Zaloguj się do konta

Powiat sochaczewski na II Forum Mazowieckim

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie
2011-10-28
Sprawy urzędowo-administracyjne
Decyzje podejmowane przez władze Mazowsza – jakie sektory będą szczególnie wspierane, jakie inwestycje i gdzie będą realizowane, na jakie działania będą udzielane dotacje unijne. O tym dyskutowano podczas konferencji, zorganizowanej 27 października br. w Warszawie przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, w ramach II Forum Mazowieckiego do projektu „Trendy Rozwojowe Mazowsza”, w której udział swój mięli również pracownicy Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. W jednym z wystąpień swój udział miał wicepremier Waldemar Pawlak.

W związku z zachodzącymi wieloma zmianami na Mazowszu, na przełomie ostatnich 5 lat i pojawiającymi się regionalnymi problemami rozwojowymi, podczas II Forum Mazowieckiego zajęto się dyskusją o nowych uwarunkowaniach oraz strategiach które będą miały swoje odzwierciedlenie na lokalnym terenie. Głównym celem konferencji było ukazanie najważniejszych z nich, istoty strategii rozwoju określającej cele, jakie stoją przed regionem. Cele te zostały skonstruowane między innymi na podstawie szczegółowych badań przeprowadzonych na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i odpowiadają aktualnym potrzebom dynamicznie zmieniającego się województwa.
Przedstawiono założenia aktualizacji najważniejszych dokumentów strategicznych Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego w kontekście konsultacji z instytucjami i mieszkańcami regionu, dotyczące priorytetów wydatkowania środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Tego typu konferencje mają na celu przybliżenie nowych kierunków rozwoju Mazowsza co jest niezbędne dla przedsiębiorców, organizacji, mieszkańców i samorządów lokalnych chcących ubiegać się o fundusze.

Przedstawiono wiele analiz, badań i opinji, które dowodziły m.in. o tym iż województwo mazowieckie jest najbardziej konkurencyjnym wśród polskich regionów. Głównym miernikiem w tym aspekcie była kondycja gospodarki, która na tle wybranych regionów stołecznych Unii Europejskiej charakteryzuje się niskim poziomem bezrobocia oraz znaczną dynamiką procesów rozwojowych. Ukazano wysoki poziom rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego na tle Polski oraz analiz w odniesieniu do obszaru Warszawy. Pokazano że jest on najsilniejszym biegunem wzrostowym, nie tylko w skali kraju, ale i całego regionu Europy Środkowo Wschodniej. Uwzględniono również badania Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN, ukazujące jeden z najważniejszych problemów z jakimi boryka się region, a jest nim kryzys demograficzny. Na Mazowszu mamy do czynienia z rosnącym zróżnicowaniem demograficznym, społecznym, edukacyjnym i ekonomicznym (w tym zamożności mieszkańców).
Z przedstawionych analiz wynikało iż głównymi problemami demograficzno-społecznymi jest niski przyrost lub ubytek naturalny oraz selektywny odpływ ludności z obszarów peryferyjnych w kierunku Warszawy. Poruszano tematy transportu, zróżnicowań przestrzennych, szczególnie w odniesieniu do sieci wodociągowej, infrastruktury społecznej oraz warunków demograficznych, często w odniesieniu do liczby placówek przedszkolnych czy zdrowotnych obszaru Warszawy oraz podmiejskich stref.

Z badań również wynika, iż w województwie mazowieckim największe przedsiębiorstwa zlokalizowane są głównie w Warszawie. Wśród 2 tys. dominujących firm w Polsce na Mazowszu w 2009 r. tylko 108 miało siedzibę poza stolicą, natomiast aż 207 ulokowało się w Warszawie. W przypadku obszarów wiejskich Mazowsza pełniących przede wszystkim funkcje rolnicze, zmiany dokonujące się w ostatnich kilkunastu latach powodują dynamiczny rozwój funkcji pozarolniczych. Podczas forum poruszano temat wsparcia przemysłu, starano się wykazać iż celem rozwojowym Mazowsza jest wzrost zdolności konkurencyjnej przemysłu w regionie poprzez stymulowanie zmian strukturalnych, pobudzanie aktywności innowacyjnej oraz efektywne wykorzystanie zasobów. W wymiarze terytorialnym duży nacisk został położony na innowacje, rozwój produkcji, tworzenie warunków przyjaznych dla inwestorów i przedsiębiorców oraz wsparcie w tworzeniu miejsc pracy w przemyśle.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Czytaj więcej


e-Sochaczew Top 5

Partie polityczne1

Andrzej Duda ułaskawił pedofila

Sprawy urzędowo-administracyjne

Koronawirus w Sochaczewie - COVID-19 w powiecie nie odpuszcza

Sprawy urzędowo-administracyjne3

Lokale wyborcze - pierwszeństwo dla seniorów i ciężarnych

Sprawy urzędowo-administracyjneDziś

Znamy wyniki testów na koronawirusa zakonników z Niepokalanowa

Sprawy urzędowo-administracyjne2

Rośnie bezrobocie w powiecie sochaczewskim

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020 cmc