Rada Społeczna ZOZ Sochaczew

/ 3 zdjęć

W minionym tygodniu odbyło się kolejne posiedzenie Rady Społecznej ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie. Spotkanie tradycyjnie otworzył i poprowadził wicestarosta, przewodniczący Rady Janusz Ciura.

Wśród kilku istotnych punktów Rada Społeczna zaopiniowała pozytywnie zmiany w planie rzeczowo-finansowym za rok 2011, które dotyczyły wyłącznie przesunięć między rodzajami kosztów, nie zmieniając ogólnych kwot.
Wystąpiono do Fundacji WOŚP w sprawie przekazania darowizny - sprzętu medycznego na oddział noworodkowy. Miałby to być respirator i inkubator. Podczas tegorocznej zbiórki na rzecz Wielkiej Orkiestry swój wkład finansowy miał też sochaczewski szpital, bowiem zlicytowana została za ponad 6 tys. wysłużona już karetka, która w 1998 roku podarowana została placówce przez Fundację Owsiaka.
Podczas spotkania omówiono wstępnie zapisy specyfikacji warunków zamówienia publicznego na dzierżawę parkingów przy szpitalu w Sochaczewie. Wydzierżawienie parkingów wokół placówki ma na celu uporządkowanie terenu wokół, obniżenie kosztów jego utrzymania a przy tym stanowić przychody dla szpitala. Parking ma być dozorowany przez 24 godz., umowa zawarta miałaby być na okres 5 lat, opłata za godz. wynosiłaby maksymalnie 2,5 zł,, pierwsze 15 minut bezpłatne. Pracownicy szpitala płaciliby stałą opłatę abonamentową miesięcznie - 10 zł brutto. Obecnie wokół szpitala jest wyznaczonych 290 miejsc postojowych.

Rada Społeczna podjęła również uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia do Zarządu Powiatu w Sochaczewie o sfinansowanie remontu posadzek w budynku pawilonu Psychiatrycznego.
Rada została też zapoznana z planem rzeczowo–finansowym na rok 2012. Jak powiedziała główna księgowa szpitala, Zofia Chmielewska, będzie to bardzo trudny rok. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia wzrósł o 105,5 tysiąca złotych, podczas gdy wydatki będą znacznie większe – wzrosły bowiem ceny wszystkich mediów, wprowadzono nowe obowiązkowe ubezpieczenie od zdarzeń medycznych, wzrosły koszty leków i o 2% podniesiono składkę rentową, co daje o 400 tys. zł. wyższe wydatki na ten cel. - Na pewno będziemy musieli poszukiwać dodatkowych środków – powiedziała Z. Chmielewska. – Różnica między zeszłorocznym a tegorocznym budżetem wynosi zaledwie 33 tys. po stronie wpływów i wydatków. Na pewno utrudni nam sytuację także zakaz przyjmowania darowizn od firm farmaceutycznych, od których często otrzymywaliśmy drogie leki a teraz będziemy musieli je kupować po cenach rynkowych.

Rada Społeczna zaopiniowała pozytywne przedstawiony plan. Wicestarosta J. Ciura podsumował dyskusję konkluzją, że będzie brakowało około miliona złotych, jednak zaznaczył, że będziemy tak działali i myśleli, aby szpital wyszedł przynajmniej na zero.
Podsumowując rok 2011 dyrektor Franciszek Pasiak powiedział między innymi, że rok zamyka się z zyskiem, który chroni szpital przed przekształceniem z mocy prawa, ale ten zysk nie daje możliwości podwyżek wynagrodzeń, na które oczekuje załoga. - Zrealizowano ważne inwestycje, jak modernizacja oczyszczalni ścieków za prawie milion złotych z dotacją z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50%. oraz program unijny „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” i wyposażenie w sprzęt zakładu diagnostyki obrazowej za 5,5 miliona z dotacją unijną – mówił dyrektor Pasiak.
Na rok 2012 przygotowany został wniosek na termoizolację głównego budynku szpitala i obiektów towarzyszących do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych „Mazovia” na sumę 2,8 mln zł. z dotacją 70% oraz wniosek na informatyzację szpitala na sumę 2,8 mln z dotacją 85 %. Środki na wkład własny zostały zabezpieczone w budżecie. Obecnie czekamy na ostateczne rozpatrzenie tych wniosków.
W sprawach różnych dużo uwagi poświęcono nowej rejonizacji związanej z systemem ratownictwa. Zmiany te nastąpią od 1 lipca br. Zmniejszą się rejony, czyli centra i liczba zespołów powiadamiania na Mazowszu z 9 do 6. Dla naszego powiatu punkty wyczekiwania karetek nie zmienią się, będą to nadal: szpital – 2 karetki, Iłów i Teresin – po 1 karetce. Ma to skrócić czas dojazdu do pacjenta w sytuacji, gdy wezwanie pochodzi z obrzeży powiatu. Czas oczekiwania ma wynosić maksymalnie 20 minut dla dojazdu poza obszarem zabudowanym a do 8 minut w obszarze zabudowanym.

W tej sprawie na spotkaniu z wojewodą mazowieckim był starosta Tadeusz Koryś oraz zastępca dyr. ds. lecznictwa w szpitalu Piotr Szenk, który to zrelacjonował po krótce to spotkanie członkom Rady.
Wykaz rejonów operacyjnych i miejsc wyczekiwania dostępny jest na www.mazowieckie.pl w zakładce Zdrowie.


 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy