POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM W 2013 ROKU

Zdjęcia i foto: POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM W 2013 ROKU NGO lokalne sochaczew

Jednym z zadań Powiatu jest wspieranie osób dorosłych i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz osób niepełnosprawnych.
Zadania te są realizowane przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, poprzez organizację systemu pieczy zastępczej lub kierowanie dzieci lub dorosłych do specjalistycznych placówek.
Jednym z ważniejszych zadań PCPR jest wspieranie i pomoc osobom niepełnosprawnym zamieszkałych na terenie naszego powiatu, poprzez dopłaty i refundacje poniesionych wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Podobnie jak w latach poprzednich, mimo znacznie ograniczonych środków, w 2013 roku udało się pomóc około 900 osobom w ich problemach.
Powiat dofinansował dzienny pobyt i uczestnictwo 50-ciu uczestnikom w Warsztacie Terapii Zajęciowej – gdzie młode osoby niepełnosprawne w 10-ciu pracowniach tematycznych zdobywały umiejętności przydatne w codziennym życiu i niezbędne do skutecznego poszukiwania pracy.
Corocznie dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdowe, 14 dniowe turnusy rehabilitacyjne. W ubiegłym roku na dofinansowanie przeznaczono 200.000 zł co pozwoliło dofinansować pobyt 206 osobom niepełnosprawnym (w tym 23 dzieciom) i 77 opiekunom.
Najwięcej środków w 2013 roku przeznaczono na dopłaty do środków pomocniczych, ortopedycznych i sprzętu rehabilitacyjnego – wydatkowano na ten cel ponad 308.000 zł. dla 497 osób, w tym 76 dzieci:
- zawarto 28 umów na dopłaty do sprzętu rehabilitacyjnego (rowerki rehabilitacyjne, orbitreki i inne urządzenia zalecone przez lekarza),
- przyznano 469 dopłat do sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych (wózki inwalidzkie, pionizatory, kule, protezy, aparaty słuchowe, pieluchomajtki, materace przeciwodleżynowe itp – zakupione z dopłatą z NFZ).
W ramach realizacji VI edycji Projektu współfinansowanego ze środków EFS „Czas na samodzielność” uczestniczyło 26 niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Mieli oni możliwość uczestniczenia w warsztatach fotograficznych, zajęciach socjoterapeutycznych, turnusie rehabilitacyjnym w Iwoniczu Zdroju oraz w spotkaniach indywidualnych i grupowych z prawnikiem, psychologiem i doradcą zawodowym.

Dodatkowym zadaniem, realizowanym od 2 lat przez pracowników PCPR był program „Aktywny Samorząd”, na którego realizację wydatkowano 243.000 zł.
Środki te pozwoliły dofinansować zakup:
- 4 wózków elektrycznych,
- 5 zestawów specjalistycznego sprzętu elektronicznego,
- dostosowania do 2 samochodów dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- 2 kursów prawa jazdy,
- naprawy 4 wózków elektrycznych,
- 1 protezy kończyny, której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
Ponadto w ramach programu podpisano 41 umów na dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla 30 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Dofinansowaniem objęto poniesione koszty nauki w semestrze zimowym i letnim.
 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy