Zaloguj się do konta

Rok szkolny 2010/2011 w nowej szkole!!!

Zespół Szkół Specjalnych
2010-09-05
Edukacja
1 września 2010 roku to historyczna data dla nas i naszych uczniów.

Tego dnia odbyła się ważna uroczystość dla całego powiatu sochaczewskiego. Nastąpiło oficjalne otwarcie nowej placówki Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie, na którą składają się Oddział rewalidacyjno – wychowawczy, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Szkoła Przysposabiająca do pracy.

Podczas uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego 2010/2011 spotkali się wszyscy zaproszeni goście, w tym: władze powiatu, wizytator z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, lokalni samorządowcy, budowniczy tego obiektu, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.
Wśród wielu wystąpień głos zabierali: gospodarz szkoły – dyrektor Hanna Milcarz, przewodnicząca Rady Rodziców – Barbara Bryła, wizytator z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty – Danuta Tretter, starosta sochaczewski – Tadeusz Koryś. W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odczytał jego asystent odczytał list.

Kilkunastu osobom, którzy swą postawą przyczyniły się do powstania szkoły w Erminowie, wręczone zostały okolicznościowe, pamiątkowe medale. Otrzymali je:
Tadeusz Koryś - starosta sochaczewski,
Grzegorz Kropiak – Wójt Gminy Rybno,
Henryka Jędrzejczak – Przewodnicząca Rady Gminy w Rybnie,
Andrzej Grabarek – Przewodniczący Rady Powiatu,
Piotr Osiecki – Wicestarosta Sochaczewski,
Janusz Ciura, Ryszard Ambroziak i Tomasz Połeć – członkowie Zarządu Powiatu,
Marek Fergiński – dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji,
Stefan Grefkowicz – dyrektor Wydziału Rozwoju, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
Barbara Bryła – Przewodnicząca Rady Rodziców,
Hanna Milcarz – dyrektor ZS w Erminowie,
Iwona Stachlewska – wicedyrektor ZS w Erminowie,
Remigiusz Owczarek – projektant z firmy Ekobud,
Grzegorz Trybuł – inspektor nadzoru,
Krzysztof Białobrzeski – z firmy PPHU Okno-Bud,
Beata Brymora – z firmy Mars Polska.

Następnie uroczystego poświęcenia murów szkoły dokonał proboszcz parafii w Rybnie ks. dziekan Stanisław Łubian.
Nie zabrakło też występów artystycznych przygotowanych przez naszych uczniów z zespołu „Wesołe Pląsy”.
Po symbolicznym przecięciu wstęgi nasi goście udali się zwiedzać szkołę.
Nasza nowa placówka w Erminowie to nowoczesna szkoła na miarę XXI wieku. W pełni przystosowana dla uczniów niepełnosprawnych, ze świetnie wyposażonymi salami lekcyjnymi oraz do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych.

W imieniu dyrekcji szkoły oraz całej kadry pedagogicznej, dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas, włożyli środki finansowe, aby zrealizować plany i marzenia naszych dzieci - móc pracować i uczyć się w europejskich warunkach.


Opinie (0)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu.

Portal Społeczności Sochaczewa 2000 - 2020 cmc