Rozliczenie PIT 2016 w Sochaczewie

Zdjęcia i foto: Rozliczenie PIT 2016 w Sochaczewie Słowo pisane sochaczew

pit 36

Mieszkańcy gmin Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew i Teresin swoje zeznania podatkowe za rok 2016 składają w Urzędzie Skarbowym w Sochaczewie
Właściwość urzędu skarbowego
Mieszkańcy Sochaczewa i okolicznych gmin wybierają Urząd Skarbowy w Sochaczewie zgodnie z zasadą właściwości urzędu według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia roku podatkowego. Osoby fizyczne wybierają urząd skarbowy według miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. Adres należy wpisać  w odpowiednich rubrykach formularza PIT-36, PIT-37 i innych. 
Jeśli małżonkowie mieszkają  w różnych odległych od siebie miejscowościach i rozliczają PITy indywidualnie, każdy z nich składa zeznanie zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania. W sytuacji wspólnego rozliczenia  małżonków, mogą wybrać urząd właściwy dla jednego z nich. 

Osoby, które wyjechały za granicę  w trakcie roku podatkowego, nie są zwolnione z rozliczenia z fiskusem. Z zagranicy składają deklarację roczną do urzędu, właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu w Polsce.

Okres rozliczeń podatkowych
Z dniem 1 stycznia 2017 r. rozpoczął się okres składania rozliczeń podatku dochodowego PIT za rok 2016. Deklaracje podatkowe  za 2016 rok osoby fizyczne mogą składać do 2 maja 2017 roku. Jednak niektórzy podatnicy rozliczający się ryczałtem lub kartą podatkową, powinni zrobić to do końca stycznia.

Do  2 maja 2017 r. rozliczamy: PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38 , PIT 39
Do 31 stycznia 2017 r. należy złożyć: PIT 28 oraz PIT 16A, PIT 19A

Wydawanie druków papierowych zeznań rocznych pit


Osoby pragnące wypełnić swoje zeznania podatkowe samodzielnie, w sposób tradycyjny na papierowych formularzach, mogą pobrać druki deklaracji podatkowych  w punkcie informacyjnym Urzędu Skarbowego w Sochaczewie, który mieści się pod adresem: Władysława Grabskiego 4, 96-500 Sochaczew. Można tu pobrać najbardziej popularne PIT-36, PIT- 36L, PIT- 37, PIT- 38 , PIT- 39, PIT- 28 oraz wszystkie inne niezbędne formularze i załączniki do nich. Dostępne są też broszury informacyjne, przydatne do prawidłowego wypełniania zeznań. 

Formy składania rozliczeń rocznych

Podatnicy mają do wyboru różne możliwości składania zeznań podatkowych. 

W Urzędzie Skarbowym w Sochaczewie mogą złożyć deklaracje  osobiście na Sali Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu. Zeznania przyjmowane i rejestrowane są przez urzędników w obecności podatnika, co daje mu możliwość skorygowania błędów zauważonych przez przyjmującego formularz urzędnika. Na stanowisku obsługi uzyskuje się też pisemne potwierdzenia złożenia zeznania.

Dokumenty podatkowe można też dostarczyć do Urzędu Skarbowego w Sochaczewie listownie za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Na poczcie można nadac przesyłke z pitami nawet w ostatnim dniu terminu, gdyż liczy się data stempla pocztowego. Natomiast w przypadku przesyłki kurierskiej musi ona dotrzeć do urzędu w terminie ustawowym. Nie można natomiast korzystać w tym przypadku z poczty elektronicznej i wysyłać zeznań na adres mailowy urzędu skarbowego.  
Coraz bardziej popularną staje się forma dostarczania deklaracji rocznych przez internet. Jest to wygodne rozwiązanie, zajmuje niewiele czasu i pozwala uniknąć wielu błędów, gdyż system e-Deklaracje na bieżąco sprawdza poprawność wysyłanych zeznań.

W rozliczeniu pit 2016 online korzystamy z programów komputerowych. Nowoczesne i przyjazne podatnikowi rozwiazania oferuje bezpłatnie PITax.pl Łatwe podatki. Aplikacja ta daje możliwość  rozliczenie wszystkich rodzajów deklaracji wraz z wymaganymi załącznikami. Pomaga w rozliczeniu każdej ulgi podatkowej, jaka nam przysługuje. Z udostępnionego wykazu organizacji pożytku publicznego jest możliwość wybrania KRS organizacji z całej Polski lub też działającej lokalnie w Sochaczewie. 

Na stronie internetowej PITax. pl Łatwe podatki  dostępne są interaktywne formularze, instrukcje i niezbędne narzędzia do rozliczania pitów. Kompatybilność z systemem e-Deklaracje pozwala na bezpieczne przesłanie drogą komunikacji elektronicznej .bez konieczności korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego formularzy PIT-16a, PIT-19a, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Rozliczenie pit online możliwe jest w dowolnym czasie w każdym dniu tygodnia.

Specjalne dyżury i dłuższy czas pracy urzędu
Termin składania zeznań rocznych za rok 2016 upływa z dniem 2 maja 2017 roku.Termin jest w tym roku wydłużony, poniewaz ustawowy 30 kwietnia wypada w sobotę i drugi maja jest pierwszym dniem roboczym po tym dniu. W tym samym terminie podatnicy są zobowiązani  wpłacić różnicę pomiędzy podatkiem należnym wykazanym w zeznaniu a sumą wpłaconych za dany rok zaliczek. 

W trakcie obowiązującego terminu rozliczeń w Urzędzie Skarbowym w Sochaczewie każdego roku organizowane są specjalne dyżury, kiedy podatnicy mogą uzyskać pomoc w wypełnianiu zeznań podatkowych, zarówno tych papierowych, jak i rozliczanych przez internet. W ostatnich dniach przed upływem terminu .godziny pracy urzędu są wydłużone, aby spóźnialscy mieli szansę na złożenie pitów nie byli zagrożeni sankcjami karno skarbowymi za opóźnienie.


Tekst sponsorowany
 

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy