Podsumowanie roku 2012

Rok 2012 dobiegł końca. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie tego co działo się w tym czasie na Świetlicy Kleks.

Świetlica działa już od 13 lat na terenie Sochaczewa, a jej głównym celem jest zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci oraz zapewnienie pomocy rodzicom mającym poważne trudności w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Ze względu na organizację, zakres i rodzaj opieki, jest placówką wsparcia dziennego.

W ramach otrzymanych w tym roku środków z 1% podatku, oraz pozyskanych przez wychowawców świetlicy grantów z Urzędu Miasta Sochaczew,  Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz z firm prywatnych zrealizowaliśmy w tym roku następujące zadania:

1. Zajęcia teatralne. Przygotowanie przez dzieci przedstawienia „Jak kochać dziecko?” (w ramach programu „Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych”)

2. Zajęcia służące profilaktyce „Chcieć inaczej” (w ramach zadania „Wspieranie działań służących profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii”

3. Wypoczynek wakacyjny „Wypoczywaj, poznawaj i ucz się razem z nami” ( w ramach zadania „Organizowanie wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji”)

4. Zajęcia w ramach programu „Żyjmy bez lęku” (w ramach realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym)

5. Należy również pamiętać o tym, że żaden z tych programów nie mógłby się zrealizować bez zapewnienia MIEJSCA. Prowadzenie samej placówki wydaje się być zadaniem oczywistym jednak jej utrzymanie również wymaga pozyskania odpowiednich na ten cel funduszy.

Świetlica to placówka gdzie (minimum 4 godziny dziennie, codziennie oprócz sobót niedziel i świąt) podopieczni mogą znaleźć miejsce by odrobić lekcje, bawić się  czy spożyć ciepły posiłek.

Główne działania realizowane przez wychowawców w ramach prowadzenia świetlicy to:

- Wyrównywanie szans edukacyjnych, odrabianie lekcji, pomoc w nauce i nadrabianiu zaległości szkolnych.

- Dożywianie, organizowanie odzieży, zabawek, zakup materiałów edukacyjnych i podręczników do szkoły, organizowanie artykułów gospodarstwa domowego i mebli.

- Zajęcia programowe: zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe, edukacyjno-socjoterapeutyczne, profilaktyczne, relaksacyjne, z choreoterapii, zajęcia świetlicowe: gry i zabawy rekreacyjno-rozwojowe, poznawcze, konkursy, dyskoteki, gry terenowe.

- Rozwijanie pasji i zainteresowań poprzez organizację warsztatów: malarskich, dramowo-teatralnych, z techniki decoupagu,  aerobicu; prowadzenie grupy teatralnej.

- Spotkania społecznościowe dzieci raz w tygodniu.

- Indywidualna praca z wychowankami.

- Organizowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego i wypoczynku.

- Przygotowywanie i obchodzenie świąt i uroczystości, m.in.: Dnia Matki, Dnia Dziecka, Świąt Wielkanocnych, Uroczystego Spotkania Wigilijnego z wystawieniem Jasełek, itp.  

- Praca z rodziną.

W związku z tym iż rok 2012 ogłoszony został rokiem Janusza Korczaka - lekarza, psychologa, wychowawcy, założyciela Domu Sierot, z potrzeby przybliżenia naszym podopiecznym tego wspaniałego człowieka w ramach dwóch projektów: ”Żyjmy bez lęku” i  Teatr na świetlicy „Kleks”- Jak kochać dziecko? Przygotowaliśmy wraz z naszymi podopiecznymi przedstawienie, oparte na twórczości Korczaka, pt. „Jak kochać dziecko?” Premiera miała miejsce 30 października 2012 r. w świetlicy „KLEKS”. Ogłoszone były również dwa konkursy: „Moja znajomość Janusza Korczaka”- tworzenie artykułu oraz konkurs plastyczny – kolaż „Janusz Korczak – Jak kochać dziecko”.

Wydarzeniem równie ważnym w tym roku była wystawa prac naszych podopiecznych skupiająca prace plastyczne z konkursu o Januszu Korczaku, z warsztatów malarskich Vedic Art i zajęć decoupagu. Wystawę można było oglądać w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Chopina 101 od 15 października przez trzy tygodnie.

W kwietniu tego roku przeprowadzany był gruntowny remont głównych pomieszczeń świetlicy, w który zaangażowali się wychowawcy i rodzice podopiecznych. Bardzo wielką i ważną pomocą okazała się akcja 20 wolontariuszy z Firmy UPS.

Teraz Stowarzyszenie staje przed koniecznością dostosowania placówki do wymogów  Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2011.  Co prawda czas dostosowania placówek do nowych wymagań został przesunięty o dwa lata jednak już w tym roku rozpoczęliśmy konieczne prace (remont łazienek i dostosowanie sanitariatów, spełnienie wymogów stawianych Straż Pożarną itp.)

Wszystkim, którzy w tym roku z nami współpracowali i okazywali wsparcie chcieliśmy w tym miejscu jeszcze raz serdecznie podziękować.

Mamy nadzieję, że rok 2013 będzie dla nas, dla naszych podopiecznych i dla wszystkich osób dobrej woli rokiem pomyślności i możliwości spełnienia marzeń.

Nie zapominajcie Państwo o nas przy 1 % podatku.:)

 

W sierpniu 2004 r. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Przystań" zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS 0000103973) jako Organizacja Pożytku Publicznego. Przywilejem organizacji pożytku publicznego jest między innymi prawo przyjmowania od darczyńców 1% podatku dochodowego. W 2012 roku w ramach 1% podatku zebraliśmy 19495,50 zł, które przekazane zostały na bieżącą działalność świetlicy KLEKS

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym PRZYSTAŃ wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy