Program AKTYWNY SAMORZĄD

/ 2 zdjęć
Zdjęcia i foto: Program AKTYWNY SAMORZĄD Opieka społeczna sochaczew

Pomoc dla osób niepełnosprawnych – Program AKTYWNY SAMORZĄD

MODUŁ I
likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych

OBSZAR A: likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Zadanie 2: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

OBSZAR B: likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Zadanie 2: Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

OBSZAR C: likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zadanie 3: Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, to jest protezy co najmniej na III poziomie jakości

Zadanie 4: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

OBSZAR D: pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 

MODUŁ II
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do nauki: w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu)

 

Terminy przyjmowania wniosków:

Dla MODUŁU I – do 30 sierpnia 2018r.

Dla MODUŁU II – do 10 października 2018r.

 

 

REALIZATOR  PROGRAMU:

Sochaczew ul. Piłsudskiego 65

Tel. 46 864-18-06

 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy