PROJEKT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKT DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Osoby niepełnosprawne z małych miast i wsi mogą pracować. Wiemy, jak to osiągnąć – zapewniamy profesjonalne szkolenia, praktyczną naukę zawodu, staże i skuteczną pomoc w znalezieniu pracy.

 

Wszystkie osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ZAPRASZAMY do zgłoszenia się do projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych”.

 

Każda osoba będzie miała szansę na:

·         indywidualne i grupowe szkolenia zawodowe (obsługa komputera, księgowość,
e-marketing, administracja samorządowa, prowadzenie działalności gospodarczej czy spółdzielni socjalnej),

·         uczestnictwo w płatnych stażach rehabilitacyjnych,

·         uczestnictwo w praktykach zawodowych,

·         finansowanie kosztów nauki, w tym materiałów dydaktycznych,

·         uczestnictwo w warsztatach aktywizacyjno-zawodowych oraz prawnych.

 

Dla uczestników projektu przewidujemy wyjazdy integracyjne do najciekawszych miejsc w Polsce!

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 022 565 48 77 oraz na stronie www.aktywizacja.org.pl.

 

Projekt jest realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Lider projektu) we współpracy z Fundacją Aktywizacja (d. Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo (Partner projektu) i współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy