Program " Dobry Start"- terminy składania wniosków

/ 2 zdjęć
Zdjęcia i foto: Program " Dobry Start"- terminy składania wniosków Opieka społeczna sochaczew

W związku z realizacją rządowego programu „Dobry Start”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie udostępnia wniosek o przyznanie świadczenia.

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wnioski w przypadku świadczenia dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej lub osoby będącej osobą usamodzielnianą należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek o świadczenie można składać od dnia 1 sierpnia 2018 r.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

Informacja o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” przesłana zostanie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku, informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać w siedzibie PCPR w Sochaczewie.

Wszelkich informacji dotyczących przyznawania i realizacji w/w świadczenia udzielają pracownicy PCPR w Sochaczewie, w siedzibie przy ul. Piłsudskiego 65 pok. 21, 22 (parter) lub pod numerem telefonu (46) 864 18 04 lub 06.

 0
Oceń
(0 głosów)

 Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy