Program "Posiłek w szkole i w domu" - zmiana kryterium dochodowego

Zdjęcia i foto: Program "Posiłek w szkole i w domu" - zmiana kryterium dochodowego Wiadomości z UM sochaczew

Rządowy program pod tytułem "Posiłek w domu i w szkole" funkcjonuje również w Sochaczewie. Uchwała obejmuje lata 2019-2023. Program ten obowiązuje od 1 stycznia br. 


Program ten zastąpił pomoc pod tytułem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Samorządy, mogą skorzystać z sześćdziesięciu procent dofinansowania pomocy osobom, które spełniają kryteria z pomocy społecznej. Pozostała kwota jest wkładem własnym z budżetu miasta. W Sochaczewie takie dofinansowanie dotyczy ponad tysiąca osób w tym ponad pięćset dzieci oraz młodzież. Dla grupy uczącej się pomoc ta skupia się na refundacji posiłków w szkole. Program dzieli się na dwa moduły. Dla dzieci oraz osób dorosłych. 


Rada podjęła także decyzję o podwyższeniu kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w postaci zasiłku celowego na zakupy posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków za pomoc w formie posiłków albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole oraz w domu".


Kryterium dochodowe przy tym programie zwiększa możliwość uzyskania pomocy w zakresie posiłków dla trzystu osób. 


Kryterium to dla osób samotnie gospodarujących wzrośnie z kwoty 701 zł do 1051 oraz dla osób w rodzinach będzie to zwiększenie kryterium z 528 zł do 792 zł. 


Uchwała ma na celu zmniejszenie ubóstwa, zabezpieczy potrzeby żywieniowe rodzin, zmniejszy zjawisko i niedożywienia. Ważną aspektem tej ustawy jest możliwość skorzystania z tej pomocy osób w podeszłym wieku, samotnym, chorym oraz niepełnosprawnym.  

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy