Program Rodzina 500 plus rusza już od 01 kwietnia br. w GOPS w Rybnie


Od 1 kwietnia wchodzi w życie ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195 t.j.) regulująca zasady przyznawania świadczenia wychowawczego. Od tego dnia w Komórce Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rybnie będzie można składać wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus”.

O świadczenie wychowawcze będą mogli ubiegać się rodzice dziecka, opiekun faktyczny dziecka albo opiekun prawny dziecka, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Zgodnie z ustawą, celem nowego świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. 

Rodzice i opiekunowie niezależnie od wysokości uzyskiwanych dochodów będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i każde kolejne dziecko. Osoby, które będą chciały ubiegać się o świadczenie również na pierwsze dziecko, będzie obowiązywało kryterium dochodowe, podobnie jak ma to miejsce w przypadku ubiegania się
o zasiłek rodzinny czy jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, czyli popularne „becikowe”. Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania nowego świadczenia na pierwsze dziecko wynosi 800 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200 zł na osobę. Sposób obliczania dochodu będzie podobny do stosowanego w przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od dochodu rodziny. 

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa m.in. do zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego czy świadczeń z pomocy społecznej, zatem osoby pobierające te świadczenia nie muszą się obawiać, że utracą prawo do otrzymywanej dotychczas pomocy. 

Wnioski o świadczenie wychowawcze będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Komórce Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybnie, mieszczącym się przy ul. Parkowej 1/3, 96-514 Rybno. Wnioski będzie można składać również za pośrednictwem poczty oraz przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Osobom, które nie zdążą złożyć wniosku w pierwszym miesiącu obowiązywania ustawy, świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r., pod warunkiem, że wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 1 lipca 2016r.
W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do nowego świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze podobnie jak zasiłek rodzinny czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie świadczeniem przyznawanym na 12 miesięcy, z wyjątkiem pierwszego okresu, w którym świadczenia będą przyznawane od 1 kwietnia 2016 r. lub od miesiąca złożenia wniosku (w przypadku osób, które złożą wniosek po 1 lipca 2016r.) aż do 30 września 2017 r.

Więcej informacji na temat nowego świadczenia oraz programu „Rodzina 500 plus” można uzyskać bezpośrednio w Komórce Świadczeń Rodzinnych lub telefonicznie pod numerem 46 861-16-14 wew. 22 lub na e-mail: gopsrybno@poczta.onet.pl

 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybnie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy