Realizacja projektu „Czas na samodzielność” IV edycja

/ 2 zdjęć

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako jednostka podległa Starostwu Powiatowemu w Sochaczewie już po raz IV realizuje zamierzenia projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2.

Celem projektu jest realizacja nowych, innowacyjnych pomysłów ułatwiających start życiowy i zawodowy uczestnikom. Program skierowany jest do rodzin najuboższych, osób niepełnosprawnych oraz dla opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze oraz rodziny zastępcze. Koszt całego projektu to 699.988 zł w tym wkład własny ze środków Starostwa Powiatowego i środków PFRON wynosi 73.500 zł. Każda z edycji obejmuje 50 osób objętych pomocą. Do chwili obecnej zrealizowano dla uczestników projektu 14 - dniowy turnus integracyjny wraz z kursem dekupażu i treningami umiejętności społecznych, obejmujących porady psychologa, prawnika i doradcy zawodowego. Część indywidualna czyli zajęcia wyrównawcze wg. indywidualnych potrzeb edukacyjnych dla każdego uczestnika odbyła się na miejscu natomiast spotkania grupowe miały miejsce na wyjeździe. W turnusie wzięło udział 50 osób, w nadmorskiej miejscowości Darłówek w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym PIRAMIDA. Jest to ośrodek składający się z pięciu budynków usytuowanych na rozległym zielonym terenie w zacisznej dzielnicy Darłówka, w odległości ok. 200 m od morza. Dzielnica, w której położony jest Ośrodek prawie w całości pozbawiona jest ruchu pojazdów samochodowych, co zapewnia spokój, ciszę i bliski kontakt z przyrodą. Ośrodek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych i w swojej ofercie dla uczestników turnusu oferuje min.: ćwiczenia z kijkami, nordic walking, gimnastykę na plaży, hipoterapię, hydromasaże, fizykoterapię, kinezyterapię, wiele zjazdów przystosowanych dla wózków. W tym samym ośrodku, tegorocznej edycji zaplanowano również 14 dniowy turnus rehabilitacyjny dla 20 osób niepełnosprawnych, przewidziany na 20 sierpnia br. W trakcie realizacji jest również kurs prawa jazdy kat. B dla 13 osób. Uczestnicy są już po cześci teoretycznej i zaczynają obecnie część praktyczną. Kolejnym z założeń są badania profilaktyczne dla 10 osób, które są niezbędne do podjęcia ewentualnego zatrudnienia. Warsztaty wideofilmowania z elementami fotografii, służące poszerzeniu wiedzy i umiejętności w tym zakresie są również przewidziane w projekcie a jego realizację zaplanowano na wrzesień tego roku.
Ponad to planowane jest wypłacenie zasiłków dla 8 wychowanków rodzin zastępczych i domu dziecka na usamodzielnienie się po skończeniu szkoły z przeznaczeniem na pomoce w starcie życiowym. Przewidziano również comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki. - Przystąpienie do realizacji projektu umożliwia zdobycie kwalifikacji przez uczestników co zwiększy ich szanse życiowe i taki jest nasz cel i cel projektu – podkreśla starosta Tadeusz Koryś. Wszystkie zajęcia przewidziane dla uczestników projektu są całkowicie nieodpłatne i stwarzają niewątpliwie ogromną szansę adaptacji społecznej – dodaje wicestarosta Janusz Ciura.Oczekiwane rezultaty i zamierzenia wynikające z uczestnictwa Starostwa Powiatowego w projekcie to głównie czynnik społeczny, który dla władz samorządowych jest bardzo istotny. - Poprawa indywidualnej samooceny oraz poczucia własnej wartości uczestników, podwyższenie ich motywacji do nauki bądź uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz zwiększenie motywacji do poszukiwania pracy, uczynią z tych ludzi z pewnością bardziej wartościowych na rynku pracy co pomoże im w życiu – dodaje starosta. Nabycie umiejętności informatycznych, podstaw przedsiębiorczych w kontekście samozatrudnienia, umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz radzenia ze stresem, jak i wzrost poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania to m.in. cel przystąpienia do projektu. Człowiek jest uzależniony od wielu czynników społecznych, ekologicznych, przestrzennych, ekonomicznych i kulturowych. Uzupełniają się one nawzajem, tworząc jedną całość, a ich współzależność powoduje, iż konieczne jest stworzenie lokalnej polityki działania, które w najlepszy sposób spełni oczekiwania społeczności. Stworzone plany staja się wytycznymi do realizacji działań jakie Starostwo sobie stawia, chcąc je zrealizować czynnie uczestniczy w projektach skierowanych do społeczeństwa naszego regionu i efektywnie poszukuje środki pozabudżetowe na tego typu cele, wychodząc naprzeciw potrzebującym.

 

0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy