Promesa dla Wójta - 22.03.2015

Zdjęcia i foto: Promesa dla Wójta - 22.03.2015 Inwestycje sochaczew

Wójt gminy Iłów otrzymał promesę z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, w myśl której w roku 2015 przewiduje się dofinansowanie do przebudowy dróg gminnych w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 


Dofinansowaniem zostaną objęte zadania: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białocin na odcinku o długości 1620 m b oraz przebudowa drogi gminnej Iłów – Narty  na odcinku o długości 600 m b. Wysokość dotacji wynosić będzie 679 000 zł, nie więcej jednak niż 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego. 


Dotacja zostanie przekazana na podstawie umowy zawartej z  jednostką samorządu po przedłożeniu przez nią w terminie do dnia 29 maja wymaganych dokumentów. Wykonawca w/w zadań, jak wyjaśnił sekretarz gminy zostanie wyłoniony w przetargu najpóźniej do dnia 29 maja. Realizacji inwestycji należy się zatem spodziewać w okresie letnim.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy