Zaloguj się do konta

Przygotowania do Wielkiego Teatru Historii w Sochaczewie

Tygodnik Ziemia Sochaczewska
2011-05-04
Radni i rady samorządowe
Przedstawienie czas zacząć
W poprzednim numerze „Ziemi” informowaliśmy o wielkim wydarzeniu, które będzie miało miejsce 17 i 18 września w naszym mieście. W tych właśnie dniach obejrzeć będziemy mogli spektakularną inscenizację wybranych wydarzeń z okresu II wojny światowej. Impreza relacjonowana będzie przez Telewizje Polską i Polskie Radio.
Wielki Teatr Historii finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowa między jego pomysłodawcą Bogusławem Wołoszańskim a Ministerstwem podpisana została dwa tygodnie temu. Głównym organizatorem imprezy będzie oczywiście miasto Sochaczew. Zdecydowanym, choć pozaartystycznym, atutem wydarzenia jest fakt, iż ratusz, jednocześnie pozostając gospodarzem, nie będzie obciążony głównym ciężarem finansowym przygotowań. Oprócz Ministerstwa Kultury, środki na jego realizację przeznaczy również Urząd Marszałkowski. Miasto poniesie część kosztów, ale zdecydowanie najmniejszą.
Sochaczewski Wielki Teatr Historii składać się będzie z dwóch inscenizacji. „Bitwa nad Bzurą” to rekonstrukcja największej bitwy września 1939 r. z wykorzystaniem fragmentów widowiska telewizyjnego „Generał” oraz filmów archiwalnych. Jakkolwiek tematyka ta dość dobrze znana jest widzom brochowskiej „Bzury”, to drugie z przedstawień – „Oni nie skapitulowali” - będzie prawdziwą nowością. W tej zaplanowanej na godziny wieczorne rekonstrukcji obejrzeć będziemy mogli zrzut skoczków i zaopatrzenia dla oddziału Armii Krajowej oraz potyczki partyzantów z niemieckim patrolem. Jednym z wykonawców widowiska będzie sochaczewska Muzealna Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. II/18 pp. Jak ustaliliśmy, pierwsza część imprezy rozegra się na polach czerwonkowskich, druga – nad Bzurą bądź na pl. Kościuszki, gdzie zobaczymy pokaz walk o miasto. Przedstawienie wspierać będą ekrany LED-owe, co zapewni dobrą widoczność nawet osobom stojącym w dalszych rzędach.
„Do pierwszego spotkania z władzami miasta doszło niedługo po zaprzysiężeniu burmistrza Piotra Osieckiego. Rozmawialiśmy wtedy m. in. o tym, że w Brochowie nie odbywają się już widowiska rekonstrukcyjne z cyklu „Bzura”. Okazało się, że pan burmistrz jest żywo zainteresowany organizacją podobnych imprez plenerowych w Sochaczewie. Stwierdził wręcz, że spotkanie w tej sprawie należy zorganizować natychmiast. Tak też się stało. W spotkaniu wziąłem udział ja, Paweł Rozdżestwieński i Jacek Chaber. Ustaliliśmy wtedy wstępny zarys imprezy – powiedział nam Jakub Wojewoda, zaangażowany w realizację Wielkiego Teatru Historii. „Na kolejnym spotkaniu Jacek Chaber, który jest prezesem Fundacji Wojskowości Polskiej i współpracuje ściśle z Bogusławem Wołoszańskim, opowiedział nam z kolei o tym projekcie. W ramach Wielkiego Teatru Historii organizował on z nim m. in. duże widowisko historyczne w Gdańsku. Przekazał on nam informację, że WTH poszukuje miejsc, w których można by zorganizować spektakl. Warto tu zaznaczyć, że Bogusław Wołoszański ma sentyment do walk nad Bzurą. Stąd też impreza ta zawitała do Sochaczewa. Bardzo cieszymy się, że będziemy współpracować z osobą, która jest już niejako ikoną prezentowania historii w mediach. Jest to doskonała okazja do zaprezentowania naszego miasta w radiu, prasie i telewizji” – kontynuuje.
Wrześniowego widowiska z pewnością nie można nazwać rekonstrukcją, w której największy nacisk położony jest na walkę, pirotechnikę i odzwierciedlenie scen batalistycznych. Wielki Teatr Historii to nowatorska forma łącząca sceny dramatyczne i bitewne. Redakcja „Ziemi Sochaczewskiej” na bieżąco relacjonować będzie przygotowania do tej imprezy.
Agnieszka Poryszewska
Bogusław Wołoszański specjalnie dla „Ziemi Sochaczewskiej”
Bogusław Wołoszański – przez ponad 30 związany był z Telewizją Polską. W tym czasie zrealizował około tysiąca popularnych programów „Sensacje XX wieku”. Inne jego produkcje to m.in. „Punkt krytyczny”, „Archiwum XX wieku”, „To jest historia”. Jest autorem wielu audycji radiowych, np. „Sensacje XX wieku w Radiu Zet”, artykułów prasowych oraz książek dotyczących historii XX wieku. W 2006 i 2007 roku na postawie jego scenariusza dla TVP powstał serial „Tajemnica Twierdzy Szyfrów”.
Skąd wziął się pomysł zorganizowania tego cyklu imprez plenerowych?
Rekonstrukcje historyczne to nadzwyczaj ciekawe i wielkie pole popularyzowania historii. Pod warunkiem, że będą to widowiska multimedialne, a takimi będą spektakle „Teatru Historii”. Odchodzę od schematu „tu Polacy- tam Niemcy i strzelają do siebie”. Widowisko musi mieć swoją dramaturgię, a więc bohatera, fabułę, rozwinięcie i finał, które wciągają widza, pozwalają poznać i zrozumieć, o co w tej strzelaninie chodzi. Akcja w polu zostaje wzbogacona specjalnie nakręconymi filmami, fragmentami telewizyjnych widowisk, animacjami komputerowymi, filmami archiwalnymi, muzyką. Ponadto Teatr Historii to nie tylko godzinna rekonstrukcja, to dwudniowy piknik z wieloma atrakcjami historycznymi: muzeum polowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pokazy broni, a także z imprezami rozrywkowymi, jak występy gwiazd czy dyskoteka. W końcu ubiegłego roku udało mi się przekonać do tego pomysłu ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego i dyrektora Narodowego Centrum Kultur Krzysztofa Dudka. Ministerstwo Kultury finansuje ten projekt.
Jest pan szeroko znany m. in. z fabularyzowanych dokumentów historycznych emitowanych przez TVP. Czy to pierwszy pański projekt związany z rekonstrukcjami stricte plenerowymi?
W istocie telewizyjne widowiska były też rekonstrukcjami. Jednakże łatwiejszymi. Tam można było powiedzieć „Stop kamera, powtarzamy”. W Teatrze Historii, gdy ruszy akcja już jej zatrzymać nie można, a to stawia szczególne wymagania przed zespołem rekonstruktorów i realizacyjnym. A proszę pamiętać, że widowiska te mają być transmitowane przez Telewizję Polską.
Dlaczego zdecydował się pan właśnie na Sochaczew?
- Historia Sochaczewa z września 1939 r. to część wielkiej historii Bitwy nad Bzurą, która przecież mogła zmienić bieg kampanii wrześniowej, gdyby nie niezrozumiały i głupi upór Naczelnego Wodza, odrzucającego plany tej operacji przedstawiane przez gen. Kutrzebę. W tym widowisku chcę pokazać tę dramatyczną historię. A jak powiedziałem, właśnie od takich ludzi zależy sukces. Ponadto dla powodzenia tej imprezy ogromnie ważne jest podejście władz miasta. To burmistrz Sochaczewa wpadł na pomysł zaproszenia Teatru Historii i współudziału miasta w organizacji tej imprezy. Zdecydował się podjąć niemały ciężar organizacji imprezy masowej. Brawo! Doceniam to tym bardziej, że w trzech innych miastach o równie pięknej historii włodarze przelękli się rozmachu. No cóż, tak miło i bezpiecznie, gdy nic się nie dzieje…
Ilu rekonstruktorów weźmie udział w inscenizacji w naszym mieście?
Plany dopiero powstają, ale zakładam, że w sochaczewskim Teatrze Historii weźmie udział do 120-150 rekonstruktorów.
Czy wśród aktorów Wielkiego Teatru Historii znajdą się jakieś znane twarze? Kto dotychczas odtwarzał role dramatyczne?
Mateusz Damięcki negocjuje z producentami rosyjskiego filmu, do którego rozpoczyna zdjęcia, aby mógł zagrać w widowisku w Wieluniu. Trwają rozmowy z kilku innymi znanymi aktorami, którzy będą odtwarzać główne postacie w spektaklach Teatru Historii, ale jest za wcześnie, abym mógł podawać ich nazwiska.
Kiedy poznamy scenariusz imprezy?
Najwcześniej w sierpniu, gdyż napisanie scenariusza tak wielkiej imprezy wymaga zsynchronizowania wielu elementów i bardzo wnikliwej analizy finansowej, a to niestety trwa.
Na kiedy planuje pan wizytę w Sochaczewie i jakich ustaleń będzie ona dotyczyć?
Już raz byłem na spotkaniu z burmistrzem dotyczącym wstępnej dokumentacji. Do dnia premiery będę jeszcze kilkanaście razy, a jeszcze częściej będą przyjeżdżać członkowie mojego zespołu. Tak przy okazji, Wielki Teatr Historii tworzy pięć osób.
Rozmawiała Agnieszka Poryszewska.

Informacje dodatkowe

  • Data: 2011-09-17

Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020 cmc