Rozmawiali o pakiecie onkologicznym

/ 4 zdjęć

1 stycznia 2015 roku weszły w życie regulacje prawne wprowadzające szybką terapię onkologiczną zwaną potocznie „pakietem onkologicznym”. Głównym założeniem terapii będzie zwiększenie dostępności diagnostyki oraz leczenia nowotworów złośliwych. By powiat sochaczewski jak najlepiej przygotował się do nowych regulacji dyrektor Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Piotr Szenk w porozumieniu z władzami powiatu sochaczewskiego zorganizował szkolenie pn. „Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach pakietu onkologicznego”.

Kierując się troską o zdrowie mieszkańców powiatu sochaczewskiego zaproszenie na szkolenie bezpośrednio do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej kluczowych w procesie diagnostycznym wystosowała również osobiście Jolanta Gonta, starosta sochaczewski. Wskazała w nim między innymi na istotne zmiany mające szczególne znacznie w poprawie, jakości realizowanych kompleksowych usług medycznych.
Wprowadzenie nowych przepisów sprawia, że już na etapie kontaktu z lekarzem rodzinnym pacjent może zostać skierowany na badania mające na celu wykluczenie lub potwierdzenie u pacjenta choroby nowotworowej. Dzięki wprowadzeniu pakietu lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) będą mogli wystawiać skierowania na badania specjalistyczne, które przestają być limitowane.

Pakiet onkologiczny powoduje, iż w całym procesie diagnostycznym znacząco wzrasta rola lekarzy pierwszego kontaktu, który już podczas pierwszej wizyty może wystawić pacjentowi tzw. kartę onkologiczną. Dzięki niej pacjent nie będzie musiał czekać w kolejkach na szczegółowe badania, a także na wizytę u specjalisty onkologa.
Szczegóły dotyczące zasad udzielania świadczeń zdrowotnych zaproszonym gościom przestawił Michał Dzięgielewski – zastępca dyrektora ds. medycznych Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Dzięki wprowadzeniu pakietu lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) będą mogli wystawiać skierowania na badania specjalistyczne. Z wynikami badań pacjent zgłasza się do lekarza onkologa, który w zależności od sytuacji prowadzi leczenie pacjenta. Od momentu skierowania na badania do momentu postawienia diagnozy nie może minąć więcej niż 9 tygodni. Jest to tzw. szybka terapia onkologiczna.

Po wprowadzeniu założeń pakietu onkologicznego odbył się panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych na szkolenie gości, w którym poza wspomnianym dyrektorem Michałem Dzięgielewskim udział wzięli: prof. Krzysztof Paśnik – kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii WIM w Warszawie, prof. Marek Szczepkowski – ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Bielańskiego w Warszawie, prof. Wiesław - Tarnowski – kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego SPSK im. prof. W. Orłowskiego CKMP w Warszawie, prof. Mariusz Wyleżoł – kierownik Kliniki Chirurgii WIML w Warszawie oraz Piotr Szenk – dyrektor Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Z wprowadzenia w życie pakietu onkologicznego skorzystają wszyscy pacjenci. Po pierwsze nastąpi zniesienie limitów przyjęć pacjentów na NFZ. Dzięki temu pacjenci będą mieli łatwiejszy i szybszy dostęp do lekarzy i leczenia. Ponadto, dzięki rozszerzeniu uprawnień lekarza rodzinnego, diagnostyka stanie się łatwiejsza. Już podczas pierwszego kontaktu z lekarzem rodzinnym pacjent zostanie skierowany na badania, które umożliwią jego dalszą diagnostykę. Uzyskanie przez pacjenta Zielonej Karty, czyli Karty onkologicznej zapewni mu priorytetowe traktowanie we wszystkich placówkach. Nad diagnostyką i leczeniem pacjenta będzie czuwał koordynator, który przewodzić będzie również zespołowi specjalistów – konsylium. Będą oni decydowali o sposobie leczenia pacjenta.

Na wprowadzeniu pakietu onkologicznego skorzystają nie tylko pacjenci onkologiczni. Rozszerzenie kompetencji lekarza POZ sprawi, że każdy pacjent będzie miał dostęp do większej liczby badań i szerszej diagnostyki. Odrębna lista pacjentów onkologicznych sprawi, że skrócą się kolejki pacjentów czekających na inne badania specjalistyczne. Nowością będą też elektroniczne listy oczekujących, które będą aktualizowane raz w tygodniu. Dzięki temu pacjent będzie miał możliwość wyboru specjalisty, który najszybciej go przyjmie. Pacjent będzie miał również możliwość upoważnienia osoby trzeciej do podjęcia recept na kontynuację leczenia farmakologicznego. Nie będzie musiał sam zgłaszać się do lekarza POZ.

W spotkaniu, oprócz wspomnianych gości udział wzięli również przedstawiciele samorządu powiatu sochaczewskiego: Jolantą Gonta, starosta powiatu sochaczewskiego, Tadeusz Głuchowski, wicestarosta sochaczewski, Monika Wideńska – wiceprzewodnicząca Rady Powiatu oraz Zbigniew Madej główny specjalista ds. polityki społecznej i zdrowotnej ze Starostwa Powiatowego.


 0
Oceń
(0 głosów)

 

Autor tego artykułu: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie wyłączył możliwość komentowania.

e-Sochaczew.pl poleca filmy