Posiedzenie Rady Społecznej ZOZ Szpitala Powiatowego

/ 3 zdjęć

Kolejne posiedzenie Rady Społecznej ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie zwołał na 9 listopada br. jej przewodniczący – wicestarosta Janusz Ciura. Wśród omawianych zagadnień dotyczących sochaczewskiej placówki dyskutowano m.in. o przekazaniu samochodu sanitarnego na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wydzierżawieniu miejsc parkingowych przy szpitalu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych, jednostek powiatowych pomocy społecznej. dyrekcja szpitala a także przewodniczący Komisji Ochrony, Zdrowia i Polityki Społecznej Jerzy Żelichowski.

Podczas posiedzenia Rady Społecznej jej członkowie przyjęli kilka istotnych dla dalszego funkcjonowania szpitala opinii. Dotyczyły one m.in. zmiany w planie inwestycyjnym na rok 2011 oraz planie rzeczowo-inwestycyjnym a także zakupu butli do ciekłego azotu na potrzeby rehabilitacji oraz zakupu zestawu do prób wysiłkowych – bieżni, Holtera EKG i Holtera do badań ciśnienia krwi na łączną kwotę 50 tys. zł. Pozytywnie zaopiniowano także przekazanie na licytację WOŚP wysłużonego samochodu sanitarnego Renault Master, który w 1998 roku właśnie fundacja Jurka Owsiaka przekazała naszemu szpitalowi. Dyrekcja szpitala liczy, że pojazd – z czerwonym sercem WOŚP - którego wartość wynosi ok. 4 tysięcy złotych, znajdzie nabywcę, a tym samym wesprze przyszłoroczną Orkiestrę.

Pozytywnie też zaopiniowano sprawę dostosowania Centralnej Sterylizacji, Bloku Operacyjnego oraz oddziałów do wymogów Unii Europejskiej do roku 2016. Niestety, jak poinformował dyrektor szpitala Franciszek Pasiak, ze wstępnych wyliczeń jest to kosz rzędu ok. 20 mln zl. Szpital takich środków nie posiada, dlatego konieczne staje się pozyskanie na ten program funduszy ze środków unijnych. Adaptacja polegać ma m.in. na dostosowaniu oddziałów szpitalnych z 6 do 5 łóżek na salach, dodatkowych sanitariatach, izolatkach, salach pooperacyjnych z dodatkowym wyposażeniem. Konieczne będą też przeróbki budowlane.

Jeden z punktów posiedzeń Rady dotyczył wydzierżawienia miejsc parkingowych przy szpitalu o łącznej powierzchni ok. 5 tys. m2. Płatne parkingi przy szpitalach praktycznie wpisały się w polski krajobraz już na stałe kilka lat temu. Szczególnie w dużych miastach już raczej nie da się bezpłatnie zaparkować przy żadnej lecznicy. Opłaty na parkingach szpitalnych to coraz powszechniejsze zjawisko. Obowiązują w wielu polskich miastach, jak choćby w pobliskim Grodzisku czy Warszawie, ale to nie tylko polska specjalność, np. placówki w Wielkiej Brytanii również takie metody praktykują. Stawka godzinowa na ogół naliczana jest od każdej rozpoczętej godziny. Jak podkreślał wicestarosta J. Ciura ceny trzeba będzie tak ustalić, by dla ludzi nie były uciążliwe. Jednocześnie zapewnia, że osoby niepełnosprawne i kombatanci będą parkować za darmo a tak jak w większości parkingów przy szpitalach obowiązywać będzie darmowy kwadrans na podwiezienie chorego. - Szpital, obok szukania oszczędności, stara się pozyskac środki w każdy sposób. Ta decyzja nie jest spowodowana chęcią zarobku, ma uporządkować ruch przy placówce – podkreśla wicestarosta. - Jeszcze nie ustalono cennika opłat, ale nie będzie on uciążliwy dla pacjentów - ma jednak pozwolić na utrzymanie parkingu - dodaje.

Opłaty za korzystanie z niego wynikają z ponoszonych przez szpital kosztów na jego utrzymanie. Na te koszty składają się m.in. odśnieżanie, koszenie trawników w obrębie parkingów oraz całoroczne sprzątanie
Ponadto ustalono, że Rada Społeczna wystosuje pismo do dyrekcji ZKM z prośbą o zwiększenie częstotliwości kursowania w godzinach porannych autobusów na wszystkich liniach. Zarówno pacjenci, jak i pracownicy zgłaszali dyrekcji szpitala problemy z dojazdami do szpitala z różnych części, zwłaszcza miasta.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy