Ratujemy i uczymy ratować - 28.10.2008

/ 4 zdjęć
Zdjęcia i foto: Ratujemy i uczymy ratować - 28.10.2008 Interwencje i pomoc sochaczew

Zuchy uczą ratować
Jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, jak zgłosić zdarzenie i zabezpieczyć miejsce wypadku – tego wszystkiego może teraz nauczyć się każdy. Wystarczy zgłosić się do sochaczewskich zuchów z SP 3, którzy już od 4 lat uczą dzieci zasad ratownictwa medycznego. Teraz przyszła kolej na rozszerzenie akcji ratownictwa medycznego i wyjście z nią po za teren szkoły. Taki program ratownictwa medycznego podjęły instruktorki ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie p. Krystyna Stańkowska i p. Zofia Szydełko, pisząc program INNOWACJI PEDAGOGICZNYCH w swojej szkole którego tytuł brzmi:

INNOWACJE W SP 3 – „Ratujemy i uczymy ratować – ratownictwo medyczne w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej /klasy I-III dla środowiska lokalnego/”

Cele główne tego programu to:
- Kształcenie odpowiednih postaw społeczno-moralnych uczniów wobec napotkanej sytuacji zagrożenia życia i zdrowia własnego oraz innych;
- Nauka szybkiego i prawidłowego wzywania pomocy;
-Poznawanie bezpiecznych sposobów udzielania pomocy przedmedycznej, do momentu przyjazdu lekarza;
- Rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień – ratownictwo medyczne;
- Aktywne uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych , rozwijających wiedzę i umiejętności, w tym również o charakterze artystycznym i kulturowym.
W programie tym, biorą udział już nie tylko zuchy, ale wszystkie przeszkolone i te, które będą szkolone w tym roku klasy I-III.
Po przeprowadzonych szkoleniach uczniowie klas młodszych wyjdą z tymi umiejętnościami w teren, do mieszkańców naszego miasta, gminy i powiatu. Będą próbowały dotrzeć do innych szkół, mieszkańców, firm i instytucji, otwartych na tego typu szkolenia. .

Skąd taka akcja i dlaczego akurat sochaczewskie zuchy? Jak mówi opiekun zuchów Krystyna Stańkowska, akcja rozpoczęła się już cztery lata temu, kiedy tylko Jurek Owsiak rozpoczął akcję „Ratujemy i uczymy ratować”. Sochaczew, został wówczas wytypowany do udziału w pilotażowym szkoleniu. Najpierw przeszli go nauczyciele uzyskując certyfikaty ratowników medycznych, którzy przez ostatnie lata przekazywali wiedzę dzieciom. Teraz to sami już uczniowie, w tym zuchy uczą najmłodszych z „trójki” właściwego zachowania się w razie wypadku. Dlaczego zuchy? To właśnie one za swą działalność społeczną na rzecz szkoły, środowiska lokalnego i aktywny udział w WOŚP zostały wytypowane przez komendanta hufca hm. Krzysztofa Wasilewskiego prezentacji programu „Ratujemy i uczymy ratować” w TVP 2, w ramach finału WOŚP. Było to dla zuchów wielkie wyróżnienie. Za prezentację umiejętności zuchy otrzymały dwadzieścia mini-fantomów od fundacji Jurka Owsiaka, z którym sochaczewski hufiec współpracują już dosyć długo. Zuchy miały bowiem okazję prezentowania zasad udzielania pierwszej pomocy w telewizji, pod okiem samego szefa WOŚP. Po kilku latach szkoleń kierowanych do samych uczniów SP3 instruktorki postanowiliśmy wyjść z ofertą do innych szkół oraz mieszkańców. Zainteresowani opanowaniem tak cennych przecież umiejętności, mogą wysyłać zgłoszenia na adres mailowy: kstanka@go2.pl.

W tej chwili przygotowujemy się do dużej akcji promocyjnej programu INNOWACJI, dotyczących szkolenia mieszkańców środowiska lokalnego przez uczniów klas I-III w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej. Program ten jest programem długofalowym, zatwierdzonym przez Kuratorium Oświaty. Chcemy dotrzeć do jak największej ilości ludzi. Wykorzystując zgromadzony sprzęt pragniemy nauczyć wszystkich chętnych prawidłowego niesienia pomocy innym.
Realizując nasz program, chcemy w jak najszerszy sposób czyli poprzez konkursy poetyckie, plastyczne, muzyczne, sprawnościowe szeroko reklamować akcje ogólnopolską „Ratujemy i uczymy ratować”. Część wiodąca to prezentacje umiejętności, szkolenia dorosłych w powiązaniu z działalnością ratowniczą instruktorów ratowniczych ZHP i WOPR, prezentujących nowoczesny i specjalistyczny sprzęt jakim jest np. defibrylator. Organizować będziemy wspólne spotkania szkoleniowe, współzawodnictwo młodych ratowników ze zdobywaniem dyplomów, spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy mającymi duże doświadczenie w tej dziedzinie. Mamy także w planie szkoleniowe wyjazdy wakacyjne i zimowe, których realizacja zależeć będzie tylko od wydolności finansowej rodziców.
Dzieciom, które będą brać udział w nauce udzielania pierwszej pomocy gwarantujemy naukę połączoną ze świetną zabawą. Ich prace przygotowane w ramach udziału w projekcie – prace malarskie, ułożone piosenki i wiersze, będą później prezentowane publicznie i posłużą za reklamę tej drogocennej akcji w miejscach użyteczności publicznej np. zakłady pracy, Domy Kultury i dekoracja na obchody Dni Sochaczewa, gdzie będziemy prezentować nasz projekt przez trzy dni trwania święta. Będzie można tam także oglądać popisy młodych ratowników jak również wykonywać ćwiczenia praktyczne z użyciem fantomów.
Ta wiedza jest niezwykle cenna, dzieci uczą się zachowania zimnej krwi, podejmowania akcji -zabezpieczenia miejsca, poszkodowanego i siebie, zatrzymanie ruchu, sprawdzanie przytomności w stresujących momentach, to wiedza niezwykle cenna, zwłaszcza w sytuacjach, kiedy tak szczególnie liczy się czas. Nasza szkolna gazeta TRÓJWIEŚCI prowadzić będzie sondaże dziennikarskie na ulicach naszego miasta, by można było podsumować i podkreślić znaczenie i wartość przeprowadzonej akcji. Zapraszamy do współudziału w ogólnopolskiej akcji ratowniczej „CAŁA POLSKA RATUJE”.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy