Popierają Piotra Osieckiego

/ 11 komentarzy
Zdjęcia i foto: Popierają Piotra Osieckiego Wybory samorządowe 2010 sochaczew

Przedstawiamy komitet honorowy Piotra Osieckiego, kandydata Sochaczewskiego Forum Samorządowego na burmistrza Sochaczewa. Wśród jego członków są wielkie sochaczewskie autorytety. Sprawdź dlaczego popierają właśnie Piotra Osieckiego...


Adam Radożycki - Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie

Z Piotrem Osieckim współpracuję dość blisko od roku, czyli od momentu, gdy objąłem stanowisko dyrektora szkoły, a on jako wicestarosta nadzoruje szkoły ponad gimnazjalne. I mogę mówić tylko w samych superlatywach o Panu Piotrze. Przez ten rok przekonałem się, że to człowiek, na którym można polegać, który zawsze, gdy coś obieca, dotrzymuje słowa. Ma też dużą zdolność jednania sobie ludzi. To po prostu „swój chłop'. Mówiąc trochę żartem, ja bym wolał, żeby na kolejne cztery lata pozostał na stanowisku wicestarosty.
............................................................................................................................

Agata Kalińska - Prezes Stowarzyszenia Rodzina Szkół Chopinowskich

Piotr Osiecki to bardzo konkretny człowiek. Mijaliśmy się przy okazji różnych wydarzeń od lat, ale bliżej poznałam go dopiero podczas wspólnego organizowania obchodów XXX-lecia Solidarności. Okazał się z jednej strony super fajnym facetem. Z drugiej kiedy trzeba umie być stanowczy, potrafi być liderem. Jest wymagający, ale ma wizję tego co chce zrobić. A do tego jest skuteczny. Mnie zawsze też imponowała jego sportowa karta, sama w końcu jestem byłą sportsmenką, wciąż ze sportem ma do czynienia. Być kapitanem reprezentacji Polski, wyjechać grać na Zachód i wrócić do Polski jako spełniony zawodnik - to chyba marzenie każdego sportowca. Jemu się udało.


............................................................................................................................

Andrzej Grabarek - Przewodniczący Rady Powiatu

W samorządzie powiatowym jestem już od 12 lat. W pierwszej kadencji byłem przewodniczącym Komisji Rozwoju Gospodarczego. W dwóch kolejnych przewodniczę Radzie Powiatu. Miałem więc już kontakt z kilkoma starostami i wicestarostami. Na tle większości pan Piotr wypada bardzo dobrze. To wyjątkowo dynamiczny i ambitny człowiek. Bardzo pracowity i zawsze świetnie przygotowany. Ma dużo pomysłów. Jestem pewien, że będzie bardzo dobrym burmistrzem.

............................................................................................................................

Andrzej Kierzkowski - Przewodniczący NSZZ 'Solidarność' ZM 'Ursus'
Piotra Osieckiego poznałem cztery lata temu, gdy kandydował na burmistrza Sochaczewa. Razem zakładaliśmy Forum. Lubię ludzi konkretnych, którzy nie rzucają słów na watr, którzy,gdy coś obiecają, dotrzymują słowa. Piotr taki właśnie jest. To po prostu chłop z jajami. Będzie świetnym burmistrzem.............................................................................................................................

Barbara Sobkowicz - wieloletni nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. F. Chopina w Sochaczewie


Popieram Kandydata Piotra Osieckiego na burmistrza Sochaczewa. Znam go od najmłodszych lat. Będąc nauczycielką LO im. Fryderyka Chopina miałam okazję uczyć go (wprawdzie tylko rok) języka polskiego.

Lubię śledzić losy moich uczniów, więc również cieszyły mnie sukcesy Piotra jako sportowca nawet na arenie międzynarodowej (Francja), a później organizatora MOSiR-u i jego dyrektora.

Zajmując się działalnością na rzecz osób starszych, chorych, niepełnosprawnych śledziłam pilnie jego zaangażowanie z działaniem naszego powiatowego szpitala.

Myślę, że doświadczenie na kierowniczych stanowiskach i praca w samorządzie powiatowym, podbudowany wiedzą teoretyczną podczas studiów będą gwarancją sprawnego i dobrego sprawowania przez Piotra Osieckiego urzędu burmistrza.


............................................................................................................................

Danuta Radzanowska - Przewodnicząca Rady Miasta, Przewodnicząca NSZZ 'Solidarność', oddział Sochaczew

W samorządzie działam już od wielu lat. Na ludziach też dość dobrze się znam. I mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że Piotr Osiecki jest gwarantem zmian, których potrzebuje nasze miasto. To człowiek, który idealnie nadaje się na stanowisko burmistrza. Ma wszystkie potrzebne przymioty. Jest liderem, ma charyzmę, ale potrafi i chce współpracować ze wszystkimi. Umie znaleźć najlepsze rozwiązanie w trudnych sprawach. Jest dobrym gospodarzem. Obserwowałam go przez ostatnie cztery lata, gdy był wicestarostą. Wiele razy byłam razem z nim na spotkaniach w różnych sprawach. Zawsze świetnie przygotowany, zawsze konstruktywny. Jak już obierze sobie jakiś cel, jest bardzo zdeterminowany i skuteczny. Tak było choćby w przypadku mostu na Utracie. To był problem, którego sochaczewski samorząd nie potrafił rozwiązać przez wiele lat. Udało się dopiero jemu. Bo ten most to w dużej mierze zasługa Piotra Osieckiego.


............................................................................................................................

Dariusz Dobrowolski - przedsiębiorca, radny Rady Miasta II i IV kadencji


Piotra Osieckiego poznałem w czasach, gdy byłem radnym IV kadencji. On wówczas był dyrektorem MOSiR-u. Bardzo mi imponował swoją energią. Widać było, że jest dobrze zorganizowany, ma charyzmę i charakter, który predysponuje go do pełnienia kierowniczych funkcji. Potrafi być liderem. Jeśli już obierze sobie jakiś cel, bardzo konsekwentnie dąży do jego realizacji. Co ważne jest dobrze wykształcony, a po czterech lata spędzonych w starostwie przygotowany do objęcia funkcji burmistrza. Jestem przekonany, że to jest człowiek, który wyrwie miasto z marazmu.

............................................................................................................................

Franciszek Pasiak - lekarz - chirurg, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

Piotra Osieckiego znam niemal od dzieciństwa. Znam też bardzo dobrze jego rodziców. To zacni ludzie. Jako wicestarosta Piotr Osiecki bardzo mocno zaangażował się w ratowanie szpitala, któremu groził upadek. Cztery lata temu mieliśmy ponad 12 mln długów i bunt załogi. Połowa pracowników sądziła się ze szpitalem o zaległe wynagrodzenie z tytułu słynnej ustawy 203. Wielu lekarzy odeszło z pracy. Starosta Osiecki osobiście uczestniczył w spotkaniach mediacyjnych. Bardzo pomógł mi w tych trudnych rozmowach. Okazał się zresztą nie tylko świetnym mediatorem, ale też i organizatorem pracy. Ma także bardzo dobry zmysł ekonomiczny. Radziłem się go w wielu kwestiach finansowych i jak się okazywało, jego pomysły zawsze się sprawdzały. To dzięki Starostwu i poręczeniu kredytu w wysokości 4 mln złotych, zaczęliśmy wychodzić na prostą. Dziś nasze długi maleją, szpital przynosi zysk. Osiecki ma w tym bardzo duży udział. Jestem przekonany, że będzie bardzo dobrym burmistrzem.

............................................................................................................................

Grzegorz Kropiak - Wójt Gminy Rybno, mieszkaniec Sochaczewa

Z Piotrem Osieckim współpracuję od czterech lat w powiecie. I mam o nim jak najlepsze zdanie. To wyjątkowo sprawny i bardzo skuteczny samorządowiec. Stawia sobie ambitne cele i potrafi je z dużą determinacją realizować
............................................................................................................................

Hanna Bonecka - Dyrektor Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie

Z Piotrem Osieckim współpracuję od początku III kadencji samorządu powiatowego. Szkoła, którą kieruję podlega bezpośrednio właśnie wicestaroście. Te cztery lata mogę ocenić bardzo dobrze. Powiat bardzo pomógł szkole. Ciągle oczywiście mamy wiele potrzeb, ale kto bywał u nas cztery lata temu i obecnie, ten wie, jak wiele zmieniło się na korzyść. Jak wiele inwestycji udało się nam zrealizować. Głównie dzięki zaangażowaniu Piotra Osieckiego. Cenię go za ambicję, fachowość i konsekwencję. Jest bardzo skuteczny, potrafi świetnie promować różne inicjatywy. Jest otwarty i ma szacunek dla ludzi. Pod nadzorem Piotra Osieckiego oświata w powiecie tylko zyskała. Powoli pozbywamy się kompleksu „bylejakości' naszych szkół ponadgimnazjalnych. Sochaczew też potrzebuje zmian. Młodzi ludzie muszą tu widzieć szansę na swoją przyszłość. Uważam, że Piotr Osiecki taką szansę im i nam wszystkim może dać.

............................................................................................................................

Helena Bajurska - Prezes Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego, oddział Sochaczew

Z Piotrem Osieckim współpracuję dość blisko, bo jako wicestarosta odpowiada za oświatę w powiecie, podlegają mu wszystkie nasze szkoły ponad gimnazjalne. Przez ten okres Piotr Osiecki dał się poznać, jako osoba niezwykle profesjonalna, świetnie przygotowana do pełnienia kierowniczych funkcji w samorządzie. Bardzo dobrze zna przepisy prawa. Jest też bardzo dobrym negocjatorem. Co roku, jako ZNP negocjujemy ze Starostwem Regulamin Wynagrodzeń. Pan Piotr jest do tych negocjacji zawsze perfekcyjne przygotowany. Propozycje regulaminów, jakie przedstawia, są zawsze świetnie opracowane i skalkulowane. Te rozmowy są trudne, bo przecież idzie o pieniądze, ale nigdy nie było tak, byśmy nie osiągnęli kompromisu. Bo Osiecki to człowiek kompromisu, któremu ewidentnie zależy na dobru oświaty w mieście i powiecie. Za jego czasów praktycznie wszystkie szkoły przeszły remonty. Dzięki środkom pozyskiwanym z programów unijnych, szkoły zostały wyposażone w nowoczesne pomoce naukowe, a nauczyciele zyskali dodatkowe możliwości zarobkowania, prowadząc zajęcia wyrównawcze dla uczniów.

............................................................................................................................

Jacek Apka - przedsiębiorca, właściciel firmy ' Best-Chem'

Piotr Osiecki ma duży potencjał. To człowiek bardzo kreatywny, o świeżym spojrzeniu na nasze miasto i otaczającą nas rzeczywistość. W biznesie ważny jest pragmatyzm i ja też tak patrzę na wybory. Przeanalizowałem wszystkie kandydatury osób ubiegających się o stanowisko burmistrza i Piotr Osiecki wypada w tym porównaniu najlepiej. Daje największą gwarancję, że pchnie Sochaczew do przodu. I nie jest to obserwacja powierzchowna, bo znam go od ponad 20 lat, wiele razy z nim rozmawiałem. Z pełnym przekonaniem stawiam na Osieckiego.

............................................................................................................................

Jacek Zasada - fizykoterapeuta, wieloletni pracownik Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

Kto jak kto, ale ja Piotra znam niemal jak brata. Od 27 lat jesteśmy szwagrami. I ten czas mogę ocenić tylko w samych superlatywach. Piotr to człowiek niezwykle rodzinny, zawsze skory do pomocy. A jednocześnie świetny kompan i towarzysz. Z takim facetem jak on, można śmiało konie kraść. Jeśli on zostanie burmistrzem, miasto zacznie się rozwijać. Jestem tego pewien.

............................................................................................................................

Jolanta Kawczyńska - Kierownik Domu Kultury w Boryszewie

Popieram Piotra Osieckiego jako kandydata na burmistrza, bo popieram ludzi, którzy rozumieją znaczenie lokalnych instytucji kultury, chcą je odważnie wspierać i promują animacyjny model działalności.
............................................................................................................................

Józef Szajewski - Prezes KS Bzura

Piotr Osiecki to człowiek, który nigdy nie wycofuje się ze złożonych obietnic. Jestem przekonany, że jeśli on zostanie burmistrzem wszystkie, chciałbym to mocno podkreślić - WSZYSTKIE, stowarzyszenia sportowe w mieście będą mogły liczyć na wsparcie. Bo jemu naprawdę zależy na sporcie. Osieckiego znam od młodości. Kiedy on grał w reprezentacji Polski w rugby, ja grałem w piłkę nożną w II-ligowej Wiśle Płock. Bardzo się lubiliśmy i tak zostało do dziś. Piotrek zawsze był strasznie ambitny. Pamiętam, jak kiedyś założyliśmy się, że ja i inny czołowy wówczas sochaczewski piłkarz Andrzej Grzybowski, zagramy przeciwko niemu i Darkowi Miłkowskiemu, dzisiejszemu dyrektorowi „Ogrodnika'. Zakład był taki, że oni nie mogą przegrać więcej niż dziesięcioma bramkami. Walka była straszna, ale przegrali. Byli od nas lepsi pod względem fizycznym, ale my jednak wtedy półzawodowo graliśmy w piłkę. O co się założyliśmy? O parę szampanów.

............................................................................................................................

Julia Jakubowska - Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie

Piotr Osiecki, jak mało kto, potrafi sobie zjednywać ludzi. Znam go jeszcze z czasów nauki w sochaczewskim LO. Od dwóch lat współpracuję z nim jako dyrektor szkoły. To on zachęcił mnie do zgłoszenia się do programu unijnego, dzięki któremu pozyskaliśmy spore środki. Dziś mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że sprawy oświaty są mu naprawdę bliskie. Ma też duże zdolności jeśli chodzi o promocję regionu. Razem braliśmy udział w tzw. grupie wymiany doświadczeń oświatowych Związku Powiatów Polskich. Świetnie radził sobie wśród dziesiątków starostów. Potrafił zaprezentować nasz powiat i nasze projekty edukacyjne w bardzo dobrym świetle.
............................................................................................................................

Krystyna Dybiec - Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego, radna Rady Miasta

Piotr Osiecki, jako wicestarosta, jest moim przełożonym. Jest wymagającym szefem, ale wymaga przede wszystkim od siebie. Świetnie zna prawo i wszelkie procedury administracyjne. Po objęciu funkcji wicestarosty bardzo szybko nauczył się nowej przecież dla niego materii. Znam go jednak od wielu lat. Mój mąż grał z nim w jednej drużynie rugby. Wtedy był liderem i dziś też potrafi nim być, a to ważne na takim stanowisku, jak starosta, czy burmistrz.
............................................................................................................................

Maciej Misiak - nauczyciel, trener rugby MKS Orkan, AZS AWF i reprezentacji Polski juniorów

Popieram Piotra Osieckiego bo to jedna z legend polskiego rugby. Naprawdę rzadko się zdarza,
by kapitanem reprezentacji Polski był ktoś z małego miasta, a Piotr był. To świadczy o jego osobowości, cechach, które przydają się mu także teraz, gdy pracuje jako wicestarosta. Osiecki to bardzo inteligentny człowiek. Ma świeże spojrzenie na wiele spraw. Jestem przekonany, że może zdziałać wiele dobrego dla naszego miasta.
............................................................................................................................

Marcin Hugo-Bader - artysta - malarz

Udział w komitetecie honorowym Piotra Osieckiego jest dla nie zaszczytem. Jestem artystą malarzem. Znając Piotra Osieckiego wiem, że będzie on otwarty na sprawy kultury, ale także generalnie na sprawy ludzi młodych i zdolnych. Że będzie wspierał ich pasje i dążenia. Będzie otwarty na wszelkie ciekawe propozycje.
............................................................................................................................

Marek Stępowski - przedsiębiorca, Sochaczewianin Roku 1999

Popieram Piotra Osieckiego, bo to bardzo trzeźwo patrzący na świat człowiek. Dla mnie bardzo ważne jest to, że ma wyższe ekonomiczne wykształcenie i doświadczenie na kierowniczym stanowisku w samorządzie. To daje nam gwarancję, że jego podwładni, nawet gdyby chcieli, nie będą go wprowadzać w błąd. Osiecki to silna osobowość. Zanim jednak podejmie decyzję, konsultuje ją ze współpracownikami, można go przekonać do swoich racji.

............................................................................................................................

Monika Radwańska - Komosa - Kierownik Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Dla Piotra Osieckiego sprawy społeczne są bardzo bliskie. Bardzo angażował się w organizację pracy ośrodka, który niesie pomoc potrzebującym w naszym powiecie. Często mi doradzał, wspierał, pomagał rozwiązywać problemy. A poznałam go cztery lat temu, gdy jako organizatorka pierwszej edycji powiatowego konkursu Ośmiu Wspaniałych, który promuje postawy wolontariackie wśród młodzieży, poszłam do niego po pomoc. Zgodził się od razu. Piotr Osiecki jest bardzo komunikatywny. Zawsze stara się też znaleźć rozwiązanie, które będzie najlepsze dla wszystkich. Mnie podoba się też to, że wartości rodzinne są dla niego wyjątkowo ważne.

............................................................................................................................

Robert Małolepszy - dziennikarz, komentator telewizyjny, działacz sportowy

W swej zawodowej karierze poznałem bardzo wielu polityków i sportowców z najwyższej „półki'. Mam na koncie wywiady z prezydentami, premierami, ministrami, medalistami igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata. Poznając tych ludzi przekonałem się, że nie zawsze trzeba mieć super wykształcenie, nie zawsze trzeba pięknie mówić i ładnie się uśmiechać. Ale żeby odnieść sukces trzeba mieć mocną osobowość, charyzmę, inteligencję, po prostu „to coś'. Że tylko ludzie, którzy mają w sobie „to coś' są w stanie zrobić więcej, wyciągnąć z siebie i ludzi ze swego otoczenia w newralgicznym momencie dodatkowe kilka procent, które później przekłada się na sukces.

I Piotr Osiecki „to coś' w sobie ma. Wiem to na pewno, bo znam go od lat. Gdy ja zaczynałem karierę sportową, on był u szczytu. Mimo to nigdy się nie wywyższał, ale już wtedy miał w sobie „to coś', że wszyscy chcieli być z nim, chcieli by to on był szefem. Dziś jest dokładnie tak samo. Większość kandydatów na burmistrza ma podobny program wyborczy. Ale tylko Piotr Osiecki daje gwarancje, że ten program będzie zrealizowany. Bo ma w sobie „to coś'.
............................................................................................................................

Robert Niemira - współtwórca Sochaczewskiego Klubu Filmowego

Dla mnie w mieście liczą się nie tylko nowe drogi i chodniki. Uważam i wiem, że takich osób jak ja jest całkiem dużo, że równie ważna jest kultura i jej rozwój. W naszym mieście niestety, wciąż w tej dziedzinie niewiele się dzieje. Zdecydowanie lepiej jest w Łowiczu, Żyrardowie, Skierniewicach. Piotra Osieckiego znam od lat. Bliżej poznałem go w Sochaczewskim Klubie Filmowych, na którego seanse często przychodził i brał udział w naszych dyskusjach o filmach. Dało się wyczuć, że interesuje się kinem, że kultura jest dla niego ważna. Wierzę, że gdy zostanie burmistrzem, także w tej dziedzinie Sochaczew się rozwinie.
............................................................................................................................

Ryszard Łakomski - działacz sportowy i społeczny, wieloletni kierownik KS 'Orkan' Sochaczew


W sochaczewskim sporcie działam od 65 lat. Piotra Osieckiego znam od dziecka. Z wielką radością przyjąłem wiadomość, że Piotr kandyduje na stanowisko burmistrza. Z miejsca pomyślałem, że to będzie właściwy człowiek na właściwym miejscu. Gdy myślę o Piotrze od razu przypomina mi się bowiem rzymska sentencja Quidquid agis, prudenter agas et respice finem - cokolwiek czynisz, czyń dobrze i zwracaj uwagę na koniec. Ten cytat idealnie do niego pasuje.
Już jako zawodnik był postacią nietuzinkową. Naprawdę rzadko się zdarza, że gracz z prowincjonalnego, małego klubu, jakim był wówczas Orkan, został kapitanem reprezentacji Polski. A piastował tę funkcję przez wiele lat.
Piotr świetnie się sprawdził także w późniejszych swych rolach - dyrektora klubu, MOSiR-u czy wreszcie starosty. On nie siedzi w biurze i nie popija kawy. Zawsze jest z ludźmi. Piotr to człowiek kompromisu, ale jak trzeba, potrafi bardzo twardo bronić swych racji, czy interesów innych ludzi. Potrafi nawet w najbardziej kontrowersyjnej sytuacji znaleźć najlepsze dla wszystkich rozwiązanie. A przy tym ma bardzo trzeźwe spojrzenie na świat. Jestem pewien, że będzie dobrym burmistrzem. Mój głos ma na pewno.

............................................................................................................................

Stanisław Dziekoński - Prezes SM 'Włókniarz' w Sochaczewie


Popieram Piotra Osieckiego, bo wyznajemy te same wartości. Znam bardzo dobrze jego rodziców, z panem Piotrem co tydzień spotykam się w kościele. Z jego ojcem pracowałem kiedyś w Metal-Mot. Mogę więc z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że z domu kandydat wyniósł wiele dobrych cech. Do tej pory bliżej z nim nie współpracowałem, ale kilka razy naprawdę długo rozmawialiśmy . On jest osobą bardzo wrażliwą, otwartą na innych. Widać, że dla niego sprawy miasta są oczywiście bardzo ważne, ale równie ważny jest po prostu człowiek.

............................................................................................................................

Stanisław Kwiatkowski - wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Sochaczewie ('80-tka')

Znam go od dziecka. To przede wszystkim dobry człowiek. Miły, uczynny, bardzo rodzinny. Ale też przebojowy i odważny. Ja bardzo cenię go za to, że wrócił do Polski. Przecież grając w rugby we Francji, był gwiazdą w klubach i miasteczkach, w których występował. Mógł tam zostać i świetnie się urządzić, jak zrobiła to zdecydowana większość jego ówczesnych kolegów z reprezentacji. On jednak wolał wrócić, bo zawsze powtarzał, że Sochaczew to jest jego miejsce. Ród Osieckich stąd się wywodzi i on tej tradycji chciał być wierny. Cieszę się, że nasze miasto może mieć takiego burmistrza. Wiem, że Piotr świetnie sobie w tej roli poradzi.
............................................................................................................................

Stanisław Wachowski - radny Rady Miasta V kadencji


Piotr Osiecki jest człowiekiem czynu. Jak coś obiecuje to robi. Most w Chodakowie, drogi w całym powiecie, szkoła w Erminowie, wyliczać mogę długo. On jest bardzo sprawnym menedżerem. Świetnie potrafił zorganizować pracę w starostwie. Znam go od poprzednich wyborów. Nigdy się na nim nie zawiodłem. Jestem pewien, że jeśli zostanie burmistrzem, jego współpraca z radą miasta będzie się układać bardzo dobrze. Tego zaś brakowało w ostatnich dwóch kadencjach. Bo on umie i wie jak rozmawiać z ludźmi.
............................................................................................................................

Tomasz Chruśliński - członek Zarządu Fundacji Przeciwko Leukemii

Dla mnie Piotr Osiecki to jedyny kandydat, który daje nadzieję, że miasto się zmieni. To człowiek wytrwały, bardzo konsekwentny. Sądzę, że sport, który uprawiał ukształtował go jako człowieka. Ja poznałem go dwa lata temu w Ostoi św. Dominika na prelekcji dotyczącej chorób nowotworowych. Ja byłem prelegentem, on organizatorem spotkania. Od tamtej pory wielokrotnie współpracowaliśmy. To dzięki niemu i jego ludziom zorganizowaliśmy w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie akcje edukacyjne i trzy akcje rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego. Mamy już ponad 250 zarejestrowanych. Jeden młody chłopak z Sochaczewa uratował już życie komuś innemu.

............................................................................................................................

Włodzimierz Janicki - prawnik, kierownik Kancelarii Adwokackiej w Sochaczewie

Piotra Osieckiego znam od bardzo dawna. Najpierw jako fan rugby i działacz Orkana Sochaczew miałem z nim do czynienia, gdy był jeszcze zawodnikiem. Już wtedy wyróżniał się z grupy, nie tylko ze względu na świetną grę. Piotr to człowiek o bardzo otwartym umyśle i szerokich horyzontach. Nie da się go łatwo zaszufladkować. Sądzę, że jego dużym atutem jest to, że grając w reprezentacji, zobaczył pół świata, a później przez pięć lat mieszkał we Francji. Współpracowałem z nim także już po zakończeniu jego kariery sportowej. Najpierw gdy był dyrektorem klubu, a później jego skarbnikiem. Za jego czasów Orkan przeżywał złoty okres. Nie tylko rugbiści mieli się świetnie, ale też inne sekcje, których było dużo więcej niż dziś. Piotr potrafił znaleźć sponsorów dla kilku sekcji, a później bardzo roztropnie pilnować kasy. To bardzo dobry gospodarz. Dziś ma wszystkie atuty, by zostać burmistrze. Jest dobrze wykształcony, ma doświadczenie w pracy w samorządzie, przeszedł kilka szczebli kariery. Potrafi i lubi pracować z ludźmi. Umie też nimi kierować.
............................................................................................................................

Zbigniew Bogdan - handlowiec, Prezes Powiatowej Izby Gospodarczej

Piotr Osiecki to człowiek prawdomówny, szczery i odpowiedzialny za słowa. Poznałem go cztery lata temu, gdy kandydował na burmistrza po raz pierwszy. Jako Powiatowa Izba Gospodarcza zorganizowaliśmy wtedy gospodarczą debatę kandydatów. Pan Piotr wypadł bardzo dobrze. I choć nie został burmistrzem to bardzo wiele spraw, które wtedy poruszał zrealizował jako wicestarosta. Nasza współpraca trwa już cztery lata. Jako Powiatowa Izba współorganizujemy lub bierzemy ze starostwem udział w kilku imprezach, m.in. dożynkach i Targach Przedsiębiorczości. Nigdy się na Piotrze Osieckim nie zawiodłem. To człowiek godny zaufania.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (11)

StrakerStraker
0
Im bliżej wyborów, tym dalej przesuwa się granica śmieszności. "Wielkie sochaczewskie autorytety"... Bardzo chętnie dowiedziałbym się w czym konkretnie wskazane wyżej osoby są autorytetami, prócz nieosiągalnych dla zwykłego śmiertelnika standardów morlanych naturalnie... (2010-11-08 17:09)
teresas1978teresas1978
0

Starker nie czepiaj się. Drużyna się zacieśnia, więc w obawie przed utratą poparcia wyciągają znajomości sprzed lat, albo maltretują telefonami znajomych, żeby ich wrzucić na "listę". To takie trochę smutne, bo sprawia wrażenie jakby "drużyna" musiała poparcie sztucznie zawyżać. Z całym szacunkiem do osób na powyższej liście - niech nie odbierają tego zbyt osobiście - to zaczyna wyglądać trochę jak wielka KLIKA. "Jest nas dużo, jak dojdziemy do władzy, to się nachapiemy!"

ZNOWU zamiast powiedzieć coś konkretnego, Osiecki robi wokół siebie SZOŁ. DNO.

(2010-11-08 17:41)
ada55ada55
0

Jakoś tak dziwnie się składa, że prawie wszyscy dyrektorzy sochaczewskich szkół ponadgimnazjalnych, które podlegaja wicestroście Osieckiemu poparli jego kandydaturę. Do tego dołączył ZNP, ciekawe czy pani prezes  Bajurska pytała o zdanie nauczycieli członków ZNP, czy tak sama z siebie to uczyniła? Jak sobie dobrze przypominam w ostatnich wyborach Osiecki startował z PIS , kto zmienił poglądy Osiecki czy ZNP?

(2010-11-08 22:45)
showmanshowman
0
To mają być "wielki autorytety"? Dla kogo?
(2010-11-08 23:10)
showmanshowman
0
KONKRETNIE KTO TU JEST TEN AUTORYTET?
(2010-11-08 23:12)
knyszewrknyszewr
0
ada55 poruszyłaś bardzo ciekawy temat! Zastanawiam się właśnie jak ZNP może popierać Osieckiego, bo rozmawiałem z kilkoma osobami z ZNP i nic o tym nie wiedzą, a wręcz im to nie w smak! teresas napisała dobrze, że tu chodzi tylko o większe show. (2010-11-08 23:34)
ada55ada55
0

No właśnie, ja też pytałem i nikt nic nie wie, wielu nauczycieli  jest oburzonych coś mi się wydaje, że szeregi ZNP i tak małoliczne jeszcze się zmniejszą dzięki tak nieodpowiedzialnemu zachowani prezeski!!

(2010-11-09 00:01)
laser77laser77
0

 


A to jest dopiero autorytet, proponuję zajrzeć pod ten adres!


http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?lastName=koryś&idx=&katalogId=0&subpageKatalogId=3&pageNo=1&osobaId=22300&

(2010-11-09 00:05)
goldee1goldee1
0

Jak widać Forum Samorządowe to w większości zbiór nauczycieli,partyjnych chorągiewek (P.Osiecki był do niedawna aktywnym członkiem PISU, zresztą z ramienia tej partii doszedł do stanowiska wicestarosty),byłych działaczy SLD (a wszyscy wiemy kto kryję się za tą nazwą) oraz handlowców i rozmaitych prezesów czyli krótko mówiąc bogaczy.Co ci ludzie wiedzą na temat Samorządu Terytorialnego w Polsce???Nikt z nich nie ma wykształcenia administracyjnego.A wracając do nauczycieli to może zajęli by się dziećmi w szkołach a nie na siłę pchają się do Samorządu=władzy.Sochaczew wygląda tak jak wygląda bo do władzy pchają się nauczyciele i byli rugbiści-cudownie.Biedne miasto...Z drugiej strony mieliśmy już weselnego grajka to i rugbiści i nauczyciele mogą nami rządzić-paradoksy życia......

(2010-11-10 16:51)
goldee1goldee1
0
Autorytetem to jest Jan Paweł II,Matka Teresa,Dalajlama a nie wyżeszej wymienieni członkowie owego Forum. (2010-11-10 16:55)
ZirguZirgu
0
No istna śmietanka towarzyska, sochaczewska bohema :))))) The besciarskie są pozycje 6 i 7 :):):) (2010-11-18 00:50)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy