Ratusz rozdzielił pieniądze na organizacje pozarządowe

Zdjęcia i foto: Ratusz rozdzielił pieniądze na organizacje pozarządowe  Wiadomości z UM sochaczew

Zadania publiczne zostały podzielone pomiędzy organizacje pozarządowe. Ratusz rozdzielił w wyniku konkursu dofinansowania w ramach czterech programów kwotę 364.500 zł.


Projektami, które są nowością w 2019 będzie "Międzypokoleniowy Inkubator Kultury", "Mała Ojczyzna Chopina" zachęcający do aktywności ruchowej jest "Trener osiedlowy". Na konkurs wpłynęło 58 wniosków. Ocena formalna wykluczyła siedem z nich, dziesięć nie osiągnęło dostatecznej liczby punktów ( co najmniej 35), natomiast 41 uzyskało dofinansowanie. 


Konkurs obejmował cztery programy: współpracę z organizacjami pozarządowymi; program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; przeciwdziałanie narkomanii oraz pomoc społeczną. Kwota jaka była do podziału to 415.000 zł. Ostatecznie między 23 beneficjentów (kluby sportowe, fundacje i stowarzyszenia) komisja rozdzieliła 364.500 zł.  


Poniżej przedstawiamy zestawienie organizacji, jakie dostały dofinansowanie:


PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Organizacja projektów sportowo-rekreacyjnych typu rajdy, zloty, spływy, marsze i inne dla dzieci młodzieży i dorosłych - 16.000 zł

- Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 5.000 zł

- Klub Maratończyka "Aktywni" - 1.000 zł

- Karate Klub Sochaczew - 1.500 zł

- UKS Dragon Fight Club - 8.500 zł


Organizacja wydarzeń i atrakcji turystycznych wpisujących się w produkt turystyczny "Mała Ojczyzna Chopina" ma wpływać na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rozwój dziedzictwa kulturowego Sochaczewa  - 12.000 zł

- Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna im. II batalionu 18 pułku piechoty - 12.000 zł


Organizacja wydarzenia "Niepełnosprawni są wśród nas"  - 5.000 zł

- Stowarzyszenie na rzecz osób z autyzmem "Jestem" - 1.500 zł

- Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Z Sercem do Wszystkich" - 3.500 zł


Cykl prelekcji związanych z tematyką dotyczącą osób starszych - 6.500 zł

- Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera - 1.500 zł

- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - 5.000 zł


Organizacja przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia września 1939 roku  - 42.000 zł

- Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej - 6.000 zł

- Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna im. II batalionu 18 pułku piechoty - 36.000 zł


PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Projekt "Trener osiedlowy". Działania profilaktyczne kierowane do dzieci i młodzieży - 61.000 zł

- Klub Maratończyka "Aktywni" - 5.000 zł

- Klub Sportowy "Oldboy Orkan" Sochaczew - 20.000 zł

- Karate Klub Sochaczew - 10.000 zł

- UKS Sochaczewskie Centrum Sportów Walki - 10.000 zł

- Rugby Club Orkan Sochaczew - 10.000 zł

- UKS "Orkan-Judo" Sochaczew - 6.000 zł


Organizacja cyklu otwartych turniejów, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji (20.000 zł)

- Klub Sportowy "Oldboy Orkan" Sochaczew - 3.000 zł

- Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 6.000 zł

- UKS "Orkan-Judo" Sochaczew - 3.000 zł

- UKS "Siódemka" Sochaczew - 3.000 zł

- Rugby Club Orkan Sochaczew - 5.000 zł


Organizowanie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży - 11.000 zł

- UKS "Orkan-Judo" Sochaczew - 6.000 zł

- Karate Klub Sochaczew - 5.000 zł


Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych - 40.000 zł

- Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa - 40.000 zł


PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Spotkania informacyjno-szkoleniowe (10.000 zł)

- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - 4.000 zł

- Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Z Sercem do Wszystkich" - 6.000 zł


Organizowanie obozów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży - 55.000 zł

- UKS Sochaczewskie Centrum Sportów Walki - 5.000 zł

- Karate Klub Sochaczew - 3.000 zł

- Rugby Club Orkan Sochaczew - 10.000 zł

- UKS "Orkan-Judo" Sochaczew - 5.000 zł

- Klub Sportowy "Oldboy Orkan" Sochaczew - 10.000 zł 

- Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego - 3.000 zł


Realizacja programów i projektów kulturalnych jako alternatywa w podejmowaniu zachowań ryzykownych (10.000 zł)

- Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego - 5.000 zł

- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - 3.000 zł

- Sochaczewskie Wieczory Literackie "Atut" - 2.000 zł


"Międzypokoleniowy Inkubator Kultury" - realizacja projektów w zakresie edukacji kulturalnej - 11.000 zł

- Stowarzyszenie Planszówki w Sochaczewie - 6.000 zł

- Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - 5.000 zł


PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo-wychowawczych wsparcia dziennego - 65.000 zł

- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Przystań" - 5.800 zł

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Sochaczewie - 44.500 zł

- Caritas Parafii św. Wawrzyńca w Sochaczewie - 14.700 zł 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy