Ponad 2 mln zł na informatyzację szpitala

/ 1 komentarzy

Szpital Powiatowy w Sochaczewie uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania jednostką. Na realizację projektu, obejmującego informatyzację dokumentowania świadczeń medycznych, szpital otrzyma 2 360 739 zł. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań bezpośrednio przełoży się na poprawę obsługi pacjentów, którzy trafiają do sochaczewskiego szpitala.

Aby uzyskać ponad 2 mln zł wsparcia finansowego, sochaczewski szpital złożył wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”. Dyrekcja szpitala przygotowała projekt pn. „Informatyzacja diagnostyki obrazowej i świadczeń medycznych do poprawy obsługi pacjentów Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”. Całkowity koszt tego zadania oszacowano na 2 777 340 zł.

Kompleksowa informatyzacja obejmie wszystkie oddziały oraz poradnie specjalistyczne i pracownie diagnostyczne przy ul. Batalionów Chłopskich. - W ramach projektu zostanie zakupiony i wdrożony system informatyczny do zarządzania jednostką publiczną i 38 jednostkami organizacyjnymi (10 oddziałów, 27 pracowni i poradni oraz 1 komórka medyczna). System tworzy: sieć wraz z zasilaniem, sprzęt komputerowy, urządzania aktywne, oprogramowanie medyczne, oprogramowanie do zarządzania oraz usługi informatyczne. Co ważne ten projekt zintegrujemy z siedmioma modułami, takimi jak: podpis cyfrowy, e-PUAP, BIP, PIAP, obieg dokumentów, rejestr pacjentów, telefonia VoIP. W wyniku realizacji inwestycji w szpitalu innowacyjnie wdrożony będzie również cały proces dokumentowania świadczonych usług medycznych, w tym badań USG – wyjaśnił Piotr Szenk, dyrektor szpitala.

Istotnym elementem przedsięwzięcia będzie także wdrożenie programów usprawniających zarządzanie szpitalem. Aby to zrealizować, zakupionych zostanie 25 modułów informatycznych, np. oprogramowanie do zarządzania obiegiem dokumentów, zarządzania personelem, moduł podpisu cyfrowego, mierzenia liczby interesantów, czasu obsługi, zarządzania procesami – e-zarządzanie, oraz 11 innych modułów medycznych.

W głównym budynku uruchomiony zostanie system obejmujący także: zarządzanie zużyciem energii, system sterowania ogrzewaniem/klimatyzacją, mierzenia liczby interesantów, ich obsługi oraz alarm i monitoring. Tak duży projekt ma ogromne znaczenie w procesie udoskonalania funkcjonowania sochaczewskiego szpitala. Przeciwdziałając wykluczeniu informacyjnemu, wprowadzamy nowoczesne rozwiązania, które pomogą rozładować kolejki do rejestracji, ułatwią obieg dokumentów oraz poprawią bezpieczeństwo pacjentów – podkreśli Janusz Ciura, wicestarosta, przewodniczący Rady Społecznej ZOZ.

Kolejnym elementem projektu będzie utworzenie dwóch Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP), z których będą korzystać mieszkańcy powiatu sochaczewskiego. Kioski informacyjne, umieszczone będą w Urzędzie Gminy Teresin oraz Urzędzie Gminy Iłów. Dzięki temu pacjenci nie będą musieli przyjeżdżać bezpośrednio do szpitala, aby uzyskać informacje o dostępnych świadczeniach medycznych i ustalić termin wizyty.

Zastosowanie elektronicznego kolejkowania w konsekwencji skróci czas rejestracji pacjentów. Dodatkowo usprawniony będzie obieg dokumentów, zabezpieczenie danych i pobieranie formularzy, badania USG będą rejestrowane na nośnikach cyfrowych, rozliczenia z NFZ prowadzone będą w formie elektronicznej, dlatego poprawią się warunki pracy personelu medycznego i administracyjnego. Zastosowane rozwiązania przełożą się także na konkretne oszczędności finansowe, ale i pozwolą szpitalowi spełnić wymagania przepisów prawa w zakresie konieczności prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.


 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (1)

jerzyk2205jerzyk2205
0
Świetna wiadomość! Pozyskane 85% dofinansowanie pozwoli na zinformatyzowanie całego szpitala, zarówno w zakresie obsługi pacjentów, jak i zarządzania placówką. W imieniu Komisji Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu gratuluję Dyrekcji szpitala i osobom wspierającym projekt. Warto się starać, bo jak widać środki unijne jeszcze się nie skończyły! (2014-08-05 18:18)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy