Powołano skarbnika Gminy Sochaczew

/ 5 komentarzy
Zdjęcia i foto:  Powołano skarbnika Gminy Sochaczew  Sprawy urzędowo-administracyjne sochaczew

Podczas sesji rady Gminy Sochaczew nominację na stanowisko skarbnika gminy otrzymała ponownie Alicja Ziółkowska. Piastująca stanowisko do tej pory sprawowała tą funkcję z najwyższa dbałością o finanse gminy. Zmiana na stanowisku podyktowana jest odwołaniem poprzedniego skarbnika, co podczas sesji rady gminy w dniu 4 września wyjaśniał Wójt Mirosław Orliński – Podczas poprzedniej sesji rady ze stanowiska skarbnika Gminy Sochaczew odwołano Alicję Ziółkowską, w związku z przejściem na emeryturę. Obowiązki Skarbnika Gminy są jednymi z najważniejszych. Pilnowanie spraw finansowych, budżetowych, dbałość o budżet gminy jest bardzo ważną rzeczą całej działalności gminy. Pani Alicja wykonuje tą funkcję bardzo dobrze.  Wszelkie sprawy staramy się zrealizować, do tego potrzeba dobrej woli całej rady, ale także zabezpieczenia środków, aby nasze zadania, prośby starczyło funduszy. Uważam, że Pani Alicja z wielką dbałością wykonuje ta swoją funkcję skarbnika gminy. Stara się rzetelnie i dokładnie rozliczyć i prowadzić, dzięki temu nasza pozycja jako gminy jest bardzo dobra. 


Powołanie na skarbnika gminy Alicji Ziółkowskiej zostało poparte wszystkimi głosami radnych. 


- Dziękuję za zaufanie oraz wiele miłych słów. Postaram się ze swojej strony, aby dalsza współpraca układała się jak do tej pory. Myślę, że moje dotychczasowe doświadczenie i wiedza pozwolą, że będziemy owocnie pracować na rzecz Gminy Sochaczew – mówiła Alicja Ziółkowska.


Funkcję Skarbnika Gminy Sochaczew Alicja Ziółkowska obejmie od 4 września br. 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (5)

boniekboniek
+1
Wysokość odprawy emerytalnej dla pracownika samorządowego

Ogół pracowników nabywa prawo do odprawy w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, chyba że pracodawca podniósł jej wysokość na mocy wewnętrznych przepisów płacowych lub postanowień umownych.

Podstawą prawną przyznania tego świadczenia w przypadku pracowników samorządowych jest art. 36 ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (dalej: ustawa o pracownikach samorządowych). Wysokość odprawy określa art. 38 ust. 3 tej ustawy, stanowiąc, że odpowiada ona:

- dwumiesięcznemu wynagrodzeniu - po 10 latach pracy,

- trzymiesięcznemu wynagrodzeniu - po 15 latach pracy,

- sześciomiesięcznemu wynagrodzeniu - po 20 latach pracy.http://bip.gmina.e-sochaczew.pl/index.php?bip_id=1661&cid=693&q=maj%C4%85tkowei wszystko jasne, jak ktoś policzy  wg oświadczenia fajna kwota odprawy wyjdzie + emeryturka + wynagrodzenie, żyć nie umierać :)

  (2019-09-06 04:33)
RouterRouter
+2
Emerytura to emerytura i koniec nie powinno tak byc ,szansa dla innych młodych a nie dalej stare dobre towarzystwo. (2019-09-06 08:29)
NovJanNovJan
+2
Przecież  w tym gminnym bizacjum(zdjęcie to w pełni ukazuje)pracują tylko zaufani i znajomi i nikt obcy nie będzie im sie tam szwendał. (2019-09-06 09:08)
zabczynski227zabczynski227
+2
Nie ma sie co łudzić te wszystkie leśne dziadki sprawujący w gminie władzę ,a  w mieście zajmujący  etaty dyrektorskie ( będąc już na emeryturze) zostaną zastąpieni tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wyniosą ich z miejsc  pracy w czarnych zasuwanych workach . To statystycznie powinno już niedługo nastąpić. Jak można mając dziury w mózgach od różnych przypadłości i umiłowań sprawować dobrze  powierzone obowiązki .Ale to jest koło zamknięte i nie chcą dopuścić nikogo z zewnatrz aby być może patrzył im na ręce (2019-09-07 10:36)
first-onefirst-one
0
Sami swoi. Ratusze sobie pobudowali, komisariaty, a jak nie było ciepłej wody na osiedlach tak dalej nie ma i nie będzie. 2019 rok. Polska wciąż jak w PRLu bojlery i termy zapychające małe mieszkania.  (2019-09-07 11:49)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy