Program "Wielokulturowa Europa – Wyzwania, obawy i możliwości dla Europy XXI wieku"

Wielokulturowa Europa jest drugą edycją programu edukacyjnego składającego się z wykładów, spotkań i warsztatów, realizowanego przez British Council z partnerami: Spotkania - Stowarzyszenie dla Edukacji i Kultury, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, adresowanego do działaczy organizacji pozarządowych, studentów, działaczy politycznych i nauczycieli. Termin składania aplikacji do programu mija 30 stycznia 2006.

Cele programu to:
Dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności, jak również wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do funkcjonowania w wielokulturowej Europie i Polsce.


Wyposażenie uczestników w umiejętności pomocne w tworzeniu nowych projektów związanych z tematem wielokulturowości.
Do wzięcia udziału w projekcie zaproszeni są: urzędnicy zajmujący się edukacją, urzędnicy z instytucji samorządowych, działacze organizacji pozarządowych, studenci oraz nauczyciele.

Zajęcia prowadzone będą przez ekspertów z dziedziny wielokulturowością i innych dziedzin z nią związanych z Wielkiej Brytanii i Polski, jak również przedstawicieli mniejszości i pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją międzykulturową.

Projekt składa się z pięciu sobotnio-niedzielnych sesji, odbywających się raz w miesiącu, od lutego do czerwca 2006 roku w Warszawie. Podczas każdego zjazdu uczestnicy wezmą udział w wykładach brytyjskich i polskich ekspertów, warsztatach i dodatkowych zajęciach, takich jak: spotkania z interesującymi ludźmi, projekcje filmów oraz dyskusje.

Sesja 1, 18-19 lutego 2006: Ceremonia Otwarcia. Wielokulturowość i akulturacja.

Sesja 2, 18-19 marca 2006: Wprowadzenie do kultury mniejszości zamieszkujących Polskę, cz. I: studium przypadku: Żydzi i Romowie.

Sesja 3, 22-23 kwietnia 2006: Wprowadzenie do kultury mniejszości zamieszkujących Polskę, cz. II: Muzułmanie i Azjaci.

Sesja 4, 20-21 maja 2006: Edukacja międzykulturowa - różne podejścia, grupy docelowe i różne cele.

Sesja 5, 10-11 czerwca 2006: Zarządzanie projektem wielokulturowym, plany działań. Ceremonia zakończenia projektu Wielokulturowa Europa.

Koszt uczestnictwa: 100 zł.

Termin składania aplikacji: 30 stycznia 2005.

Ogłoszenie wyników kwalifikacji uczestników: 5 lutego 2005.

Aplikację można złożyć wypełniając formularz dostępny na stronach: www.spotkania.waw.pl, www.swps.edu.pl lub www.britishcouncil.pl od dnia 3 stycznia 2006.
 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy