Rachunki Urzędu Skarbowego w Sochaczewie

             URZĄD SKARBOWY w SOCHACZEWIE 

ul. Władysława Grabskiego 4

96-500 Sochaczew

 

 

Rachunki bankowe  Urzędu Skarbowego w Sochaczewie

 

prowadzi:

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy w Warszawie

 

 

     Numer rachunku bankowego                               Nazwa podatku                     SYMBOL

 

10 1010 1010 0161 9922 2100 0000  - podatek dochodowy osoby prawne            CIT

 

57 1010 1010 0161 9922 2200 0000  - podatek od towarów i usług                     VAT

 

07 1010 1010 0161 9922 2300 0000   - podatek dochodowy od osób fizycznych   PIT

 

98 1010 1010 0161 9922 2700 0000  - pozostałe podatki i opłaty:         

                                             

                                              karta podatkowa                                                      KP

                                              spadki i darowizny                                                  SD

                                                               podatek od czynności cywilnoprawnych                PCC                                                                                                       

                                                      grzywny, mandaty i inne kary pieniężne       GK, GKP

                                                      koszty egzekucyjne                                              WRO

                                                      opłaty za informacje komornikom sądowym       WRO

                                                      kary z wyroków sądowych z Kkw                       WRD

                                                      inne dochody i opłaty

                                                             

Rachunki pomocnicze:

 

 

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy w Warszawie

 

81 1010 1010 0161 9913 9120 0000      - sumy depozytowe innych wierzycieli

                                                                             /zajęcia wierzytelności/

 

47 1010 1010 0161 9913 9120 1000      - sumy depozytowe urzędu

                                                                              /kaucje gwarancyjne/

 

Opłata skarbowa:

za wydanie zaświadczenia przez Urząd Skarbowy w Sochaczewie

na rachunek

Urzędu Miejskiego w Sochaczewie

ul.  1-go Maja 16

96-500 Sochaczew

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Sochaczewie

90 1240 1822 1111 0000 0719 8427

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy