Rolnik przetworzy swoje surowce

/ 2 zdjęć

Bezpieczna żywność to taka, która nie zagraża zdrowiu człowieka. Bezpieczeństwo żywności polega na spełnieniu ogółu warunków, dotyczących szczególnie stosowania dodatkowych substancji i aromatów, poziomu zanieczyszczeń, pozostałości pestycydów, warunków napromieniowania żywności, cech organoleptycznych i wielu innych czynników, mających wpływ na poszczególne etapy produkcji.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo żywności?
Wszyscy, którzy biora udział w procesie jej produkcji. Zaczynając od producentów surowców, poprzez tych, którzy je przetwarzają, aż do ostatecznych dystrybutorów.
Poważny udział mają w tym również producenci opakowań, sprzętu i ci, którzy zajmują się transportem.

Regulacje prawne
Od dnia 1. stycznia 2006 roku wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej obowiązuje tzw. „Pakiet higiena”. Rozporządzenie WE 178/2002 stanowi coś w rodzaju konstytucji prawa żywnościowego. Kolejne rozporządzenia określają tryb postępowania przy produkcji żywności oraz zasady działania odpowiednich służb, monitorujących i nadzorujących sektor spożywczy. Bardzo ważne jest rozporządzenie WE 852/2004. Ustanawia ono przedsiębiorstwa spożywcze odpowiedzialnymi za bezpieczenstwo żywności, określa ogólne zasady higieny środków spożywczych, nakłada obowiązek wdrożenia pełnego systemu HACCP. Należy w tym miejscu dodać, że te przepisy naprawdę nie są takie straszne, jak to czasem się wydaje, pod warunkiem, że jest prawidłowo wprowadzany, a rolnik spełnia podstawowe zalecenia dobrej praktyki rolnej.
Do nadzoru nad producentami produktów pochodzenia zwierzęcego jest delegowana inspekcja weterynaryjna, a nad przetwórcami roślinnych surowców – inspekcja sanitarna.
Przepisy krajowe do unijnych dostosowuje Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która weszła w życie 28. października 2006 roku.

Produkcja podstawowa
W świetle powyższych przepisów produkcję rolniczą możemy podzielić na podstawową i przetwórczą. Do podstawowej zalicza się produkcję, uprawę i hodowlę, transport wewnętrzny, magazynowanie oraz przewożenie w celu sprzedaży.
Podobne zasady stosuje się do produkcji mleka, jaj, ślimaków i rybołówstwa. Produkcja podstawowa więc nie wychodzi poza sprzedaż bezposrednią, ograniczoną do produktów pozyskanych tylko i wyłącznie z własnego gospodarstwa.

Przetwarzanie w gospodarstwie
Wytwarzanie serów, marmolady owocowej czy kiełbasy lub tradycyjnej szynki regulują przepisy rozporządzenia WE 852/2004 oraz stosowne przepisy krajowe. Zgodnie z Dobrymi Praktykami Produkcyjnymi rolnik – przetwórca musi zadbać o właściwą lokalizację oraz infrastrukturę miejsca przetwarzania, maszyny i urządzenia, procesy mycia i dezynfekcji, zaopatrzenie w wodę, kontrolę odpadów, zabezpieczenie przed owadami i gryzoniami, szkolenia i higienę personelu, a wreszcie prawidłowo zabezpieczony transport. Pomieszczenia muszą posiadać łatwo zmywalne powierzchnie. Nie znaczy to, że wszędzie powinny być kafelki, można to zapewnić w inny sposób.
Zgodnie z przepisami, kolejne procesy przetwórcze mogą przebiegać w jednym pomieszczeniu, jeśli zostaną rozgraniczone w czasie. Przypuśćmy, że ktoś robi wędliny. W poniedziałek dzieli mięso i sortuje je, potem myje i dezynfekuje pomieszczenie. We wtorek przygotowuje półprodukty, przyprawia i porcjuje. Znowu myje i dezynfekuje pomieszczenie. W środę wykonuje inne czynności itd.
Może też być przypadek, że rolnik we wtorek produkuje ser i twarogi. W środę natomiast w tym samym pomieszczeniu, tyle tylko, że umytym i wydenzyfekowanym gotuje powidła owocowe.

Procedura rejestracji
Zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia organem właściwym do rejestracji, zatwierdzania, zawieszania lub cofania zatwierdzeń jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dla żywności pochodzenia nie zwierzęcego) lub Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna dla żywności pochodzenia zwierzęcego.
Jeśli ser lub powidła są wytwarzane i sprzedawane np. w gospodarstwie, to taką działalność należy tylko zarejestrować, ale nie jest wymagane jej zatwierdzenie.
Poruszone tu tematy z pewnością są interesujące dla wielu rolników. Posiadają oni własny surowiec, ale pieniądze, które mogą uzyskac z jego sprzedaży w stanie nieprzetworzonym sa na ogół mizerne. Szukaja więc możliwości podreperowania swojego budżetu. Dobrym sposobem wydaje się być właśnie przetwórstwo.
Należy mieć nadzieje, że wymagania stawiane przez organy kontrolne są już w zgodzie z prawem unijnym. Zarówno inspektorzy sanitarni, jak i weterynaryjni powinni służyć pomocą rolnikom. Drobne przetwórstwo we własnych gospodarstwach rolnych pozwala na uzyskiwanie alternatywnych źródeł utrzymania, zachowanie tradycji kulinarnych i możliwość dostarczania na rynek naprawdę smacznych i zdrowych produktów.
Prosimy o nadsyłanie ewentualnych pytań, dotyczących tematu.

monika gadzińska

 

0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy