Zaloguj się do konta

Pracowita sesja Rady Miejskiej

Tygodnik Ziemia Sochaczewska
2013-10-29
Radni i rady samorządowe

Program ostatniej sesji Rady Miasta był wyjątkowo obszerny. Obrady, które odbyły się w piątek 25 października, zakończyły się w późnych godzinach wieczornych. Procedowano ponad 20 uchwał.

Ustalono stawki podatków i opłat lokalnych, które obowiązywać będą w przyszłym roku. Zgodnie z propozycją burmistrza, na niezmienionym poziomie utrzymano nie tylko podatki od nieruchomości, ale też od środków transportowych. Zmianą jest za to, że zrezygnowano z opłaty za posiadanie psa (ostatnio wynosiła 48 zł za jednego czworonoga).

Rada zajęła się dwoma  projektami uchwał dotyczącymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dawnego Chemitexu oraz działki przy ul. Żyrardowskiej. Sprawę opisujemy szeroko w oddzielnym materiale. 

Zmieniły się zasady wynajmowania mieszkań należących do miasta. Burmistrz proponuje m.in., by umowy z najemcami lokali socjalnych przedłużać raz na 3 lata, a nie raz na rok, a także by mieszkania o powierzchni powyżej 80 mkw trafiały do rodzin liczących minimum siedem osób. W Społecznej Komisji Mieszkaniowej zasiądzie jeden przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz po dwoje  przedstawicieli ratusza i Rady Miejskiej. Uchwalono nowe zasady sprzedaży mieszkań komunalnych. Osoby wykupujące mieszkanie przed 31 grudnia 2014 roku przejmą swoje M za 1 proc. jego  ceny rynkowej. Następnie ulga udzielana przez miasto zacznie sukcesywnie spadać aż do 2018 roku, kiedy to zniknie zupełnie.

Rada wyraziła zgodę na wdrożeniu projektu Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych. Urząd Miasta  pozyskał  ponad 470 tys. zł  dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt obejmie 670 uczniów z klas I-III ze szkół podstawowych. Rada potwierdziła również  uchwałą, że miasto za jedno z zadań własnych uznaje budowę i eksploatację infrastruktury telekomunikacyjnej. W ten sposób dopełniono formalności związanych z realizacją projektu Sochaczew miasto e-Innowacji.

Podczas sesji ustalono stawkę dotacji do wozokilometra dla Zakładu Komunikacji Miejskiej (2,30 zł brutto). Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przekształcono  z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową - Zakład Gospodarki Komunalnej. Tematem tym zajmiemy się w jednym z kolejnych wydań Ziemi. Rada podwyższyła kapitał zakładowy ZWiK przekazując sześć działek. Radni zajęli się też regulaminem schroniska Azorek. Ustalili również zasady naliczania opłat za pobyt dziecka w Integracyjnym Żłobku Miejskim oraz przyjęli jego nowy statut.

Agnieszka Poryszewska

 

Czytaj więcej


e-Sochaczew Top 5

Sprawy urzędowo-administracyjne3

W nocy Sejm przyjął kolejne poprawki

Pożary, straż pożarna

Z ostatniej chwili - pożar pustostanu na ul. Lechickiej

Zdrowie7

Testy COVID-19 - ile wykonano ich mieszkańcom powiatu sochaczewskiego?

Sprawy urzędowo-administracyjne3

Czy Sochaczew ma przygotowywać się do wyborów prezydenckich 2020? - SONDA

Zdrowie

Stan sytuacji epidemiologicznej w powiecie sochaczewskim na dzień 1 kwietnia 2020