Redemptoryści w Brochowie

Zdjęcia i foto: Redemptoryści w Brochowie Historia i tradycja sochaczew

Redemptoryści, czyli Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, zostało założone w 1732 r. przez św. Alfonso Liguori. Głównym zadaniem tego zgromadzenia jest niesienie pomocy religijnej ludziom ubogim duchowo i materialnie poprzez misje oraz rekolekcje. W Polsce kojarzą się oczywiście najbardziej z Radiem Maryja i Telewizją Trwam. Redemptoryści pojawili się pierwszy raz na ziemiach polskich w 1787 r. Pierwsze placówki zakładał Klemens Maria Hofbauer.

W 1801 r. władze pruskie zgodziły się, aby redemptoryści przeprowadzili trzy misje poza własnym kościołem. Wytypowano trzy miejsca: kościół św. Anny w Warszawie, Iłów i Brochów... O zorganizowanie misji w Brochowie zabiegał kasztelan sochaczewski Adam Lasocki. Przed redemptorystami ostatnie misje w Brochowie były 50 lat wcześniej, czyli około 1750 r. Adam Lasocki prosił o zgodę samego Fryderyka Wilhelma III, króla pruskiego. Wystosował również w tej kwestii list do Konsystorza Warszawskiego. Władze kościelne wahały się przed podjęciem pozytywnej decyzji, gdyż obawiały się zbyt dużej liczby wiernych podczas misji (nie bardzo rozumiem dlaczego...). Kamera Pruska 11 października 1801 r. wydała ostatecznie zgodę na misje. W Brochowie trwały one od 15 do 31 października. Na czele misji stał o.Hübl wraz z pięcioma innymi ojcami i jednym bratem. Podczas misji nie obyło się jednak bez zgrzytów. Proboszcz brochowski, ks. Ostaszewski, nie podchodził optymistycznie do rekolekcji redemptorystów i był nastawiony niechętnie do misjonarzy. Po wysłuchaniu pierwszych nauk zmienił jednak zdanie i ze łzami w oczach przepraszał misjonarzy za swoje wcześniejsze zachowanie. Ojcowie spowiadali codziennie od 5 rano do 23 w nocy, a mimo to nie byli w stanie wyspowiadać wszystkich. W liście z 2 listopada 1801 r. proboszcz Ostaszewski pisał do władz pruskich, że misje odbyły się ,,z wielkim pożytkiem ludu tak mnie powierzonego, jako i przybywającego przez tygodni dwa z opowiadania słowa boskiego i będącego nabożeństwa przez ten czas''.


[Opracowano na podstawie Owczarski A., ,,Redemptoryści Benonici w Warszawie 1787-1808'', Warszawa 2000] 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy