REGULAMIN XIV CROSS COUNTRY W KURDWANOWIE

 

 

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY

 

XIV Cross Country Ziemi Sochaczewskiej w Kurdwanowie

 

 

 

 1. Organizator:

Klub Sochaczewski Klub Motorowy „Szarak”

Adres klubu 96-500 Sochaczew, ul. 15 Sierpnia 83

Tel. 600405363

E-mail: automax5@wp.pl

 

 

 1. Miejsce i termin zawodów:

Termin 03.09.2017.

Adres Kościelna Góra 22 ( 2 km od Kurdwanowa )

 

 

 1. Osoby urzędowe:

Sędzia zawodów Artur Wrzesiński nr lic. 01/2012

Dyrektor zawodów Jarosław Machecki

Asystent sędziego Piotrek Zarzeczny

Komisarz ds. ochrony środowiska Miranda Barszczewska

Kierownik biura zawodów Ewa Dąbrowska

Kierownik trasy Tomasz Kodym

Kierownik komisji technicznej Jarosław Flaszczyński

Chronometraż Grzegorz Ostrowski

 

 

 1. Zgłoszenia

Termin zgłoszenia do zawodów w dniu zawodów.

Zgłoszenia indywidualne na druku obowiązującym dla zawodów Cross Country stanowiącym załącznik do Zasad Rozgrywek CC.

Zgłoszenie do klasy Amator dla uczestników pełnoletnich po wypełnieniu i podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia. Obowiązkowy udział w szkoleniu i odprawie.

 

 1. Biuro zawodów

Adres : Kościelna Góra 22

Godziny otwarcia biura

w dniu 03.09.2017.. od godz. 8.00 do zakończenia zawodów.

 

 1. Wpisowe

Wpisowe razem z opłatą za pomiar czasu - transponder ustala się na:

Klasa A,B,C,Junior, Master , Quad 2K, 4K, Amator - 140 zł + 10zł

Klasa MX65, MX85, MX Kobiety - 90 zł.+10 zł

Klasa Motocykle zabytkowe – 50 zł + 10 zł

 

 1. Czas trwania wyścigów

Klasa A,B,C,Junior, Master, Amator – 60 min

Quad 2K, 4K – 60 min

Klasa MX 85, MX Kobiet – 45 min

Klasa MX 65 – 35 min

Klasa Motocykle zabytkowe – 20 min (na trasie skróconej)

 

 1. Tankowanie motocykli i quadów.

Tankowanie pojazdów w trakcie wyścigu może odbywać się tylko i wyłącznie w strefie napraw i tankowania przy wyłączonym silniku, niedostosowanie się do tych zasad może doprowadzić do dyskwalifikacji zawodnika.

 1. Odbiór techniczny

Odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów. Do zawodów będą dopuszczone motocykle i quady spełniające wymogi RSM oraz Zasad Rozgrywek Cross Country na 2017r.

 

 1. Odprawa zawodników.

Odbędzie się w dniu 03.09.2017. o godz. 12.00

 

 1. Udział zawodników zagranicznych

Impreza jest zawodami otwartymi dla zawodników zagranicznych.

 

 1. Trasa

O długości ok.7 km, szerokość od 8 m do 12 m o różnorodnej nawierzchni.

Odbioru trasy dokona sędzia główny w dniu zawodów.

 

 1. Numery startowe

Zawodnicy mają obowiązek przystąpić do odbioru technicznego z naklejonymi numerami startowym na właściwym tle.

Rezerwacja numerów startowych na dany sezon może być dokonana na stronie www.motoreults.pl

 

 1. Protesty

Każdy protest musi być zgłoszony na piśmie i poparty obowiązującą kaucją zwrotną w przypadku uznania protestu. Protesty nie mogą być zgłaszane później niż:

 • 15 min po zakończeniu wyścigu – w sprawach motocykli, paliwa, zachowania się zawodników na torze itp.

 • 30 min po ogłoszeniu prowizorycznych wyników, jeżeli protest dotyczy tych wyników.

Protest należy złożyć dyrektorowi zawodów. Protest może zgłosić wyłącznie kierownik ekipy lub zawodnik. Protest złożony przez inne osoby nie będzie rozpatrywany.

Kaucja za złożenie protestu wynosi 200 zł. Jeżeli protest powoduje demontaż silnika wysokość kaucji wynosi 500 zł dla motocykli i 1000 zł dla quadów. Jeżeli wskutek przyjętego protestu zajdzie konieczność demontażu niektórych elementów motocykla, dokonuje go zawodnik, przeciwko któremu złożono protest lub jego mechanik, w obecności Sędziego Zawodów i Kierownika Komisji Technicznej. W przypadku odrzucenia protestu kaucje otrzymuje zawodnik przeciwko któremu złożony był protest.

 

 1. Klasa Amator.

Dla klasy Amator wpisowe na zawody wynosi 140 zł + 10 zł koszt wypożyczenia transpondera, opłata za szkolenie i egzamin wynosi 50 zł. Każdy uczestnik wykupuje ubezpieczenie NNW w biurze zawodów 30 zł.

 

 

 

 

 1. Klasa Motocykle Zabytkowe

Dla klasy Motocykle Zabytkowe wpisowe na zawody wynosi 50 zł + 10 zł koszt wypożyczenia transpondera. Każdy uczestnik wykupuje ubezpieczenie NNW w biurze zawodów 30 zł.

 

 

 1. Postanowienia końcowe.

Zawody będą organizowane zgodnie z Zasadami Rozgrywek Cross Country na 2016r. i niniejszym regulaminem uzupełniającym oraz z załączonym harmonogramem godzinowym. We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy RSM, Kodeks Ochrony Środowiska, komunikaty GKSM i Zasady Rozgrywek Cross Country na 2017 rok. Interpretacja niniejszego regulaminu pozostaje w gestii sędziego zawodów.

 

 1. Egzamin na licencję C i szkolenie dla Klasy Amator i Motocykle Zabytkowe.

Egzamin teoretyczny i szkolenie odbędzie się w dniu zawodów zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów.

 

 

 

Zatwierdzono przez GKSM Dyrektor zawodów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM

XIII Cross Country Ziemi Sochaczewskiej w Kurdwanowie

28.08.2016.

 

 

 

8.00 czynne biuro zawodów

8.00 odbiór techniczny

  1. odbiór trasy

11.00 szkolenie klas Amator i Motocykle Zabytkowe

 

11.15 egzamin teoretyczny na licencję C

12.00 odprawa zawodników

13.00 oficjalne otwarcie zawodów

13.15 start klasy MX 85, MX Kobiety - 45 min

13.25 start klasy MX 65 - 35 min

14.10 start klasy Quad 2K I 4K - 60 min

15.20 start klasy Motocykle Zabytkowe – 20 min

15.50 start klasy A,B,C, Junior, Masters, Amator – 60 min

 

17.20 Zakończenie zawodów, rozdanie nagród.

 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy