Radni dyskutowali o reformie oświaty

/ 2 zdjęć
Zdjęcia i foto: Radni dyskutowali o reformie oświaty Radni i rady samorządowe sochaczew

W dniu 5 stycznia w sali UG, odbyło się posiedzenie komisji oświaty podczas, którego radni wspólnie z wójtem omawiali założenia reformy oświatowej. - Jestem przekonana, że zmiany, które rozpoczniemy 1 września 2017 roku będą korzystne dla Państwa lokalnych społeczności, w tym nauczycieli, rodziców i uczniów – pisze Minister Edukacji w liście do samorządowców. 


Ciężar przeprowadzenia reformy będzie spoczywał właśnie na samorządach, które podejmą ten wysiłek organizacyjny w oparciu o przyjęte rozwiązania ustawowe. Minister wyjaśniła, że we wszystkich województwach działają powołane przez Kuratora zespoły koordynacyjne. Gminy także mają swoich koordynatorów. 

Na terenie gminy Iłów koordynatorem ds. wdrażania reformy jest Andrzej Grabarek, który będzie pełnił funkcję łącznika pomiędzy Kuratorem Oświaty, a wójtem i dyrektorami szkół. Nie jest to jednak funkcja decyzyjna. Chodzi raczej o przekazywanie informacji: jak ma przebiegać reforma w gminie. Wiadomo już, jak wyjaśnił koordynator, że do końca marca samorządy mają przygotować uchwały w sprawie nowej sieci szkół. 

Uchwały te nie będą jednak stanowiły podstawy do likwidacji gimnazjów lub szkół innego typu lecz do ich przekształcenia. - W przypadku naszej gminy optymalne jest włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej. Będzie to wówczas Szkoła Podstawowa w Iłowie z klasami gimnazjalnymi. Taki stan rzeczy mógłby istnieć do 2019 roku kiedy klasy gimnazjalne zakończą swoje funkcjonowanie – wyjaśniał Andrzej Grabarek. Idea reformy jest taka, że każda szkoła sześcioklasowa stanie się szkołą ośmioklasową – podkreślał. Wiadomo, że reforma, ma być jak najmniej bolesna dla ucznia. 

- Pozostają jeszcze jednak pracownicy gimnazjum. Staną się oni pracownikami szkoły podstawowej. Procedura zwalniania też jest jednak przewidziana - wyjaśniał dalej koordynator. Przewiduje się 6-ścio miesięczną odprawę dla tych, którzy nie znajdą zatrudnienia. Wprawdzie Ministerstwo Edukacji zapewnia, że w szkołach podstawowych zwiększy się liczba oddziałów, co spowoduje wzrost liczby etatów nauczycielskich o dodatkowe 5,5 tys. 

Wiadomo już jednak, że nie uda się zabezpieczyć wszystkim nauczycielom gimnazjum zatrudnienia na etacie w jednej szkole. Nie ma też gwarancji pracy dla pracowników niepedagogicznych – usłyszeli uczestnicy posiedzenia. Po wysłuchaniu informacji, które przedstawił koordynator radni wspólnie z wójtem doszli do wniosków, że wdrażanie reformy w tutejszej gminie powinno przebiegać w atmosferze spokoju; nie można podejmować pochopnych decyzji; trzeba usiąść i rozmawiać jak przeprowadzić reformę, aby była ona korzystna dla wszystkich. 


 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy