Rekrutacja w „Osiemdziesiątce”

/ 2 zdjęć

12 maja, czyli w poniedziałek ruszyła rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, wszyscy, którzy pragną rozpocząć naukę w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego powinni złożyć dokumenty w sekretariacie szkoły. Mają na to czas do 23 maja do godziny 15.00. Proces rekrutacji potrwa jeszcze kilka tygodni, ale trzeba trzymać się wyznaczonych terminów, żeby nie przeoczyć ważnej daty. „Osiemdziesiątka” proponuje edukację wielokierunkową – kształci w klasach liceum, technikum i szkoły zawodowej.

Od nowego roku szkolnego planowane są dwie klasy liceum: jedna medialno-artystyczna (przedmioty rozszerzone: polski, angielski, historia) a druga – to w połowie menedżerska (przedmioty rozszerzone: geografia angielski, matematyka) a w połowie - nowa propozycja – klasa sportowo- rehabilitacyjna (przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, język angielski). Jeśli chodzi o technikum gimnazjaliści mogą wybierać w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik budownictwa, technik obsługi turystycznej i technik logistyk. Klasy technikum cieszą się coraz większą popularnością, ponieważ tak jak liceum, stwarzają możliwości dalszego kształcenia, a ponadto dają tytuł technika, czyli konkretny zawód. „Osiemdziesiątka” to również w Zasadnicza Szkoła Zawodowa i tu proponuje klasę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz klasy wielozawodowe.

Od 20 do 24 czerwca kandydaci mają możliwość dokonywania zmian w wyborze szkoły lub oddziału. Od 27 czerwca do 30 czerwca składają oryginały lub kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginały lub kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim dniu nauki. Do 3 lipca szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej. Od 4 do 7 lipca kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

8 lipca ogłoszona zostanie lista kandydatów przyjętych do szkoły. Gdyby okazało się, że absolwent gimnazjum nie znalazł się na takiej liście, może jeszcze próbować szczęścia w rekrutacji uzupełniającej, jeśli będą wolne miejsca, która potrwa do 29 sierpnia. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne są na stronie szkoły http://zsckp-sochaczew.interkam.pl
gbg

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy