Podzielili pieniądze między sochaczewskie organizacje pozarządowe

Zdjęcia i foto: Podzielili pieniądze między sochaczewskie organizacje pozarządowe NGO lokalne sochaczew

W lutym ratusz rozdzielił dotacje między sochaczewskie organizacje samorządowe. Na podstawie dwóch konkursów przyznano środki na działalność 28 organizacji. Najwięcej pieniędzy popłynęło do stowarzyszeń sportowych. Rozdysponowano 913 tysięcy złotych.

 

Najwięcej pieniędzy, w sumie 555 tysięcy złotych, otrzymały organizacje na działania z dziedziny sportu. Beneficjentami środków z tej puli stało się 17 stowarzyszeń sportowych, czyli wszystkie ubiegające się o dotacje. Jak informuje ratusz, Sochaczewska Rada Sportu przyjmując koncepcję tzw. dyscyplin wiodących, podzieliła te pieniądze w następujący sposób: 200 tysięcy na rugby, również 200 tysięcy na piłkę nożną, 45 tysięcy na tenis stołowy i 110 tysięcy złotych na wszystkie pozostałe dyscypliny.

Trzeba tu jednak wyjaśnić, że organizacje sportowe mogły się ubiegać, i ubiegały się skutecznie, o środki z innej puli, a ściśle z zakresu Programu Współpracy Gminy Miasta Sochaczew z organizacjami pozarządowymi, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Pomocy Społecznej. W ramach tych działań podzielono 358 tysięcy złotych, z czego dodatkowe 146 tysięcy złotych trafiło do organizacji sportowych. 

O środki z tej drugiej puli sochaczewskie organizacje złożyły 70 wniosków. Podczas oceny merytorycznej odrzucono jeden z nich, a na dalszym etapie konkursu komisja odrzuciła jeszcze pięć. Jak wyjaśnia Urząd Miejski, powodem negatywnego rozpatrzenia tych ofert były błędy formalne oraz niewystarczająca liczba punktów.

Poniżej przedstawiamy wszystkie organizacje pozarządowe, które otrzymały pieniądze na realizację swoich zadań w 2017 roku w ramach przeprowadzonych przez ratusz w pierwszej połowie lutego konkursów. Podane kwoty są sumą wszystkich środków przyznanych danej organizacji na realizację zadań z przewidzianych przez organizatorów dziedzin (w tym organizowanie obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych wsparcia dziennego, wspieranie świetlic środowiskowych czy podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji patriotycznych i narodowych oraz tożsamości lokalnej mieszkańców).

 

SPORT

Rugby Club Orkan Sochaczew - 200 000 zł

Klub Sportowy „Bzura Chodaków” - 139 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo”  - 66 000 zł

Klub Sportowy Oldboy „ORKAN" Sochaczew  - 55 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Unia” Boryszew - 50 000 zł

Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego  - 49 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” - 43 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy Sochaczewskie Centrum Sportów Walki  - 19 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Sochaczew  - 16 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR BASKET Sochaczew” – 15 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” – 11 000 zł

Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – 11 000 zł

Stowarzyszenie Rugby Club Orkan Sochaczew - 7.000 zł

SKM Szarak -  5000 zł

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pływalni „Orka” - 4000 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Sportu i Rekreacji „Razem i Sprawnie” - 3000 zł

Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do i Karate Goju Ryu 2.000 zł 1000 zł – 3000 zł

 

INNE

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy – 83 380

Parafialny Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Wawrzyńca  – 42 400 zł

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań”  - 35 320 zł

Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Sochaczew – 20 000 zł

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 12 000 zł

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich” – 10 500 zł

Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej - 3.000 zł

Stowarzyszenie „Nasz Zamek” - 2.500 zł

Stowarzyszenie „Nad Bzurą” - 1.500 zł

Stowarzyszenie Muzyczne Sochaczewska Orkiestra Dęta - 800 zł

Fundacja Wesoła Chata 500 zł

 

 

 

 

 

 5
Oceń
(1 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy