Policja na ćwiczeniach obronnych Socho 2017

/ 8 zdjęć
Zdjęcia i foto: Policja na ćwiczeniach obronnych Socho 2017 Sprawy urzędowo-administracyjne sochaczew
+3

Policjanci z sochaczewskiej komendy wzięli udział w ćwiczeniach ochronnych SOCHO 2017. Powiatowe szkolenie we współdziałaniu ze służbami, inspekcjami, strażą i jednostkami samorządu terytorialnego odbyły się przy moście nad Bzurą.

 

Siły zbrojne wroga rozpoczęły zakrojone na szeroką skalę działania zbrojne. Szczególnie groźni okazują się dywersanci, których jednym z głównych zadań jest wysadzenie mostu w centrum Sochaczewa. Tymczasem miejscowe siły zbrojne zgodnie z planem operacyjnym przystępują do akcji obronnej. Cała akcja rozgrywa się w okolicach przeprawy na rzece Bzura, a następnie w Szpitalu Powiatowym, gdzie przewiezieni zostają ranni. Na szczęście to tylko fragment scenariusza powiatowych ćwiczeń obronnych „SOCHO 2017” przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Sochaczewie we współpracy ze służbami. Kierownikiem ćwiczeń była Jolanta Gonta, starosta sochaczewski.

Przez trzy dni (4-6 września), na terenie powiatu sochaczewskiego, prowadzone były powiatowe wieloszczeblowe ćwiczenie obronne. Odbywały się one pod kryptonimem „SOCHO 2017”. Kulminacją zadania była praktyczna jego część w okolicach mostu im. mjr F. Kozubowskiego. To tam zaaranżowana została akcja uniemożliwienia próby wysadzenia głównej sochaczewskiej przeprawy, w ramach realizacji epizodu zarządzania kryzysowego.

Tematem ćwiczenia było „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz warunkach zewnętrznego zagrożenia Państwa z wykorzystaniem stanowiska kierowania starosty”.

Ćwiczenia odbywały się we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami, policją oraz jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu sochaczewskiego, Wojskową Komendą Uzupełnień w Płocku i 3. Warszawską Brygadą Obrony Powietrznej. Ćwiczeniom bacznie przyglądali się m.in. Jolanta Gonta, starosta sochaczewski, st. bryg. Piotr Piątkowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, mł. insp. Marek Wójcik, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sochaczewie, Izabela Tymińska z Mazowieckiego Urzędu Województwa, por. Michał Kwiatkowski z WKU Płock. Z ramienia Starostwa koordynacją zadania zajmował się Tadeusz Jaworski z Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie

Pierwsze dwa dni ćwiczeń to przede wszystkim uruchomienie elementów Stałego Dyżuru, Stanowiska Kierowania, nawiązanie kontaktu i praca w Zespołach Zarządzania Kryzysowego jak również rozwinięcie Akcji Kurierskiej zarówno w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie, jak i w wybranych urzędach gmin na terenie powiatu. Praktyczna część odbyła się przed południem, w piątek 6 września. W symulacji starcia zbrojnego uczestniczyła m.in. straż, policja, pogotowie ratunkowe oraz uczniowie z klasy mundurowej Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza. Scenariusz praktycznych ćwiczeń zakładał, poza działaniami w okolicach mostu na rzece Bzura, także akcję ratunkową polegającą na transporcie rannych do szpitala powiatowego, gdzie zostali oni błyskawicznie objęci opieką lekarską.

 

Podsumowując ćwiczenia starosta Jolanta Gonta pozytywnie oceniła działania służb mundurowych w sytuacji zagrożenia, potwierdziła dobre przygotowanie i sprawność bojową formacji i zaangażowanych jednostek, dziękując wszystkim zaangażowanym za sprawną realizację zadania. Bardzo wysoką ocenę z realizacji ćwiczeń wystawili też przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i wojska. – Bardzo dziękujemy Państwu za zaangażowanie i tak sprawne przeprowadzenie zadania. Ćwiczyć warto i oby zawsze były to tylko ćwiczenia – mówił mjr Zbigniew Przybyszewski, zastępca wojskowego komendanta uzupełnień.

Warto zaznaczyć, że w realizację ćwiczeń zaangażowane były następujące instytucje:

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, Urząd Miasta Sochaczew, Urzędy Gmin Teresin, Iłów, Brochów, Sochaczew, Rybno, Nowa Sucha, Młodzieszyn, Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie, Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowe w Sochaczewie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Płocku, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Przypomnijmy, że realizacja zadania miała na celu sprawdzenie m.in. przyjętych rozwiązań wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania jednostek samorządowych oraz w systemie stanowiska kierowania i stałych dyżurów, stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne, stanu gotowości systemu mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych w ramach Akcji Kurierskiej we współdziałaniu z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Płocku, czy też sprawdzenia stanu systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji: stanowisko kierowania wojewody, starosty i powiatowych służb i pozostałych uczestników ćwiczenia. Ćwiczenia miały też sprawdzić przygotowanie służby zdrowia do realizacji zadań obronnych, a także sprawdzenie poprawności procedur i założeń przyjętych w „Planie Zarządzania Kryzysowego” i „Planie Operacyjnym Funkcjonowania Powiatu” w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Warto dodać, iż wśród oczekiwanych efektów szkoleniowych były: korekta rozwiązań przyjętych w planie organizacyjnym funkcjonowania powiatu sochaczewskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny, planach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, doskonalenie sposobów współdziałania pomiędzy służbami, inspekcjami i strażami podczas realizacji zadań obronnych i ratowniczych, czy też przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne w starostwie do realizacji zadań operacyjnych.

W działania w rejonie mostu zaangażowano policjantów prewencji i ruchu drogowego z sochaczewskiej komendy oraz z podległych posterunków. Celem działań było m.in. doskonalenie organizacji, współpracy i obiegu informacji w przypadku sytuacji kryzysowej oraz wspódziałania z podmiotami poza policyjnymi. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w ćwiczeniach obronnych, ponieważ zbudowanie solidnego systemu bezpieczeństwa na danym terenie, wymaga zgranego współdziałanie wszystkich służb. Dzięki takim działaniom możliwa jest wymiana doświadczeń między formacjami, wychwytywanie ewentualnych uchybień i ich eliminacja.

 

Autor: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie/ sierż. szt. Agnieszka Dzik

 

 

 

foto: sierż. szt. Agnieszka Dzik

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy