Ruszyły zapisy na XXXI Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą

Ruszyły zapisy na XXXI Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą. Ta impreza z wieloletnią już tradycją odbędzie się w niedzielę 7 września 2014r.

W tym roku trasa prowadzić będzie ponownie ze stadionu MOSiR przy ul. Warszawskiej 80, przez Sochaczew: ulicami Warszawską, Buczka, Długą, Świerkową , Polną, Kochanowskiego, Łąkową, Młynarską, Fryderyka Chopina Chodakowską, Wyszogrodzką, przez Konary do Brochowa

Powrót: Brochów, Konary, Wyszogrodzką, Chodakowską, Chopina, Młynarską, Łąkową, Trojanowską, Kochanowskiego, Polną, Świerkową, Długą, Buczka, Warszawską, stadion.

Już dziś możemy zdradzić informację, że w przyszłym roku trasa ulegnie zmianie i prowadzić będzie do Mistrzewic.

 

Zapisy na tegoroczny Półmaraton pod linkiem : http://pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=565.

 

Regulamin

XXXI Półmaratonu ,, Szlakiem Walk nad Bzurą

7 września 2014r. Sochaczew

 

I Cel

- upowszechnienie masowego biegania

- upamiętnienie bohaterskiego oporu żołnierza polskiego w walkach wrześniowych w 1939 roku.

 

II Organizatorzy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie i Burmistrz Sochaczewa

 

III Termin, dystans, charakterystyka trasy

7 września 2014 roku godz. 10.00

Start honorowy biegu na stadionie MOSiR w Sochaczewie ul. Warszawska 80.

Start o godz. 10.00 na stadionie MOSiR

Meta również na stadionie MOSiR

Trasa - Droga asfaltowa, płaska Sochaczew: ulicami Warszawską, Buczka, Długą, Świerkową , Polną, Kochanowskiego, Łąkową , Młynarską, Fryderyka Chopina Chodakowską, Wyszogrodzką, przez Konary do Brochowa

Powrót: Brochów, Konary, Wyszogrodzką, Chodakowską, Chopina, Młynarską, Łąkową, Trojanowską, Kochanowskiego, Polną, Świerkową, Długą, Buczka, Warszawską, stadion

 

Długość trasy 21 097, 5m.

biuro biegu będzie czynne w dniu startu od godz.8.00 do godz. 9.30.

 

IV Program biegu

- godz.9.45- Otwarcie imprezy

- godz.9.50- start honorowy- Stadion MOSiR

- godz.10.00- Start ostry- Stadion MOSiR

- godz.11.10- Przewidywany zawodnik na mecie

- godz.13.30- zakończenie biegu, wręczenie nagród i pucharów- Stadion MOSiR

 

V Zasady uczestnictwa

- w biegu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 16 lat. Każdy uczestnik musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność udziału w biegu .

Zawodnicy podpisują oświadczenie o treści: Oświadczam, iż znam i przyjmuję warunki regulaminu i posiadam aktualne badania lekarskie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z uczestnictwem w półmaratonie.

Niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów. Nie dopuszczamy udziału zawodników poniżej 16 roku życia, nawet w przypadku oświadczenia rodziców o wyrażeniu zgody na start.

- Impreza ma charakter masowego biegania rekreacyjnego, w tym celu przeprowadzony będzie podział na kategorie wiekowe.

- Mężczyźni do 29 lat, 30 39 lat, 40-49 lat, 50 59 lat, 60 69 lat, 70 lat i więcej

- kobiety do 29 lat, 30-39 lat, 40 lat i więcej

-UWAGA!  Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny.

-  Zawodnicy, którzy po upływie 3 godzin od startu nie dotrą do mety, ale przekroczą już znacznik 20 kilometra otrzymują dodatkowo 10 minut na dotarcie do mety i regulaminowe ukończenie biegu. Pozostałe osoby znajdujące się na trasie zobowiązane są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do mety autokarem z napisem KONIEC BIEGU.

- Limit zgłoszeń 300 osób

 

VI Wpisowe

Wpisowe od zawodnika zgłoszonego do dnia 29.08.2014 roku wynosi 40 zł, natomiast w dniu startu tj. 7 września wynosi 80 zł.

Do 50% zniżki upoważnieni są: młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia oraz osoby, które ukończyły 60 lat. Opłatę startową można uiścić na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie do 20.08.2013r.

Bank PKO SA O/SOCHACZEW 81 1240 1822 1111 0000 0720 6252 z dopiskiem' Opłata startowa-Półmaraton' lub na miejscu w dniu biegu.

Nie przewidujemy innych ulg i zwolnień z opłaty wpisowego, poza wymienionymi powyżej. 

VII Zgłoszenia

Zapisy pod linkiem :      http://www.pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=565                          

 w terminie do dnia 29.08.2014 r.

Ponadto zapisy w dniu startu 7.09.2014r. w biurze zawodów.

VIII Świadczenia i nagrody

- elektroniczny pomiar czasu wykonywany przez firmę PULSARSPORT

- opieka medyczna na stadionie i na trasie

- bufet na ok. 3 ,6 ,9 ,12, 15,18 km

- posiłek regeneracyjny na stadionie

- kąpiel w hali sportowej oraz szatniach przy ul. Warszawskiej 80

- 8 szatni do dyspozycji zawodników ( 4 - ul. Warszawska 80, 4 - ul. Kusocińskiego 2)

- wszyscy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal oraz dyplom.

- Zawodnicy, którzy zajmą sześć pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej oraz trzy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchary i nagrody pieniężne:

MĘŻCZYŹNI KLASYFIKACJA GENERALNA

MIEJSCE NAGRODA

I 500 zł netto

II 300 zł netto

III 200 zł netto

IV 100 zł netto

V 100zł netto

VI 100 zł netto

 

KOBIETY KLASYFIKACJA GENERALNA

MIEJSCE NAGRODA

I 500 zł netto

II 300 zł netto

III 200 zł netto

IV 100 zł netto

V 100 zł netto

VI 100 zł netto

 

 

KOBIETY KAT. DO 29 LAT

MIEJSCE NAGRODA

I 200 zł netto

II 150 zł netto

III 100 zł netto

 

KOBIETY KAT. DO 39 LAT

MIEJSCE NAGRODA

I 200 zł netto

II 150 zł netto

III 100 zł netto

 

KOBIETY KAT. POWYŻEJ 40  LAT

MIEJSCE NAGRODA

I 200 zł netto

II 150 zł netto

III 100 zł netto

 

MĘŻCZYŹNI KAT. DO 29 LAT

MIEJSCE NAGRODA

I 200 zł netto

II 150 zł netto

III 100 zł netto

 

MĘŻCZYŹNI KAT. DO 39 LAT

MIEJSCE NAGRODA

I 200 zł netto

II 150 zł netto

III 100 zł netto

 

MĘŻCZYŹNI KAT. DO 49 LAT

MIEJSCE NAGRODA

I 200 zł netto

II 150 zł netto

III 100 zł netto

 

MĘŻCZYŹNI KAT. DO 59 LAT

MIEJSCE NAGRODA

I 200 zł

II 150 zł

III 100 zł

 

MĘŻCZYŹNI KAT. DO 69 LAT

MIEJSCE NAGRODA

I 200 zł

II 150 zł

III 100 zł

 

MĘŻCZYŹNI KAT. POWYŻEJ 70 LAT

MIEJSCE NAGRODA

I 200 zł

II 150 zł

III 100 zł

 

Rekord trasy 01:10:23

Wysokość nagrody 300 zł

 

- każdy uczestnik otrzyma koszulkę startową, którą ma obowiązek założyć na start honorowy

- wyniki biegu do odebrania w sekretariacie MOSiR, w ciągu tygodnia na stronie: www. pulsarsport.pl

www.mosir.sochaczew.pl

- organizator zapewnia bezpłatny noc leg w hali sportowej na matach/ własny śpiwór/.

 

Uwagi końcowe!

a.)Organizator zapewnia ubezpieczenie ogólne imprezy, natomiast ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem zawodnika w czasie biegu, wymaga osobnej polisy, wykupionej indywidualnie przez uczestnika.

 

b.) Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za straty, szkody, kontuzje i nieszczęśliwe wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach.

 

c.) W przypadku ewentualnego remontu którejś z ulic, może nastąpić korekta trasy

 

Bieg odbywa się przy częściowo ograniczonym ruchu kołowym, dlatego biegniemy PRAWĄ STRONĄ.

UWAŻAĆ! na przejazdach kolejowych.

Po przebiegnięciu linii mety prosimy o zwrot chipu. Dotyczy także tych, którzy wycofali się wcześniej z zawodów.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 0
Oceń
(0 głosów)

 

Opinie i komentarze użytkowników (0)

skomentuj ten artykuł

e-Sochaczew.pl poleca filmy