Rekonstrukcja walk 1807 roku w Kamionie

/ 11 zdjęć
Zdjęcia i foto: Rekonstrukcja walk 1807 roku w Kamionie Historia i tradycja sochaczew
+6

W sobotę, 26 maja 2007 roku, w Kamionie, w miejscu, gdzie znajdował się kiedyś przyczółek drewnianego mostu do Wyszogrodu, będziemy o godzinie 17.00 świadkami kolejnej rekonstrukcji historycznej, tym razem z 1807 roku. W tym roku mija bowiem 200-rocznica powstania Xięstwa Warszawskiego i formowania Wojska Polskiego pod wodzą księcia Józefa Poniatowskiego.

Potyczkę z epoka napoleońska przygotowuje Gmina Młodzieszyn i Fundacja Pułku 4 Piechoty Xięstwa Warszawskiego, w skład której wchodzi 40-osobowa grupa miłośników militariów, odtwarzająca w historycznych uniformach tradycje 4. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego. Stronę przeciwną wystawi podwarszawska grupa rekonstruująca pruski oddział: „Grenadier – Jager Kompanie von Sella”.

Rekonstruktorzy odtworzą działania żołnierzy Wojska Polskiego, którzy w roku 1807 toczyli na Pomorzu walki z armia pruską. Obie strony użyją czarnoprochowej broni palnej w tym, m.in. kopii francuskich karabinów wz. 1777 i moździerzy.

Pułk formował się na początku 1807 roku w Płocku pod dowództwem Feliksa Potockiego. Początkowo otrzymał numer 12-ty oraz przydział do tzw. Legii Warszawskiej znajdującej się pod bezpośrednimi rozkazami Wodza Naczelnego Armii - Księcia Józefa Poniatowskiego. W krótkim czasie staraniem księcia głównodowodzącego dokonano zmiany nazewnictwa oraz renumeracji większości regimentów. Od tej chwili pułk otrzymał numer 4-ty a określenie Legia zostało zastąpione bardziej adekwatną nazwą Dywizja.

Już w marcu tego roku pułk rozpoczął regularną służbę w strukturach Armii Xięstwa. Pułk składał się z dwóch batalionów liczących po dziewięć kompanii. Podział taki umożliwiał rozdzielenie obydwu batalionów i odkomenderowanie ich do różnych zajęć. Były one przemieszczane w różne obszary okolic Warszawy w zależności od potrzeb m.in. do Serocka, Pułtuska, Modlina. W kwietniu Batalion I udał się pod Grudziądz gdzie wziął udział w oblężeniu tego miasta, za co otrzymał kilkanaście krzyży wojskowych.

Na mocy konwencji zawartej pomiędzy Cesarzem Francuzów Napoleonem I a Fryderykiem Augustem Księciem Warszawskim, trzy pułki piechoty (po jednym z każdej Dywizji) przeszły na żołd francuski. Umowa dotyczyła pułków o numerach 4, 7, 9. W połowie sierpnia 1808 roku pułki te wyruszyły w drogę do Francji gdzie znalazły się w październiku tego samego roku. Po zaopatrzeniu w nowoczesną broń francuską oraz uzupełnieniu braków w wyposażeniu, zostały przeznaczone do wyjątkowo trudnej służby w Hiszpanii, gdzie już od pewnego czasu znajdowały się inne pułki polskie wchodzące w skład Legii Nadwiślańskiej.

Hiszpania była widownią nieustannych walk toczonych przeciwko wojskom Napoleona przez cały naród hiszpański w obronie niepodległości oraz wartości religijnych, fanatycznie pielęgnowanych zarówno przez szlachtę jak i prosty lud. Ze względu na trudny teren obfitujący w obszary górzyste oraz partyzancki sposób prowadzenia walki przez hiszpanów, służba ta należała do najtrudniejszych i najbardziej wyniszczających zadań z jakimi zetknął się polski żołnierz w całej historii polskiego oręża. Toczono bezpardonową i okrutną wojnę zarówno z partyzantami (guerillas) jak i regularnymi wojskami Królestwa Hiszpanii. Zdarzały się również potyczki i bitwy w których polakom po raz pierwszy w historii przyszło walczyć przeciwko armii brytyjskiej składającej się ze świetnie wyszkolonych, zawodowych żołnierzy i trzeba przyznać, że każdorazowo wychodzili z tych starć zwycięsko. Do najbardziej znanych bitew oraz potyczek stoczonych przez Pułk 4-ty w okresie służby w Hiszpanii należą m.in. Almaraz (1808) Consuegra, Ciudad Real, Talavera, Almonacid, Ocana, (1809) Alauzin, Fuengirolla, Monbella (1810) Rok 1811 upłynął na wykonywaniu głównie zadań prewencyjnych oraz akcji odwetowych.

Na początku 1812 roku pułk otrzymał rozkaz opuszczenia ziemi hiszpańskiej i forsownymi marszami udał się do kraju gdzie Cesarz zbierał siły La Grande Armee do wyprawy przeciwko Rosji. Trzeba przypomnieć, że przez cały pobyt w Hiszpanii Pułk 4-ty jako jedyny z pułków polskich zachował narodowy krój mundurów oraz czapek a także barwę. Po przybyciu do kraju regiment otrzymał nowe umundurowanie kroju francuskiego oraz czaka z francuską kokardą, zachowując jednakże pierwotne barwy przynależności do Dywizji I Xięstwa Warszawskiego z okresu 1807 – 1811.
armia napoleona
W trakcie kampanii rosyjskiej pułk nie znajdował się w grupie głównej wojsk napoleońskich lecz został przeznaczony do ochrony szlaków komunikacyjnych i zaopatrzeniowych, dzięki temu przez stosunkowo długi czas pozostawał w zadowalającej kondycji. Jednak sroga zima a także bitwy pod Czasznikami oraz Krasnoje mocno przerzedziły szeregi. Po bitwie pod Berezyną szczątki pułku dotarły do granic Xięstwa Warszawskiego gdzie uzupełniono wyposażenie oraz zasilono regiment niewielką ilością rekruta.

Na początku 1813 roku pułk (w sile jednego batalionu) został wcielony do korpusu marszałka Davout, który wycofywał się z ziem polskich w kierunku Drezna. W kwietniu tego roku wziął udział w oblężeniu Spandawy a następnie został przeznaczony na załogę Wittembergii. W lipcu 1813 roku do Pułku 4-go wcielono nieliczne niedobitki pułków 7-go i 9-go, a wkrótce potem całość nowego regimentu nadal zachowującego numer 4-ty, została na krótki czas przeznaczona do ochrony twierdzy Magdeburg. W sierpniu pułk powrócił do Wittembergii gdzie został oddelegowany do korpusu gen. Dąbrowskiego.

Żołnierze „czwórki” walczyli w wielu potyczkach m.in. pod Wittembergią, Belzig, Juterbork, Duben. W czasie bitwy pod Lipskiem pułk zasłużył się w trakcie wykonywania różnych zadań, lecz do najbardziej znanych i heroicznych należy obrona Bramy Hallskiej w dniu 18 października. Po klęsce lipskiej resztki regimentu przeszły przez Ren do Francji, gdzie część żołnierzy znalazła nowy przydział w Pułku Nadwiślańskim grupującym niedobitków z prawie wszystkich pułków polskich. Według danych historycznych nie wszyscy otrzymali ten przydział i część wojska pozostała przy swoim numerze, ponieważ znany jest stan pułku 4-go po powrocie do kraju w listopadzie 1814 roku i wynosił on ok. 690 oficerów, podoficerów i szeregowych.

Fundacja Pułku 4 Piechoty Xięstwa Warszawskiego, pielęgnująca tradycje 4. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego, powstała w 2005 roku. Jej członkowie, odtwarzając umundurowanie i uzbrojenie regimentu, uczestniczą co roku w wielu historycznych rekonstrukcjach bitew z okresu Xięstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego .

Serdecznie dziękujemy kilkuset widzom za dopingowanie nas podczas walki i zdobywania pruskich umocnień. Bardzo dziękujemy Pani Wójt Gminy Młodzieszyn, strażakom, policjantom i załodze karetki pogotowia. Wielkie podziękowania dla Hufca ZHP Sochaczew za nagłośnienie.

Paweł Rozdżestwieński

Zdjęcia: Piotr Rusiniak, Paweł Rozdżestwieński

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy