

 

Pogadanki w szkołach

 22.03.2018r.

10.04.2018r.

26.04.2018r.

05.05.2018r.

07.05.2018r.

15.05.2018r.

16.05.2018r.

26.09.2018r.

 

 

Szkoły uczestniczące w kampanii

Przeprowadzenie pogadanki podczas zebrań z rodzicami i spotkań w ramach działań profilaktycznych

PCPR

Udział w imprezach plenerowych Starostwa Powiatowego

 

 

 

29.04.2018r.

 

 

16.09.2018r.

 

Targi Rolne

 

 

 

Dożynki Powiatowe

 

 

Zorganizowanie stoiska wraz z atrakcjami

 

PCPR/Stowarzyszenie

Kampania

Drzwi Otwarte do Rodziny Zastępczej

Marzec- kwiecień

 

 

 

 

  

 

16.04.2018r.

 

 

 

PCPR

Promocja Drzwi Otwartych

-plakaty

-radio

-prasa

-strony PCPR, Starostwa i Stowarzyszenia

-FB

 

Zorganizowanie Dnia Otwartego wraz z udziałem wolontariuszy i zaproszonych gości specjalnych

 

PCPR/Stowarzyszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCPR/Stowarzyszenie

 

 

Piknik Rodzin Zastępczych

 

6.06.2018r.

 

Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza w Giżycach

 

Promocja rodzicielstwa zastępczego i organizacja

 

PCPR/Stowarzyszenie

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Giżycach

   

Działania fakultatywne podjęte poza harmonogramem  

 

PCPR  w  Sochaczewie: 

12,04.2018r – „Kino Kobiet” promocja rodzicielstwa zastępczego w kinie „Mazowsze” w Sochaczewie wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz rodzin zastępczych „Stacja Dom”

27.05.2018r. – Impreza plenerowa Urzędu Miasta „Dzień Dziecka”

06.12.2018r. - Kino Kobiet” promocja rodzicielstwa zastępczego w kinie „Mazowsze” w Sochaczewie wraz ze Stowarzyszeniem na rzecz rodzin zastępczych „Stacja Dom”

  

Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Zastępczych „Stacja dom”  w partnerstwie z PCPR w Sochaczewie:

  

28.02.2018r. -  ”Warsztaty dla taty” – szkolenie dla ojców zastępczych.

20.03.2018r – „ Warsztaty dobrego wychowania – Zamiast klapsa”- szkolenie dla rodzin zastępczych

19.05.2018r.-  Wycieczka do szkółki roślin pnących „Clematis” dla rodzin zastępczych

20.05.2018r. – ‘Warsztaty dobrego wychowania” szkolenie dla rodzin zastępczych

24.05.2018r. – Grupa wsparcia dla rodziców zastępczych

Program profilaktyczno- specjalistyczny „ABC emocji w rodzinie” finansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

14 lipca 2018 r. – wyjazdowa impreza integracyjno- rekreacyjna z elementami sportu i kultury do       Aquaparku w Kutnie, zwiedzanie muzeum w Oporowie, lekcja muzealna dla dzieci, ognisko z animacją zabaw i konkursów dla dzieci.

22-25 sierpnia 2018 r. – wyjazd rekreacyjno- terapeutyczny „Moja rodzina”, dla rodzin zastępczych

obejmujący warsztaty dla rodziców „Emocje kluczem do sukcesu”, „Warsztaty dla taty”, warsztaty dla dzieci pod hasłem „ Moja rodzina- inna , nie znaczy gorsza”

26.09.2018r. – Warsztaty dla taty „Ojcowie mają głos” cz. I

27.09.2018r. – Akademia dobrego wychowania  ‘Wychowanie przez rozmawianie” cz. I

24.10.2018r. - Warsztaty dla taty „Ojcowie mają głos” cz. II

26.10.2018r. - Akademia dobrego wychowania  ‘Wychowanie przez rozmawianie” cz.II

02.12.2018r.  – Projekt jednodniowy  „Niedziela współpracy w rodzinie”  warsztaty dla młodszych dzieci, czyli do 10/12 lat,  krótkiego wykładu o współpracy, a później wspólne układanie klocków lego w ramach warsztatów EDUKIDO . Dla dorosłych i starszych dzieci wykłady, a później wspólna gra „Pytaki ”. Wyjazd do Warszawy , rodzinne rozwiązywanie zagadek w „pokojach zagadek”  i  oglądanie iluminacji  świetlnych  w Wilanowie.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy