Zaloguj się do konta

Rada Powiatu, a słuszne żądania nauczycieli

Jerzy Żelichowski (jerzyk2205)
2019-03-23
Radni i rady samorządowe

Rada Powiatu przeciwko stanowisku poparcia dla oświaty

W dniu 21 marca grupa radnych zaproponowała rozszerzenie porządku obrad IV sesji Rady Powiatu Sochaczewskiego o stanowisko popierające środowisko nauczycielskie i apelujące do Rządu i Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej o konieczność zwiększenia nakładów na finansowanie oświaty. Wniosek o przygotowanie takiego stanowiska przez Komisję Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki zgłaszany był już wcześniej, na dwóch kolejnych posiedzeniach Komisji przed sesją. Wniosek poddany pod głosowanie dwukrotnie  był odrzucany przez radnych tej Komisji.

W związku z tym radni powiatowi (J.Żelichowski, J.Krupa, A.Ptaszkiewicz, R.Gajda, D.Zielski) zgłosili na początku sesji wniosek o rozszerzenie porządku obrad o przygotowaną przez nich propozycję stanowiska Rady Powiatu, popierającego słuszne postulaty oświatowe. Aby wniosek został przyjęty wymagał poparcia 11 radnych. Niestety żaden z radnych koalicji rządzącej powiatem nie odważył się poprzeć środowiska oświatowego. Wniosek w głosowaniu został przez nich odrzucony stosunkiem głosów: 11 „przeciw” (J.Chocian, T.Głuchowski, J.Gonta, D.Janiak, A.Kierzkowski, F.Kopka, S.Lewandowski, A.Roskosz, B.Samson,A.Sowińska, A.Ulicka), do 5 „za” (R.Gajda, J.Krupa, A.Ptaszkiewicz, D.Zielski, J.Żelichowski). Pięciu radnych było nieobecnych na sesji.

Propozycja stanowiska brzmiała następująco:

Stanowisko Rady Powiatu Sochaczewskiego w sprawie zwiększenia nakładów na finansowanie oświaty

Rada Powiatu Sochaczewskiego solidaryzując się ze wspólnym stanowiskiem Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich z dnia 13 marca 2019 roku, w sprawie finansowania oświaty, apeluje do Rządu i Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej o zwiększenie nakładów na edukację. Obecny poziom finansowania oświaty polskiej, plasujący nasz kraj w końcówce krajów europejskich, powoduje pogłębiający się kryzys nauczania i wychowania. Odczuwają go coraz mocniej nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Reforma oświaty, wbrew przewidywaniom Ministerstwa Edukacji, nie przyniosła spodziewanej poprawy sytuacji. Jej negatywne skutki odczuwają samorządy gminne, a od następnego roku szkolnego odczuje również oświata powiatowa. Subwencja oświatowa  przekazywana samorządom coraz częściej nie wystarcza na sfinansowanie wynagrodzeń nauczycielskich. Samorządy zmuszone są dopłacać do realizacji zadań oświatowych. Rośnie niezadowolenie nauczycieli, postępuje pauperyzacja zawodu. W trosce o zatrzymanie i odwrócenie tej negatywnej tendencji, Rada Powiatu Sochaczewskiego solidaryzuje się z nauczycielami i popiera słuszne żądania płacowe środowiska oświatowego.

Sochaczew, dnia 21 marca 2019 roku

Stanowisko na piśmie było roboczą wersją, której treść mogła być jeszcze przez radnych zmodyfikowana, pod warunkiem, że wniosek znalazłby się w porządku obrad. Takie formy poparcia to żadne zaskoczenie. Rada Powiatu wyrażała stanowiska w poprzednich kadencjach w różnych sprawach, np. finansowania służby zdrowia, poparcia dla premier Szydło w sprawie papieskiego pomnika we Francji.


Co na to starosta?

Starosta i jej zastępca uczestniczyli w pierwszym posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki i już wówczas byli przeciwni przygotowaniu takiego stanowiska. Podczas sesji starosta Jolanta Gonta stwierdziła: „Nie przypominam sobie, bym otrzymała lub mogła zobaczyć tekst stanowiska. A z powodu braku stanowiska nie mógł on być procedowany na komisjach. Chciałabym jednak odnieść się do tej kwestii szerzej. Myślę, że nie ma na tej sali osoby, która kwestionowałaby zasadność dążenia do płacowych i w ogóle lepszych warunków pracy swojej grupy zawodowej. Specjalnie mówię „swojej grupy zawodowej”, bo mamy na sali służby mundurowe, niedawno były strajki policji, pracowników służby zdrowia i niemalże wszystkie grupy zawodowe, i są to mieszkańcy naszego powiatu. Dziwię się, dlaczego akurat dzisiaj mamy odsunąć te wszystkie grupy, a zająć się wyłącznie, zresztą, co podkreślam, słusznymi postulatami pracowników oświaty o podwyżki. Takie wybiórcze przyjęcie stanowiska tylko odnośnie nauczycieli, moim zdaniem, nie powinno mieć miejsca. Mam propozycję inną, osoby, które chcą, byśmy podejmowali takie stanowisko, niech je przygotują na piśmie i rozdadzą na następnej sesji, ale niech obejmuje ono wszystkie grupy zawodowe”.

Czy pani starosta nie dostrzega nabrzmiewających z każdym dniem problemów oświaty? Nie słyszała o groźbie strajku w placówkach oświatowych za chwilę? Właściwy moment był teraz!!! Oczywiście kolejne stanowisko możemy przygotować na następną sesję, pod warunkiem, że nie odbędzie się ona znowu dopiero za 3 miesiące. Tylko powszechna presja na rządzących może zażegnać konflikt i nadciągający paraliż oświaty. Proponowane przez starostę stanowisko w sprawie wszystkich grup zawodowych jest niezamierzonym sygnałem, że obecnie rządzący państwem po prostu nie dają rady.

Jerzy Żelichowski, radny powiatowy

Opinie (11)

robroy

Panie Jerzy,"zwiększone nakłady na finansowanie oswiaty",to tylko żądanie na zwiększenie pensji nauczycieli,można byc populistą i oburzać się na te "glodowe pensje", już Starostwo dbając o zdrowie mieszkańców wynagradzało dr Szenka pensją 480 tys. zł rocznie ,i co? dr Nawelatyna nie potrafił i nie mógł ogarnąć tego bordello do którego doszło,BARDZO wysoko wynagradzany fachowiec (Szenk),mający zapewnić doskonałe funkcjonowanie szpitala powiatowego sobie poszedł i już.Czy Pan myśli że szeregowy nauczyciel zarabiający min. 5 tys. zł poprawi system nauczania?,wyłuska zdolnych, zrobi z nich olimpijczyków matematyki? fizyki?oczywiście,największą winę ponoszą Kuratoria i Ministerstwo,wymyślają programu,klucze do ocen,dzieciak nie może myśleć samodzielnie,ma wyrażać swoją opinię zgodną z "kluczem",ja wiem-pensum ma tyle godzin bo nauczyciel musi sprawdzać,doszkalać się i takie tam,zresztą szkoda gadać,dzisiaj nauczyciele,jutro pocztowcy ,kiedys wkurzą się ,sadownicy i rolnicy hodowcy rybek akwariowych,a czekaj,nie... to nie państwowa fucha,hodowcy muszą sobie radzić [2019-03-23 19:57]

robroy

. [2019-03-23 20:00]

wbienko

Członkowie PiSFS mają porzucić przekaz partyjny i wykazać się empatią, solidarnością dalekowzrocznością i zdrowym rozsądkiem w sprawie tak ważnej dla przyszłości polskiej oświaty i obciążenia samorządu? Przypuszczam, że wątpię ;) Może prywatnie mają własne zdanie, ale się z nim nie zgadzają - bo przecież "słuszną linię ma nasza władza" :) A jakie wdzięczne i stylowe to uzasadnienie stanowiska przez Panią Starostę - odwracanie kota ogonem (w stylu działaczy partii rządzącej) i rozmywanie tematu (w stylu działaczy episkopatu). To się trzyma kupy. Owrócimy się plecami i u nas problem nie istnieje :) [2019-03-23 20:50]

jerzyk2205

Dzisiaj podczas sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie radni (9) z Bezpartyjnych Samorządowców i Koalicji Obywatelskiej proponowali Radzie Miejskiej rozszerzenie porządku obrad i przyjęcie stanowiska popierającego środowisko oświatowe. Niestety postawa radnych PiS i SFS była identyczna jak w powiecie. Dyscyplina partyjna i zgodne głosowanie 11 radnych przeciwko wprowadzeniu stanowiska do porządku sesji. Wśród nich trzy głosy nauczycielskie! [2019-03-26 23:36]

robbo2k

Głupi ludzie wybrali politycznych partyjnych radnych.... którym dobro partii W Warszawie jest bliższe niż dobro miasta. Żadna nowosc. Dalej głosujta w samorzadzie na polityków ze smyczami w Warszawie [2019-03-27 11:21]

jerzyk2205

Smutna refleksja i żal. Koalicja PiS i burmistrzowskiego Forum Samorządowego zarówno w powiecie, jak i w mieście, nie pozwoliła wprowadzić do porządku obrad stanowisk popierających słuszne żądania środowiska oświatowego, aby zwiększyć nakłady na edukację. Żaden z pięciu radnych (2 powiatowych i 3 miejskich) związanych z oświatą, nie odważył się wesprzeć swoich kolegów nauczycieli, którzy protestują również w ich imieniu!!! [2019-03-30 21:04]

hubertus63

Widać strach ma wielkie oczy szkoda że u tych nauczycieli rozsądek nie był górą [2019-03-31 22:52]

jerzyk2205

Tak, to strach przed utratą profitów i co nie jest wokół nas rzadkością, potwierdzenie marksistowskiej tezy, że byt kształtuje świadomość. [2019-04-01 08:40]

wbienko

GDY WIEJE WIATR HISTORII, LUDZIOM JAK PIĘKNYM PTAKOM ROSNĄ SKRZYDŁA, NATOMIAST TRZĘSĄ SIĘ PORTKI PĘTAKOM. Konstanty Ildefons Gałczyński 1953 [2019-04-01 12:37]

robbo2k

Za konkurencja:Na 42 placówki, które przystąpiły do referendum, w 39 głosowanie dało wynik pozytywny. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ZNP Sochaczew, średni wynik głosowania w naszym powiecie to 93 % za strajkiem (aż w 16 placówkach 100 % szkolnej kadry poparło strajk). Wynik negatywny, spowodowany frekwencją w głosowaniu poniżej 50%, zanotowano tylko w trzech placówkach. To SP Lasocin (gmina Brochów), SP Kurdwanów (gmina Nowa Sucha) i SP Kaptury (gmina Iłów. SP W Budkach nie przeprowadziło referendum [2019-04-01 14:34]

jerzyk2205

Samorządy lokalne, jak i ich korporacje krajowe, wspierają środowisko oświatowe w walce o lepszą edukację. Niestety partyjne władze miasta i powiatu nie wykazały się intuicją, nie poparły słusznych żądań nauczycielskich. Nie pomogły partii taką postawą. Dostaną podziękowanie na jesieni. [2019-04-01 15:29]

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020 cmc