Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

/ 2 zdjęć

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, działająca na terenie powiatu sochaczewskiego 11 grudnia odbyła posiedzenie w sali Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. W spotkaniu udział wzięli: starosta sochaczewski Tadeusz Koryś, wicestarosta Janusz Ciura, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Sochaczew Paweł Kubiak, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Małgorzata Dębowska, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Paweł Dubielecki, radny powiatowy Józef Chocian, Radna Powiatowa Anna Ulicka, mł. bryg. Wiesław Gorzki rzecznik prasowy PSP w Sochaczewie, podinsp.

Cykliczne spotkania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku służą w główniej mierze ocenie zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu sochaczewskiego oraz opiniowaniu pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Po oficjalnym otwarciu przez starostę posiedzenia oraz zatwierdzeniu porządku obrad, dyskusja zeszła na tematy dotyczące zwiększenia patroli policyjnych na terenie powiatu sochaczewskiego oraz możliwości spełnienia postulatu społecznego w tym zakresie wraz z analizą możliwości finansowych przeznaczonych na ten cel. Nie zabrakło tematu ul. Gawłowskiej i wielu sygnałów dotyczących korków na wspomnianej ulicy. – Sygnalizacja świetlna w głównej mierze ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa na danym skrzyżowaniu, a nie rozładowaniu korków i taką rolę obecnie w 100% spełnia – komentuje naczelnik P. Dubielecki.
Dokonano rozliczenia sytuacji zabezpieczenia EURO 2012, gdzie największym problemem okazał się ten dotyczący rozliczania nadgodzin pracowników, jak również temat lato w mieście i tegoroczne zagrożenia powodziowe, które zostały podsumowane.
Dyrektor PZD M. Dębowska zrelacjonowała sposób i możliwości przygotowania jednostki do zimy oraz realizacji utrzymania dróg wraz z omówieniem poszczególnych standardów ich utrzymania.

Standard III - Jezdnie na drogach objętych tym standardem powinny być odśnieżone na całej szerokości, a śliskość zimowa powinna być zlikwidowana na skrzyżowaniach z drogami twardymi, przejazdach kolejowych, pochyłych odcinkach dróg i przystankach autobusowych. Gołoledź, szron, szadź i lodowicę w tych miejscach drogowcy muszą zlikwidować w ciągu 5 godzin od ich wystąpienia, a śliskość pośniegową – w ciągu 4 godzin. Po ustaniu opadów luźny śnieg może zalegać na drodze do 6 godzin. Na trasie dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych. Ewentualne zaspy powinny zostać usunięte w ciągu 6 godzin. (objęte 17 dróg miejskich).

Standard IV – Jezdnie na drogach objętych tym standardem powinny być odśnieżone na całej szerokości i posypane na skrzyżowaniach, przejazdach kolejowych, pochyłych odcinkach dróg i przystankach autobusowych. Po ustaniu opadów luźny śnieg może zalegać na drodze do 8 godzin. Gołoledź i lodowicę na trasie drogowcy muszą zlikwidować do 8 godzin od ich wystąpienia, a śliskość pośniegową – w ciągu 10 godzin. Na trasie dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu i języków śnieżnych. Ewentualne zaspy powinny być usunięte w ciągu 8 godzin. Obecnie żadna z dróg krajowych nie jest objęta tym standardem.

Standard V – Jezdnie na drogach objętych tym standardem powinny być odśnieżane w miejscach zasp na szerokości co najmniej jednego pasa z wykonaniem mijanek i posypane na skrzyżowaniach, przejazdach kolejowych, pochyłych odcinkach dróg i przystankach autobusowych. Gołoledź na trasie drogowcy muszą zlikwidować do 8 godzin od jej wystąpienia, natomiast śliskość pośniegowa jest dopuszczalna. Po ustaniu opadów luźny śnieg może zalegać na drodze do 16 godzin. Na trasie dopuszcza się występowanie warstwy zajeżdżonego śniegu i tzw. naboju śnieżnego. Ewentualne zaspy powinny być usunięte w ciągu 24 godzin. Także do 24 godzin dopuszcza się przerwy w komunikacji. Obejmuje w powiecie sochaczewskim większość dróg – 179 km.

Standard VI - Jezdnia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb i zgłoszeń. Po odśnieżaniu jezdnie posypane w miejscach wyznaczonych przez służby.

W ramach tematów dotyczących Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej omówiono temat doprowadzania dróg do stanu sprzed ewentualnego zdarzenia, wypadku drogowego oraz możliwości reakcji strażaków na zdarzenia. Wystąpiono z inicjatywą utworzenia jednostki odpowiedzialnej za stan dróg po zdarzeniach losowych, którym Komisja ma zająć się w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Równie istotnym tematem była kwestia listopadowej Debaty Społecznej dotyczącej Bezpieczeństwa w powiecie sochaczewskim kiedy to analizowano wnioski społeczne dotyczące jednostek podległych powiatowi i wszelkich postulatów jakie padły na owej debacie.
Na zakończenie podsumowano posiedzenie komisji.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy