Rok Chopinowski 2010 w Muzeum

/ 3 zdjęć
Zdjęcia i foto: Rok Chopinowski 2010 w Muzeum Koncerty i muzyka sochaczew

Od tego momentu minęło już 200 lat. 22 lutego lub 1 marca 1810 r. w niepozornej lewej oficynie dworu w Żelazowej Woli pod Sochaczewem przyszedł na świat Fryderyk Franciszek Chopin. Choć jak pisał Cyprian Kamil Norwid, „rodem Warszawianin, sercem Polak a talentem świata obywatel”, to w naszej małej ojczyźnie zwykliśmy traktować Chopina jako naszego ziomka a miejsce jego urodzin, świątynię kultu kompozytora, jako naszą swojską „Żelazówkę”.

W okrągłą rocznicę urodzin artysty, kiedy cała Polska czci pamięć wielkiego artysty, również w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą nie mogło zabraknąć akcentów chopinowskich. W obchody Roku Chopinowskiego 2010 sochaczewska placówka włącza się poprzez wszechstronne działania wystawiennicze i edukacyjne.

Już wkrótce, bo na 12 marca, zaplanowano otwarcie szeregu nowych ekspozycji, nawiązujących do tematyki chopinowskiej.

„Sochaczewianie w dziele odbudowy Żelazowej Woli” to tytuł głównej wystawy, mającej na celu popularyzację nieznanego szerszemu ogółowi, a przecież ogromnego, wkładu mieszkańców pow. sochaczewskiego w akcję ratowania przed dewastacją miejsca urodzin Chopina i jego adaptacji na muzeum wielkiego artysty. Te kluczowe dla dzisiejszego wyglądu i rangi Żelazowej Woli wydarzenia rozgrywały się w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia.

Tworząc ekspozycję, wykorzystano przede wszystkim bogate i unikatowe zbiory własne Muzeum – spuściznę po inż. Kazimierzu Hugo-Baderze, ostatnim dziedzicu dóbr Rozlazłów Szlachecki, członku Towarzystwa Przyjaciół Domu Chopina, Sekretarzu Powiatowego Komitetu Regionalnego w Sochaczewie, Komitetu Budowy Domu Chopina w Żelazowej Woli i Komitetu Dni Chopinowskich w Polsce oraz Wiceprzewodniczącym sochaczewskiego oddziału ostatniego z Komitetów. Na opisywany zbiór, który instytucji z Pl. Kościuszki 2 przekazała śp. Krystyna Bader-Krzyżakowa, córka Kazimierza, składa się kilka kategorii eksponatów. Są wśród nich m.in. archiwalia związane z działalnością w/w organizacji, książki, broszury i czasopisma o tematyce chopinowskiej, prasa regionalna, dokumenty życia społecznego (plakaty, zaproszenia, programy imprez i uroczystości) oraz liczne źródła ikonograficzne (fotografie, drzeworyty, grafiki).

Z uwagi na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą zaprezentowano jedynie część tego zbioru. Do najcenniejszych eksponatów należą m.in. kreślony w 1926 r. przez inż. arch. Juliusza Żakowskiego pierwszy projekt przebudowy oficyny chopinowskiej, rękopisy księgi protokołów z posiedzeń Komitetu Budowy Domu Chopina w Żelazowej Woli z lat 1930-1934 czy prowadzonego przez inż. K. Hugo-Badera dziennika budowy prac związanych z remontem oficyny w 1931 r. Zwracają uwagę również wielkoformatowe plakaty, informujące o organizowanych w Sochaczewie przez miejscowe grono miłośników Chopina koncertach znanych muzyków. Dochód z koncertów przeznaczano na wykup oficyny chopinowskiej z rąk prywatnych, jej remont i adaptację na muzeum wielkiego artysty oraz na „propagandę chopinowską”. Absolutną perełką wśród dokumentów życia społecznego jest delikatna papierowa serwetka z programem sochaczewskiego koncertu z dn. 2 lutego 1927 r., wykonana przez miejscową drukarnię S. Szytenchelma i S-ki. Wiele unikatów znajduje się również wśród zgromadzonych na wystawie fotografii, a specjalnie na opisywaną ekspozycję portret młodego Fryderyka Chopina wykonał znany malarz, Pan Wincenty Orłowski.

Działania związane z ratowaniem oficyny chopinowskiej w Żelazowej Woli zaprezentowano na szerokim tle historycznym. Zwiedzający otrzyma podstawy wiedzy o życiu Chopina i jego związkach z ziemią sochaczewską. Szczególną uwagę poświęcono również problematyce rodzinnego domu artysty w Żelazowej Woli, jego pierwotnego wyglądu i kolejnych przemian od początku XIX aż do momentu podjęcia prac remontowych i adaptacyjnych. Dbając o właściwą stronę wizualną ekspozycji starano się w umiejętny i zrównoważony sposób połączyć materiały archiwalne ze źródłami ikonograficznymi. Przejrzystą narrację zapewnia towarzyszące poszczególnym częściom wystawy kalendarium wydarzeń.

Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów własnych Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Panów Andrzeja Novak-Zemplińskiego i Stanisława Duńskiego. Reprodukcje części dokumentów zostały udostępnione przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i Archiwum Diecezji Łowickiej w Łowiczu.

Jako uzupełnienie ekspozycji przewodniej w holu Muzeum zaaranżowano dwie kolejne wystawy. Na pierwszej z nich, pt.: „Imprezy chopinowskie w plakacie”, zaprezentowano plakaty z festiwali, koncertów i wystaw chopinowskich. Eksponaty pochodzą z Muzeum Niepodległości w Warszawie i ze zbiorów własnych sochaczewskiej placówki. Najstarszy z plakatów związany jest z IV Międzynarodowym Konkursem im. Fryderyka Chopina, trwającym w Warszawie od 15 września do 15 października 1949 r. Najmłodszy obiekt pochodzi z października 1985 r. i poświęcony jest XI Konkursowi. Wśród autorów plakatów są m.in. Henryk Tomaszewski, Mirosław Berant, Tomasz Szulecki, Tadeusz Ciałowicz, Jaroslav Skura, Rosław Szaybo, Andrzej Nowaczyk i Roman Cieślewicz.

Na drugiej ekspozycji, pt.: „Chopin w medalierstwie”, można obejrzeć okolicznościowe medale i plakietki z wizerunkami wielkiego kompozytora. Obiekty zostały użyczone przez Stanisława Duńskiego, Prezesa muzealnego Klubu Kolekcjonera. Wśród okazów produkcji polskiej, francuskiej a nawet portugalskiej są wykonane w brązie, mosiądzu, posrebrzane i pozłacane. Do najciekawszych należą XIX-wieczne medale francuskie, w tym jeden sygnowany, oraz medal lany wykonany przez wybitnego medaliera Józefa Sławińskiego z Poznania.

„Tonacje Mazowsza” to z kolei muzealna wystawa prac malarskich Anny Miszalskiej-Gąsienica i Jerzego Miszalskiego. Prezentowane prace obrazują, będące jedną z inspiracji muzyki Fryderyka Chopina, piękno krajobrazu Mazowsza, zwłaszcza jego zachodniej części. Pragnieniem artystów jest, aby ich obrazy stały się swoistym komentarzem do muzyki kompozytora. Malarskimi środkami wyrazu próbują dociec, co sprawia, że dzieła słynnego pianisty, które każdy ma prawo odczuwać indywidualnie, rozumiane są jednak powszechnie jako bliskie krajobrazowi przyrodniczemu i kulturowemu Mazowsza, tak że ziemia ta zgodnie identyfikowana jest jako Ojczyzna Chopina. Swoją twórczością artyści dowodzą, że kolor i forma mogą być najwłaściwszym komentarzem do muzyki, muzyka zaś może być najlepszym opisaniem obrazu.

Szczególne podziękowania za nieocenioną pomoc w organizacji wystaw należą się wszystkim sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Sochaczewie, Gminie Sochaczew, Panu Zdzisławowi Pakule (firmy MONTOBUD Sp. z o.o., Top Market oraz Galeria MIŚ), Panu Pawłowi Winnickiemu (firma WINNICKI), Panu Mirosławowi Kaczorowskiemu (firma TRAMEX), Pani Maryli Pliszce (Hotel „Chopin”), Panu Wiesławowi Grabarkowi i Pani Jolancie Demczyszyn.

Uroczysta inauguracja Roku Chopinowskiego 2010 w Muzeum, połączona z otwarciem wszystkich opisanych wystaw, nastąpi w piątek, dn. 12 marca o godz. 17.00 w gmachu Muzeum przy Pl. Kościuszki 2.

Wystawa „Sochaczewianie w dziele odbudowy Żelazowej Woli” czynna będzie do końca br.; ekspozycja „Imprezy chopinowskie w plakacie” – do końca kwietnia; pozostałe – do maja br.

Tomasz Karolak

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy